Päätöksenteko Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä

Ylintä päätösvaltaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä käyttää seurakuntavaaleilla valittu yhteinen kirkkovaltuusto

Yhteinen kirkkoneuvosto on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ylin toimeenpano- ja hallintoelin. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa, valmistelee asiat yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi sekä huolehtii yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja valvoo niiden laillisuutta.

Jokaisella seurakunnalla on seurakuntaneuvosto, joka päättää seurakunnan toimintamäärärahojen käytöstä ja seurakunnan henkilövalinnoista. Turun ja Kaarinan seurakuntien seurakuntaneuvostojen kokoonpanot löytyvät seurakuntien omilta sivuilta.

Johtokunnat, toimikunnat ja asiantuntijaryhmät osallistuvat seurakuntayhtymän päätöksentekoon. Ne suunnittelevat ja kehittävät yksiköiden toimintaa yhdessä viranhaltijoiden kanssa.

Seurakunnissa toimivat toimikunnat ja työryhmät osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen yhdessä työntekijöiden kanssa. Ne myös tekevät esityksiä seurakuntaneuvostolle ja muille luottamuselimille.

Seurakuntayhtymän organisaatio 

Seurakuntayhtymässä toimii yhdeksän suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen seurakunta ja niiden päätöksentekoeliminä ovat seurakuntaneuvostot. Luottamushenkilöt voivat työskennellä oman seurakuntaneuvostonsa lisäksi yhteisessä kirkkovaltuustossa, yhteisessä kirkkoneuvostossa sekä johtokunnissa ja asiantuntijaryhmissä.

Seurakuntayhtymän organisaatiokaavio 2022. Sisältö avattu sivulla tekstinä.

Johtokunnat ja asiantuntijaryhmät:

 • Kiinteistöjohtokunta
 • Yhteisen diakonia- ja sielunhoitotyön johtokunta
 • Yhteisen kasvatustyön johtokunta
 • Turun alueellisen keskusrekisterin johtokunta
 • IT-yhteistyöalueen johtokunta 
 • Tarkastusjohtokunta
 • Asiantuntijaryhmät

Seurakuntayhtymän yksiköt:

Yhteinen seurakuntatyö (johtajana yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja)

 • Yhteinen diakonia- ja sielunhoitotyö
 • Yhteinen kasvatustyö
 • Viestintä

Yhteiset palvelut (johtajana hallinto- ja talousjohtaja)

 • Hallinto- ja talouspalvelut
 • Kiinteistö- ja hautaustoimipalvelut
 • Alueellisen keskusrekisterin palvelut

Lisää tietoa seurakuntayhtymän organisaatiosta 

Ohje- ja johtosäännöt 

Seurakuntavaalien 2022 tunnuslukuja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä

Yhteiseen kirkkovaltuustoon valitut

 • Valitut 51
 • Uusia valittuja 30
 • Valittujen keski-ikä 49 vuotta
 • Miehiä 20, naisia 31
 • Paikat ehdokaslistojen mukaan:
  Partiotyön Ystävät 16
  Yhteinen kirkkomme 14
  Sinisellä polulla 7
  Sosialidemokraattinen ja sitoutumaton seurakuntaväki 5
  Vihreä kirkko 4
  Liv och gemenskap i församlingen 3
  Kaarinan kokoomus & sitoutumattomat 1
  Församlingen nära dig 1

Äänestysaktiivisuus

 • Äänestysprosentti 10,4
 • Ennakkoäänestysprosentti 6,8
 • 16-17-vuotiaiden äänestysprosentti 6,3

Äänestysaktiivisuus seurakunnittain

 • Henrikinseurakunta 9,8 %
 • Kaarinan seurakunta 11,0 %
 • Katariinanseurakunta 10,2 %
 • Maarian seurakunta 9,4 %
 • Martinseurakunta 10,9 %
 • Mikaelinseurakunta 8,6 %
 • Paattisten seurakunta 20,5 %
 • Piikkiön seurakunta 11,9 %
 • Tuomiokirkkoseurakunta 12,4 %
 • Åbo svenska församling 12,5 %