Nimen valinta

Vanhemmat päättävät lapsen nimen, mutta sitä ohjaa nimilaki. Etu- ja sukunimeä koskeva lainsäädäntö uudistui vuoden 2019 alusta.

Etunimien enimmäismäärä kasvoi ja sukunimen valinnassa vanhemmilla on entistä enemmän vaihtoehtoja.

kastepöytä

Etunimi

 • Jokaisella tulee olla vähintään yksi etunimi. Etunimiä voi olla enintään neljä.
 • Etunimi ei saa aiheuttaa pahennusta, haittaa tai olla ilmeisen soveltumaton.
 • Jos lapsella on yhteys vieraaseen valtioon, etunimen voi antaa tämän valtion nimikäytännön mukaan.

Sukunimi

 • Jos vanhemmilla on yhteinen sukunimi tai sukunimiyhdistelmä, lapsi saa tämän sukunimen.
 • Jos vanhemmilla ei ole yhteistä sukunimeä tai sukunimiyhdistelmää, niin sukunimeksi voidaan valita jommankumman vanhemman sukunimi tai vanhempien sukunimistä muodostettu sukunimiyhdistelmä. Saman perheen lapsilla tulee olla sama sukunimi, jos molemmat vanhemmat ovat heidän huoltajiaan.
 • Mikäli vanhemmat eivät ole avioliitossa, lapselle voidaan antaa isän sukunimi tai sukunimiyhdistelmä vain jos isyys on vahvistettu. Isyyden tunnustaminen kannattaa hoitaa hyvissä ajoin ennen kastetta, koska päätöksen saaminen voi kestää pitkään. Isyyden vahvistaminen ei tee isästä huoltajaa.
 • Jos lapsella on vain yksi vanhempi, lapsi saa tämän sukunimen tai sukunimiyhdistelmän.
 • Jos lapsella on yhteys vieraaseen valtioon, sukunimen voi antaa tämän valtion nimikäytännön mukaan.

Milloin valinta on tehtävä?

 • Kastettavan lapsen nimet on ilmoitettava seurakunnalle kolmen kuukauden kuluessa syntymästä. Huoltajat päättävät lapsen nimistä yhdessä. Jos vanhemmilla ei ole yhteishuoltajuutta, päätöksen nimistä tekee huoltajana toimiva vanhempi.
 • Kasteen toimituskeskustelu on hyvä hoitaa hyvissä ajoin, jotta lapselle aiottujen etu- ja sukunimien lainmukaisuus ehditään selvittää ennen kastetilaisuutta.
 • Lapsen nimet tulevat hyväksytyksi vasta, kun ne merkitään väestötietojärjestelmään. Jos on syytä epäillä nimen lainmukaisuutta, nimi ei ole ennestään käytössä tai nimeä ei voida hyväksyä, seurakunta siirtää asian maistraatin ratkaistavaksi.
 • Lisätietoja keskusrekisteristä puh. 040 3417 111 tai turku.keskusrekisteri@evl.fi

Lisätietoja: