Åbo svenska församlingin yhteystiedot

A B D E G J K L N O P S V W

A


tf. församlingspastor
Auragatan 18
20100 Åbo

arbetar deltid

dagklubbsverksamhet
Auragatan 18 (2 vån.)
20100 ÅBO

tisdagar och fredagar 8.30-11.30 Centralen för fostran jasmin.nisunen@evl.fi 040-3417217

eftermiddagsverksamhet
Auragatan 18 (2 vån.)
20100 ÅBO

mån-fre 11.30-17.00 Centralen för fostran paivi.sillanpaa@evl.fi 040-3417620

B


tf. kaplan, flyktingkoordinator, församlingspastor
Auragatan 18
20100 ÅBO
kyrkoherde

tjänstledig

D


kantor
Auragatan 18
20100 ÅBO

Åbo Svenska Kyrkokör

E


tf. ledande diakonitjänsteinnehavare, diakonissa
040 341 7460 (mottagning)
Auragatan 18
20100 ÅBO

Telefontid för dig som bor väster om Aura ån - tisdagar kl. 9-11 och för dig som bor öster om Aura ån - torsdagar kl. 9-11. Telefontid under sommaren (juni-augusti) tisdagar kl. 9-11.

medlem i församlingsrådet

kontakt via församlingssekreteraren

G


tf. församlingspastor
Auragatan 18
20100 ÅBO
medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet

J


K


vice ordförande i församlingsrådet

L


byråsekreterare
Eriksgatan 3
20100 ÅBO

Ämbetsbetyg, släktutredningar, hindersprövningar inför äktenskap och övriga folkbokföringsärenden.

församlingspastor och barnkörsledare
Auragatan 18
20100 ÅBO
medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet
medlem i församlingsrådet

kontakt via församlingssekreteraren

tf. diakoniarbetare
040 341 7460
Aurelia, Auragatan 18
20100 ÅBO

N


O


P


församlings- och informationssekreterare
Auragatan 18
20100 ÅBO

Telefontid måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 10-12 och 13-15, onsdagar kl. 13-15 och fredagar kl. 10-12.

S


medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet

V


Auragatan 18
20100 ÅBO

W


tf. kaplan och församlingspastor
Auragatan 18
20100 Åbo 

Barn, familjer och mission.