Nimen valinta

Etu- ja sukunimeä koskeva lainsäädäntö uudistui vuoden 2019 alusta. Etunimien enimmäismäärä kasvoi ja sukunimen valinnassa vanhemmilla on entistä enemmän vaihtoehtoja.

Uutta etu- ja sukunimilakia sovelletaan ilmoituksiin ja hakemuksiin, jotka tulevat vireille 1.1.2019 tai sen jälkeen. Uutta lakia noudatetaan siis silloin, kun kaste tapahtuu 1.1.2019 tai sen jälkeen.

kastepöytä

Etunimiä kolmen sijaan neljä

Uuden lain mukaan etunimiä voidaan antaa kolmen sijasta neljä. Nimi pitää antaa kolmen kuukauden kuluttua lapsen syntymästä entisen kahden kuukauden sijaan.

Sukunimiyhdistelmät sallitaan

Lapsen sukunimen valinnassa uusi laki lisää vanhempien vaihtoehtoja ja ottaa entistä paremmin huomioon erilaisten perheiden tilanteet.

Lähtökohtana on, että lapsen sukunimi määräytyy vanhempien yhteisen sukunimen tai sukunimiyhdistelmän perusteella. Säännöksellä pyritään perheen nimiyhteyden säilyttämiseen. Saman tavoitteen mukaisesti lapsi saa myös saman sukunimen tai sukunimiyhdistelmän kuin täyssisaruksensa, jos vanhemmilla ei ole yhteistä nimeä. Lapsi saa vanhempansa sukunimen tai sukunimiyhdistelmän myös yhden vanhemman tilanteissa.

Muissa kuin edellä mainituissa tilanteissa vanhempien valinnanvapaus on laajimmillaan. Tällöin lapselle voidaan valita jommankumman vanhemman sukunimi tai sukunimiyhdistelmä taikka vanhempien sukunimistä muodostettu sukunimiyhdistelmä.

Uuden sääntelyn mukaan lapsen sukunimi voi määräytyä myös vieraan valtion nimikulttuurin mukaisesti. Jos vanhemmalla on esimerkiksi kansalaisuutensa tai avioliittonsa perusteella yhteys vieraaseen valtioon, lapselle voidaan antaa vanhemman tai isovanhemman nimestä tai näiden molempien nimistä muodostettu sukunimi tai sukunimiyhdistelmä. Ilmoitetun sukunimen tulee tällöin vastata kyseisen vieraan valtion sukunimikäytäntöä.

Lisätietoja: