Kirkko on kaikille

Vammaisilla tulee olla luonteva yhteys seurakuntaelämään. Ja mahdollisuus kristilliseen kasvatukseen. Seurakuntayhtymässä haluamme, että vammaiset voivat osallistua kirkon toimintaan ja tapahtumiin kuten muutkin.

Teemme työtä kehitysvammaisten, viittomakieltä käyttävien kuurojen ja muiden vammaisten, kuten näkövammaisten kanssa. Annamme apua ja tukea myös mielenterveyden asioihin.

Diakoniakeskuksessa on näihin työaloihin erikoistuneet diakoniatyöntekijät:

Vammaistyön diakoniatyöntekijät tekevät yhteistyötä paikallisseurakuntien, seurakuntayhtymän eri työalojen, Turun ja Kaarinan kaupunkien ja paikallisten vammaisjärjestöjen kanssa. Yhteistyöllä parannamme asiakkaiden palvelujen saatavuutta. Sillä myös täydennämme yhteiskunnan tarjoamia palveluja esimerkiksi tarjoamalla henkistä ja hengellistä tukea.

Saattajakortilla seurakuntien tilaisuuksiin

Jos sinulla on saattajakortti tai EU:n vammaiskortti (A-merkinnällä), saattaja tai avustaja pääsee maksutta mukaasi seurakuntayhtymän maksullisiin tilaisuuksiin. Osalla saattajakortin käyttäjistä voi olla kaksi korttia ja siten oikeus kahteen avustajaan. Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi pyydettäessä, kun käytät saattajakorttia.

Saattajakortti edistää seurakuntakuntayhtymässä järjestettävien tilaisuuksien saavutettavuutta ja tukee vammaisten ja pitkäaikaissairaiden yhteyttä seurakuntaan.

Lisätietoja: turku.fi/saattajakortti

Haemme vapaaehtoisia kirkkokavereita

Turun alueella asuu kehitysvammaisia sekä näkö- ja liikuntarajoitteisia, jotka haluaisivat osallistua jumalanpalveluksiin tai muihin seurakuntien tilaisuuksiin, mutta eivät yksinään pysty lähtemään liikkeelle.

Voisitko sinä lähteä ja ottaa joskus mukaasi kirkkoon apua tarvitsevan? Kirkkokaveri on koko tilaisuuden ajan sekä matkoilla kodin ja kirkon välillä apua tarvitsevan henkilön tukena. Toiminta on keikkaluonteista ja tilaisuuksia on sekä arkisin että viikonloppuisin. Koulutamme ja perehdytämme tehtävään. Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet löydät osoitteesta vapaaehtoistyö.fi/turku.

Taustalla vammaisneuvosto ja -työryhmä

Vammaisten tarpeet halutaan kuulla ja huomioida. Vammaisneuvosto, vammaistyöryhmä ja kuurojen seurakuntaneuvosto huolehtivat siitä, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän alueella kuuleminen toteutuu.

Vammaisneuvosto edistää toiminnallaan seurakunnallisten palvelujen soveltuvuutta kaikille. Neuvosto haluaa lisätä seurakunnan työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten osaamista vammaisten ihmisten kohtaamiseen järjestämällä koulutuksia vammaisuudesta. Vammaisneuvostoon kuuluu jäseniä vammaistyöryhmän jäsenyhdistyksistä. Lisäksi siinä on seurakuntayhtymän luottamushenkilöitä ja viranhaltijoista.   

Vammaistyöryhmä suunnittelee ja toteuttaa Turun ja Kaarinan seurakuntien alueella tehtävää vammaistyötä. Siinä on mukana paikallisia vammaisjärjestöjen edustajia. Kuurojen työn toimintaa puolestaan suunnittelee ja toteuttaa kuurojen seurakuntaneuvosto.

Tutustu voimassaoleviin Kirkon saavutettavuusohjelmaan ja seurakuntayhtymän vammaisohjelmaan:

Suomen ensimmäinen YK:n vammaissopimuksen toimintaohjelma

"Suomessa on julkaistu ensimmäistä kertaa YK:n vammaissopimuksen kansallinen toimintaohjelma. Sillä toimeenpannaan YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimusta, joka tuli voimaan kesällä 2016. Tavoitteena on vahvistaa vammaisten henkilöiden oikeuksia ja osallistumismahdollisuuksia.

Toimintaohjelman tavoitteena on lisätä tietoisuutta vammaisten henkilöiden oikeuksista, jotta ne osataan ottaa huomioon kaikessa toiminnassa eri hallinnonaloilla ja laajasti yhteiskunnassa. Esteettömyys ja saavutettavuus sekä osallisuus ovat merkittävässä osassa vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisessa." (www.stm.fi)

Kehitysvammainen taiteilija maalaa kuvia