Surun kohdatessa

Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Suru sitoo käytettävissä olevia voimavaroja.

Lyhyen ajan kuluessa omaisten on huolehdittava monista hautaukseen liittyvistä tehtävistä. Ne saattavat joskus tuntua aivan ylivoimaisilta. Näin on aina silloin, kun omaisilla ei ole tietoa eikä kokemusta siitä, miten kuolemantapauksen jälkeen menetellään.

Hautaukseen liittyy inhimillisiä tunteita, kristilliseen uskoon liittyviä ajatuksia ja käytännön järjestelyjä. Joillekin hautausjärjestelyt voivat olla osa surutyötä. Täältä löydät apua hautausjärjestelyiden tekemiseen, sillä omin voimin ei aina jaksa. Suru sitoo käytettävissä olevia voimavaroja.

Hautausjärjestelyt Turun ja Kaarinan seurakunnissa

Hautaukseen ja kuolemaan liittyvien käytännön asioiden hoitaminen voi olla osa omaisen surutyötä. Hautausjärjestelyt kannattaa aloittaa ottamalla yhteyttä joko seurakuntayhtymän hautatoimistoon tai yksityiseen hautaustoimistoon.

Seurakuntayhtymän hautatoimiston kanssa voi sopia seuraavista hautausjärjestelyihin liittyvistä asioista:

 • Tilaisuuden ajanvaraus
 • Kappelin tai kirkon varaaminen
 • Hautapaikan valinta erityisesti silloin, kun lunastetaan uusi hauta
 • Siunausjärjestelyjen yhteydessä papin ja kanttorin varaus
 • Hautatiedot, hautaoikeus ja uuden hautapaikan lunastus
 • Uurnanlaskun ajanvaraus
 • Hautaushinnat
 • Siunauskappeleiden erikoiskoristelut
 • Hautaus muistolehtoon
 • Sirottelu

Hautatoimistoon voi tulla, vaikka lääkäri ei vielä olisi kirjoittanut hautauslupaa.

Seurakuntayhtymän hautatoimisto

Seurakuntayhtymän hautatoimisto sijaitsee seurakuntien toimitalossa osoitteessa Eerikinkatu 3.

Toimistoon voi olla yhteydessä myös puhelimitse 040 341 7253 tai  040 341 7203 tai sähköpostitse turku.hautatoimi@evl.fi. Hautatoimisto palvelee arkisin klo 8–15.45. Puhelinaika klo 9–15.

Hautaustoimen hinnasto


Siunaustilaisuus

Hautaan siunaaminen on kirkon pyhä toimitus. Kristillisessä hautauksessa vainaja siunataan haudan lepoon ja hänen puolestaan rukoillaan. Hautaan siunaaminen on kuin pienimuotoinen jumalanpalvelus, joka voidaan pitää kappelissa, kirkossa tai joskus myös haudalla. Siunaustilaisuuden ohjelma voi yksinkertaisuudessaan olla raamatuntekstit ja rukous, papin pitämä siunauspuhe, virsiä ja musiikkia. Siunaustilaisuudesta jutellaan ennen tilaisuutta hautauksen toimittavan papin kanssa ja musiikista vastaavan kanttorin kanssa.

Siunaustilaisuutta varten varataan siunauskappeli tai kirkko. Varauksen voi tehdä samalla, kun käy sopimassa muista hautaukseen liittyvistä asioista seurakuntayhtymän hautatoimistossa.

Muistotilaisuus

Muistotilaisuudessa nimensä mukaisesti voidaan yhdessä saattojoukon kanssa muistella edesmennyttä läheistä. Tilaisuus voidaan pitää kotona, mutta seurakunnalta voi myös varata tiloja, kuten seurakuntataloja, pappiloja tai leirikeskustiloja, muistotilaisuutta varten. Mikäli omaiset toivovat papin osallistuvan muistotilaisuuteen, siitä kannattaa esittää toive hyvissä ajoin. siunausvarausta tehdessä. Omaiset voivat halutessaan pyytää pappia vaikka lyhyesti puhumaan muistotilaisuudessa. 

Seurakuntien kautta on mahdollista järjestää myös tarjoilut muistotilaisuuteen. Ne voi varata suoraan varauspalvelunumerosta 040 341 7117 tai sähköpostitse turku.leirikeskukset@evl.fi.

Arkkuhautaus vai tuhkaus?

Jos vainaja haudataan arkkuhautaan, arkku kannetaan kappelista tai kirkosta ulos siunaustilaisuuden päätteeksi. Kantajia tarvitaan yleensä kuusi. He voivat olla omaisia tai kantajia voi tilata myös yksityisiltä hautatoimistoilta.

Kun vainaja tuhkataan, arkku useimmiten jätetään kappeliin tai kirkkoon paikalleen siunaustilaisuuden jälkeen saattoväen poistuessa. Tuhkaus tapahtuu Turussa Pyhän Ristin kappelin krematoriossa. Kun uurna lasketaan hautaan noin kahden viikon kuluttu asiunaustilaisuudesta, voi uurnanlaskuun pyytää mukaan papin ja haudalla voidaan viettää pieni rukoushetki.

Hautauksesta ja siihen liittyvistä käytännöistä löydät tarkempia tietoja hautausoppaasta.

Hautausmaat

Turkulainen ja kaarinalainen voi tulla haudatuksi jollekin Turun ja Kaarinan hautausmaista riippumatta siitä, minkä seurakunnan alueella hän kuollessaan oli kirjoilla. Hautausmaihin voit tutustua täällä.

Yksityiset hautaustoimistot

Liikeyrityksinä toimivat yksityiset hautaustoimistot huolehtivat mm.

 • vainajan kuljetuksista
 • myyvät arkkuja ja uurnia
 • hoitavat monet muutkin omaisten pyytämät hautaukseen liittyvät asiat

Jos omaiset eivät halua itse hoitaa siunaukseen liittyviä varauksia, voi nekin jättää hautaustoimiston tehtäväksi.

Hautamuistomerkki

Hautauksen jälkeen sukuhaudalle voidaan asentaa muistomerkki. Muistomerkin pystyttämiseen, muuttamiseen, vaihtamiseen ja pysyvään poistamiseen yhtymän hautausmailla tarvitaan seurakuntayhtymän hautaustoimelta kirjallinen lupa, jona toimii hyväksytty muistomerkkisuunnitelma. Lupamenettelyä ei tarvita, jos haudalla jo olevaan muistomerkkiin lisätään vain hautaan viimeksi haudatun vainajan tiedot, eikä muistomerkkiin tehdä muita muutoksia. Jos hankit muistomerkin hautaustoimiston tai hautakiviliikkeen kautta, hoitavat he yleensä luvan hankkimisen.

Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että muistomerkki täyttää oheisissa muistomerkkiohjeissa esitetyt vaatimukset.

Lupaa varten muistomerkistä on laadittava muistomerkkisuunnitelma, joka on tehty alla olevalla lomakkeelle, tai jossa on vastaavat tiedot. Suunnitelma toimitetaan hyväksyttäväksi hautausmaiden toimistoon:

 • sähköpostitse osoitteeseen turku.huoltokeskus@evl.fi
 • postitse osoitteeseen
  Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
  Huoltokeskus
  Skarppakullantie 10
  20720 Turku
   

Hautamuistomerkkiohjeet

Hautamuistomerkkisuunnitelman pohja

Hautamuistomerkkisuunnitelma – sähköinen lomake (docx)

Hautausoppaasta apua järjestelyihin

Tukea suruun ja hautaukseen liittyviin käytännön järjestelyihin saat Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautausoppaasta. Oppaan saa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautatoimistosta (Eerikinkatu 3) tai voit ladata sen tästä.

Kukka- tai kynttilävientipalvelu helpottaa edesmenneen muistamista

Kynttilä tai kukat haudalla ovat tapa muistaa edesmennyttä läheistä. Monet omaiset asuvat kuitenkin pitkien matkojen päässä läheistensä hautapaikasta. Tällöin kukan tai kynttilän vieminen haudalle voi olla mahdotonta. Joskus käynti haudalla ja edesmenneen omaisen muistaminen voi jäädä väliin myös liikuntarajoitteiden takia.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on tiedostettu asian hankaluus. Siksi seurakuntayhtymän hautojen hoidon asiakaspalvelusta voi juhlapyhiksi tilata kukan- tai kynttilänviennin.

Tilaukset on syytä tehdä hyvissä ajoin, sillä tilattu kynttilä tai kukat viedään haudalle vasta, kun tilauksesta on saatu maksusuoritus. Jos haudalle haluaa esimerkiksi pyhäinpäiväksi kukan tai kynttilän, kannattaa tilaus tehdä viimeistään syyskuun aikana.

Pyhäinpäiväksi haudalle voi tilata hatullisen hautakynttilän ja kanervaruukun. Jouluksi on tarjolla kynttilän lisäksi tulppaani- tai hyasinttiruukkuja ja pääsiäiseksi kevätkauden kukkien mukaisesti pääsiäisnarsisseja.

Tilaukset voi tehdä seurakuntayhtymän hautojen hoidon asiakaspalveluun.

Hautajaisia järjestämässä?

Soita hautatoimistoon 040 341 7253 tai 040 341 7203 tai pyydä yhteydenottoa.

Risti ja köynnös

Hautaustoimistoille