Päätöksenteko Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä

Ylintä päätösvaltaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä käyttää seurakuntavaaleilla valittu yhteinen kirkkovaltuusto

Yhteinen kirkkoneuvosto on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ylin toimeenpano- ja hallintoelin. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa, valmistelee asiat yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi sekä huolehtii yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja valvoo niiden laillisuutta.

Jokaisella seurakunnalla on seurakuntaneuvosto, joka päättää seurakunnan toimintamäärärahojen käytöstä ja seurakunnan henkilövalinnoista. Turun ja Kaarinan seurakuntien seurakuntaneuvostojen kokoonpanot löytyvät seurakuntien omilta sivuilta.

Johtokunnat, toimikunnat ja asiantuntijaryhmät osallistuvat seurakuntayhtymän päätöksentekoon. Ne suunnittelevat ja kehittävät yksiköiden toimintaa yhdessä viranhaltijoiden kanssa.

Nuorten hallitus edustaa nuoria seurakuntayhtymän päätöksenteossa. Se ottaa kantaa nuoria koskeviin asioihin ja tuo nuorille tietoa yhtymän toiminnasta.

Seurakunnissa toimivat toimikunnat ja työryhmät osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen yhdessä työntekijöiden kanssa. Ne myös tekevät esityksiä seurakuntaneuvostolle ja muille luottamuselimille.

Seurakuntayhtymän organisaatio 

Seurakuntayhtymässä toimii yhdeksän suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen seurakunta ja niiden päätöksentekoeliminä ovat seurakuntaneuvostot. Luottamushenkilöt voivat työskennellä oman seurakuntaneuvostonsa lisäksi yhteisessä kirkkovaltuustossa, yhteisessä kirkkoneuvostossa sekä johtokunnissa ja asiantuntijaryhmissä.

Seurakuntayhtymän organisaatiokaavio 2022. Sisältö avattu sivulla tekstinä.

Johtokunnat ja asiantuntijaryhmät:

 • Kiinteistöjohtokunta
 • Yhteisen diakonia- ja sielunhoitotyön johtokunta
 • Yhteisen kasvatustyön johtokunta
 • Turun alueellisen keskusrekisterin johtokunta
 • IT-yhteistyöalueen johtokunta 
 • Tarkastusjohtokunta
 • Asiantuntijaryhmät

Seurakuntayhtymän yksiköt:

Yhteinen seurakuntatyö (johtajana yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja)

 • Yhteinen diakonia- ja sielunhoitotyö
 • Yhteinen kasvatustyö
 • Viestintä

Yhteiset palvelut (johtajana hallinto- ja talousjohtaja)

 • Hallinto- ja talouspalvelut
 • Kiinteistö- ja hautaustoimipalvelut
 • Alueellisen keskusrekisterin palvelut

Lisää tietoa seurakuntayhtymän organisaatiosta 

Ohje- ja johtosäännöt 

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvaus on tiedonhallintalain mukainen kuvaus seurakuntayhtymän tietovarannoista. Kuvaus opastaa seurakuntalaisia asiakirjoihin ja henkilörekistereihin kohdistuvien tietopyyntöjen tekemisessä.

Tutustu seurakuntayhtymän asiakirjajulkisuuskuvaukseen