Päätöksenteko Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä

Ylintä päätösvaltaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä käyttää seurakuntavaaleilla valittu yhteinen kirkkovaltuusto. Sillä on käytännössä samanlainen valta kuin kaupunginvaltuustolla kunnallisella puolella.

Yhteinen kirkkoneuvosto on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ylin toimeenpano- ja hallintoelin. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa, valmistelee asiat yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi sekä huolehtii yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja valvoo niiden laillisuutta.

Jokaisella yhtymään kuuluvalla seurakunnalla on oma seurakuntaneuvosto, joka päättää seurakunnan toimintamäärärahojen käytöstä ja seurakunnan henkilövalinnoista. Turun ja Kaarinan seurakuntien seurakuntaneuvostojen jäsenet löytyvät seurakuntien omilta sivuilta.

Seurakuntayhtymän päätöksenteossa on mukana erilaisia lautakuntia, johtokuntia ja toimikuntia. Ne osallistuvat seurakuntayhtymän yksiköiden toimintaan suunnitellen ja kehittäen niitä yhdessä viranhaltijoiden kanssa.

Seurakunnissa toimii omat toimikuntansa ja työryhmänsä. He osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen yhdessä työntekijöiden kanssa. Lisäksi he tekevät esityksiä luottamuselimille, kuten seurakuntaneuvostolle.

Seurakuntayhtymän organisaatio uudistui 1.9.2019

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on toteutettu laaja organisaatiomuutos ja mittava ohje- ja johtosääntöjen uudistus. Yhteinen kirkkoneuvosto on saanut uuden ohjesäännön ja yhteinen kirkkovaltuusto oman työjärjestyksen. Myös yhteisten tehtävien johtosääntö on uusittu. Seurakuntayhtymä saa tarkastusjohtokunnan ja sillekin on laadittu oma ohjesääntö. Uudet ohje- ja johtosäännöt tulivat voimaan 1.9.2019, samoin kuin seurakuntayhtymän uusi organisaatiorakenne.

Seurakuntayhtymässä toimii yhdeksän suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen seurakunta ja niiden päätöksentekoeliminä seurakuntaneuvostot. Luottamushenkilöt työskentelevät omien seurakuntaneuvostojensa lisäksi yhteisessä kirkkovaltuustossa ja yhteisessä kirkkoneuvostossa sekä lisäksi seuraavissa elimissä:

 • kiinteistöjohtokunta
 • yhteisen diakonia- ja sielunhoitotyön johtokunta
 • yhteisen kasvatustyön johtokunta
 • Turun alueellisen keskusrekisterin johtokunta
 • IT-yhteistyöalueen johtokunta sekä
 • asiantuntijaryhmät.

Seurakuntayhtymän työntekijät ovat seuraavien yksiköiden palveluksessa:

 • Talous- ja kehittämispalvelut (Talous-, laki- ja kehittämispalvelut)
 • Hallintopalvelut (Yleiset hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, viestintäpalvelut ja tietohallintopalvelut)
 • Kiinteistö- ja hautaustoimipalvelut (Kiinteistöpalvelut, hautaustoimipalvelut)
 • Yhteinen diakonia- ja sielunhoitotyö (Yhteinen diakoniatyö, perheneuvonta ja sairaalasielunhoito)
 • Yhteinen kasvatustyö (Varhaiskasvatus, yhteinen rippikoulutyö ja oppilaitostyö)
 • Keskusrekisteripalvelut (Kirkonkirjojen pito, hautatoimisto, digipaino, varauspalvelu, infopalvelu)

Organisaatiorakenne 1.9.2019 alkaen, vastaava tieto löytyy muualta sivulta.

Ohje- ja johtosäännöt 1.9.2019 alkaen

Seurakuntavaalien 2018 tunnusluvut Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä:

Yhteinen kirkkovaltuusto

 • Jäseniä 51, joista uusia 25
 • Valittujen keski-ikä 54 vuotta
 • Naisia 61 % ja miehiä 39 %
 • Valitut ehdokaslistoittain:
  Partiotyön ystävät 17
  Kokoomus ja sitoutumattomat 11
  Yhteinen kirkkomme 11
  SDP & sitoutumattomat 7
  Liv och gemenskap i församlingen 3
  Församlingen nära dig 1
  Seurakunta keskellämme 1

Äänestysaktiivisuus yhteisen kirkkovaltuuston vaalissa

 • Äänestysprosentti 10,8
 • Ennakkoäänestysprosentti 7,0
 • 16–17-vuotiaiden äänestysprosentti 5,8

Äänestysaktiivisuus seurakunnittain:

 • Henrikinseurakunta 10,2 %
 • Kaarinan seurakunta 11,9 %
 • Katariinanseurakunta 11,2 %
 • Maarian seurakunta 10,1 %
 • Martinseurakunta 9,8 %
 • Mikaelinseurakunta 8,6 %
 • Paattisten seurakunta 21,8 %
 • Piikkiön seurakunta 14,6 %
 • Tuomiokirkkoseurakunta 12,3 %
 • Åbo svenska församling 12,5 %