Martinseurakunnan strategia 2020-2022   

Missio (toiminta-ajatus)

Martinseurakunta on yhteisö, joka tarjoaa mahdollisuuden kokea yhteyttä armolliseen kolmiyhteiseen Jumalaan sekä yhteyttä ihmisten kesken.

Visio

Martinseurakunta on yhteistyökykyinen ja -hakuinen hengellinen yhteisö, jossa tehdään ja toimitaan yhdessä ja yhteistyössä. #minunmarttini

Arvot

Merkityksellisyys

 • Välitämme kokemusta siitä, että seurakunta ja sen toiminta ovat merkityksellistä.
 • Välitämme kokemusta siitä, että seurakunnan jäsenyydellä on merkitystä.

Yhteys – osallisuus – yhteisöllisyys

 • Rakennamme seurakuntaa ja kirkkoa yhteistyössä työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa
 • Yhteinen toiminta ja tekeminen luovat kokemuksen yhteisöön kuulumisesta ja yhteisön merkityksellisyydestä

Esteettömyys

 • Huomioimme fyysisen, henkisen ja hengellisen esteettömyyden.
 • Tilojen esteellisyyden poistaminen
 • Olemme vieraanvarainen seurakunta
 • Kaikki ovat tervetulleita

Strategiset painopisteet

 1. Kasvatus – juurtuminen – merkityksellisyys
 • Tuemme ihmisiä kirkon ja seurakunnan jäsenyyteen ja tiedostamaan kirkkoon kuulumisen mielekkyys ja merkitys
 • Vaalimme seurakunnan toiminnan monimuotoisuutta, joka huomioi erilaiset seurakuntalaiset
 • Lähdemme toiminnassamme sisältö edellä, emme lokeroiden yksittäisiä ikäryhmiä
 • Tuemme hengellistä ja henkistä kasvua eri elämäntilanteissa ja -vaiheissa.
 • Ympäristö- ja ilmastoasoiden huomioiminen toiminnassa.

 1. Palvelun ulottuvuus
 • Seurakunta tarjoaa seurakuntalaisille mahdollisuuden auttaa ja palvella toisia ja saada sitä kautta merkityksellisyyden kokemuksia ja yhdessä rakentaa seurakuntaa.
 • Seurakuntalaisille tarjotaan aktiivisesti mahdollisuutta erilaisiin vastuutehtäviin
 • Seurakunta on arvojensa mukaisesti vieraanvarainen ja esteetön
 • Seurakunta tukee ja auttaa ihmisiä elämän kriiseissä
 • Jumalanpalvelus- ja hartauselämä tukevat hengellistä kasvua ja tarjoavat mahdollisuuden erilaisiin palvelutehtäviin.

 1. Viestintä
 • Monipuolisen ja seurakuntalaisia hyvin palvelevan ulkoisen viestinnän vahvistaminen
 • Sisältöjen luominen sosiaaliseen mediaan
 • Viestinnän yhteistyön parantaminen työyhteisön sisällä sekä muiden toimijoiden kanssa
 • Ympäristö- ja ilmastoasoiden huomioiminen viestinnässä

 1. Työyhteisön hyvinvointi
 • Hyvinvoiva työyhteisö itsessään on viesti myös ulospäin
 • Työyhteisön hyvinvoinnin systemaattinen arviointi
 • Työyhteisöviestinnän ja vuorovaikutuksen parantaminen