Tuhkahautaus

Tuhkahautauksessa arkku jää siunaustilaisuuden jälkeen yleensä paikoilleen ja saattoväki siirtyy muistotilaisuuteen.

Tuhkahautauksen yhteydessä kukkatervehdykset lasketaan siunaustilaisuudessa kappelissa tai kirkossa. Kukkia ei tuhkata. Jos kappeli tai kirkko ja hautapaikka ovat samalla hautausmaalla, seurakunta siirtää saattokukat tilaisuuden jälkeen haudalle (ei muistolehtoon). Omaiset voivat myös itse viedä saattokukat haudalle. Jos hautapaikka ei ole samalla hautausmaalla kuin varattu kappeli tai kirkko, voivat omaiset viedä saattokukat joko itse tai antaa tehtävän yksityiselle hautaustoimistolle. Hautausmaan henkilökunta poistaa saattokukat haudalta niiden lakastuttua. Kukkien annetaan olla haudalla  kuitenkin vähintään viikon ajan.

Tuhkauurnia hyllyssä.

Infograafi tuhkahautauksesta. Kuvan sisältö on tekstinä sivulla.

Tuhkaus tapahtuu Turussa Pyhän Ristin kappelin krematoriossa. Omaisten on sovittava yksityisen hautaustoimiston kanssa vainajan siirrosta krematorioon.

Tuhkan mahdolliset hautaus- tai sirottelupaikat:

  • uusi hauta
  • vanha sukuhauta
  • muistolehto
  • hautausmaan sirottelualue
  • hautausmaa muualla kuin Turussa tai Kaarinassa
  • muu kuin hautausmaa

Uurnan laskeminen sukuhautaan

Aika uurnan hautaan laskemiselle kannattaa varata seurakuntayhtymän hautatoimistosta samalla, kun sopii siunauspäivän. Uurnanlaskun voi varata aikaisintaan kahden viikon päähän siunaustilaisuudesta. Omaisille ei ilmoiteta erikseen, kun vainaja on tuhkattu. Tuhka on haudattava viimeistään vuoden kuluttua tuhkauksesta.

Uurnanlaskussa omaiset kokoontuvat kappeliin uurnan luovutustilaan, josta lähdetään haudalle vahtimestarin johdolla. Haudalla on hiekkaa ja lapio, ja omaiset voivat halutessaan peittää uurnan itse. Muussa tapauksessa seurakunta peittää haudan hautaamisen jälkeen. Omaisten pyynnöstä seurakunta voi myös haudata uurnan ilman omaisten läsnäoloa. Talviaikaisten hautausten hautojen pinnan kunnostustyöt tehdään keväällä, kun routa on sulanut ja maa kuivunut.

Omaiset voivat pyytää siunauksen toimittanutta pappia mukaan uurnanlaskuun sopimalla asiasta hänen kanssaan. Haudalla voidaan viettää pieni rukoushetki, joka koostuu virrestä, Raamatun teksteistä ja rukouksesta.

Jos hautapaikka on muualla kuin Turun hautausmaalla, omainen tai hänen valtuuttamansa hautaustoimisto noutaa uurnan krematoriosta.

Hautaaminen tuhkahautaan (Katariinan tuhkahautalehto)

Tuhkahautauksessa toimitaan muuten samalla tavalla kuin uurnahautauksessa, mutta uurnaa ei lasketa hautaan. Tuhka kaadetaan uurnasta siististi suppilon avulla hautaan. Hautauksia tehdään toukokuulta joulukuulle. Tällä hetkellä ainoa tuhkahauta-alue sijaitsee Katariinan hautausmaalla.

Hautaaminen muistolehtoon

Tuhka voidaan haudata myös muistolehtoon, jollainen on Maarian kirkkomaalla sekä Turun, Kakskerran, Katariinan, Kärsämäen, Paattisten ja Piikkiön hautausmaalla. Tuhkan sirottelu muistolehdossa ei ole mahdollista.

Tuhka haudataan muistolehtoon ilman omaisten läsnäoloa. Tuhkan tarkkaa sijoituspaikkaa tai hautaamisajankohtaa ei kerrota. Hautauksia tehdään kerran kuukaudessa toukokuulta joulukuulle. Turun hautausmaan muistolehtoon haudataan kuitenkin myös talvella.

Turun hautausmaan muistolehto on anonyymi, eli vainajan nimeä ei saa näkyville. Muissa yhtymän muistolehdoissa omaiset voivat halutessaan kiinnityttää yhteismuistomerkkiin nimilaatan, jossa on vainajan nimi sekä syntymä- ja kuolinvuosi. Nimilaatan voi tilata vain niille vainajille, jotka on haudattu kyseiseen muistolehtoon. Omainen tilaa laatan seurakuntayhtymän sopimuskiviliikkeestä, joka hoitaa myös laatan kiinnityksen.

Muistolehdossa on paikka omaisten kukille ja kynttilöille. Sinne saa tuoda vain leikkokukkia. Siunaustilaisuuden jälkeen muistolehtoon voi tuoda 1–3 kukkalaitetta.

Hautausmaiden henkilökunta poistaa kuihtuneet kukat ja palaneet kynttilät (sekä ylimääräiset koriste-esineet) tarpeen mukaan. Ei siis voida antaa mitään aikamäärää, kuinka kauan kukat tai kukkalaitteet saavat olla paikallaan tuonnin jälkeen.

Sirottelu hautausmaalle

Turun hautausmaalla ja Piikkiön hautausmaalla on erillinen tuhkan sirottelualue. Sirottelualueella tuhka sirotellaan maan päälle. Sirottelussa omaiset voivat olla mukana.

Sirottelualueelle ei saa tuoda kynttilöitä eikä kukkia, vaan ne tulee viedä vieressä sijaitsevan muistolehdon muistelualueelle.

Hautaaminen tai sirottelu muualle kuin hautausmaalle

Jos tuhka aiotaan haudata tai sirotella muualle kuin hautausmaalle, tulee siihen olla maanomistajan tai vesialueen omistajan lupa. Metsähallituksen paikallisosasto päättää tuhkan sirottelusta merialueille ja yleisille vesialueille sekä valtion maille.

Turun kaupunki on osoittanut vesialueet tuhkan sirotteluun.

» Lisätiedot sirottelualueista Turun kaupungin sivuillaLinkki avautuu uudessa välilehdessä. (Linkki johtaa ulkopuoliselle sivustolle ja aukeaa uudessa ikkunassa.)

Hautaustoimilain mukaan tuhka on haudattava tai muulla tavoin sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan vuoden kuluessa tuhkaamisesta. Tuhkaa ei saa jakaa.

» Lue lisää tuhkan sijoittamisesta Metsähallituksen hallinnassa oleville alueilleLinkki avautuu uudessa välilehdessä. (Linkki johtaa ulkopuoliselle sivustolle ja aukeaa uudessa ikkunassa.)