Päätöksenteko Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä

Ylintä päätösvaltaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä käyttää seurakuntavaaleilla valittu yhteinen kirkkovaltuusto. 

Yhteinen kirkkoneuvosto on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ylin toimeenpano- ja hallintoelin. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa, valmistelee asiat yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi sekä huolehtii yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja valvoo niiden laillisuutta.

Jokaisella seurakunnalla on seurakuntaneuvosto, joka päättää seurakunnan toimintamäärärahojen käytöstä ja seurakunnan henkilövalinnoista. Turun ja Kaarinan seurakuntien seurakuntaneuvostojen kokoonpano löytyy seurakuntien omilta sivuilta.

Johtokunnat, toimikunnat ja asiantuntijaryhmät osallistuvat seurakuntayhtymän päätöksentekoon. Ne suunnittelevat ja kehittävät yksiköiden toimintaa yhdessä viranhaltijoiden kanssa.

Seurakunnissa toimivat toimikunnat ja työryhmät osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen yhdessä työntekijöiden kanssa. Ne myös tekevät esityksiä seurakuntaneuvostolle ja muille luottamuselimille.

Seurakuntayhtymän organisaatio 

Seurakuntayhtymässä toimii yhdeksän suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen seurakunta ja niiden päätöksentekoeliminä ovat seurakuntaneuvostot. Luottamushenkilöt voivat työskennellä oman seurakuntaneuvostonsa lisäksi yhteisessä kirkkovaltuustossa, yhteisessä kirkkoneuvostossa sekä johtokunnissa ja asiantuntijaryhmissä.

Organisaatiorakenne 1.9.2019 alkaen, vastaava tieto löytyy muualta sivulta.

Johtokunnat ja asiantuntijaryhmät:

 • kiinteistöjohtokunta
 • yhteisen diakonia- ja sielunhoitotyön johtokunta
 • yhteisen kasvatustyön johtokunta
 • Turun alueellisen keskusrekisterin johtokunta
 • IT-yhteistyöalueen johtokunta 
 • asiantuntijaryhmät

Seurakuntayhtymän yksiköt:

 • Talous- ja kehittämispalvelut (Talous-, laki- ja kehittämispalvelut)
 • Hallintopalvelut (Yleiset hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, viestintäpalvelut ja tietohallintopalvelut)
 • Kiinteistö- ja hautaustoimipalvelut (Kiinteistöpalvelut, hautaustoimipalvelut)
 • Yhteinen diakonia- ja sielunhoitotyö (Yhteinen diakoniatyö, perheneuvonta ja sairaalasielunhoito)
 • Yhteinen kasvatustyö (Varhaiskasvatus, yhteinen rippikoulutyö ja oppilaitostyö)
 • Keskusrekisteripalvelut (Kirkonkirjojen pito, hautatoimisto, digipaino, varauspalvelu, infopalvelu)

Ohje- ja johtosäännöt