Kastelahjaksi nimikkopuu Tansaniaan

Katariinanseurakunta antaa jokaiselle Katariinanseurakunnan jäseneksi kastetulle lapselle kastelahjaksi puuntaimen, jonka Suomen Lähetysseura istuttaa Tansaniaan. Nimikkopuu on pysyvä merkki kasteesta. Samalla haluamme pitää maailman elinkelpoisena uudelle sukupolvelle.

Vuoden 2021 kesäkuun alusta alkaen jokainen Katariinanseurakuntaan kastettava lapsi saa kastetodistuksen välissä kastepuukortin. Siinä kerrotaan, että seurakunta on hänen kasteensa kunniaksi hankkinut puuntaimen, jonka Suomen Lähetysseura istuttaa Tansaniaan. Kortti antaa kastetulle ja hänen perheelleen viestin siitä, että lapsi on lämpimästi tervetullut seurakunnan yhteyteen ja toimintaan. Samalla se kertoo konkreettisesti siitä luomakunnan varjelemisesta, johon jokainen kristitty on kutsuttu. 

Pyhän Katariinan kirkossa on lisäksi seurakunnan oma ”Valon pisaroita” -kastepuu, johon jokainen kastettava saa omalla nimellään varustetun pienen valkean kyyhkyn. Visuaalinen ilme muuttuu viikko viikolta ja loppuvuodesta puu on valkoisenaan kastekyyhkyjä. Oman kyyhkysen voi noutaa itselleen myöhemmin Vauvakirkosta, jonne kasteperheet erikseen kutsutaan. Kastepuu muistuttaa kirkossa kävijää siitä, että kaste, Jumalan armo ja rakkaus kantavat ihmistä läpi elämän. Yhdessä nämä kastepuut kertovat, että kaste ei ole vain kertaluonteinen juhla, vaan että sillä on syvempi ja kestävämpi, elämänmittainen merkitys. 

Ilmastonmuutos koskettaa ihmisiä kaikkialla, mutta maailman köyhimmät kärsivät sen vaikutuksista pahimmin. Tansaniassa kokonaisia kyliä tuetaan metsienkasvatuksella sekä viljely- ja ympäristökoulutuksella. Suomen Lähetysseuran tekemän laajan kehitysyhteistyön tarkoituksena on tukea kehitysmaiden köyhimpiä löytämään keinoja selviytyä ilmastonmuutoksessa. Puuntaimien istuttaminen on osa kestävää kehitystä, johon Katariinanseurakunta osallistuu kastelahjaksi annettavan puuntaimen muodossa.

Suomen Lähetysseura on kirkon kansainvälisen työn järjestö ja yksi Suomen suurimmista kehitysjärjestöistä. Lähetysseura tekee lähetystyötä, kehitysyhteistyötä ja rauhantyötä 30 maassa ympäri maailmaa.

Suomen Lähetysseuran tekemään kyläyhteisöjen kehittämistyöhön Tansanissa voi tutustua alla olevan diaesityksen välityksellä. Liiku esityksessä alaspäin -nuolinäppäimellä. Vetämällä hiiren oikeaan alakulmaan, näet missä kohtaa esitystä olet. Diaesityksen saavutettava tekstivastine on luettavissa liitetiedostosta (pdf), joka avautuu uudelle välilehdelle.Linkki avautuu uudessa välilehdessä
 

Kastekyyhkynen
Valkea kastekyyhkynen on Katariinanseurakunnan lahja seurakuntaan kastetulle lapselle. Kuva: Silja van der Meer.

 

Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. 
(Lähetys- ja kastekäsky, Matt. 28:18–20)

 

Rozimary Gambishi esittelee istuttamaansa puuta Tansaniassa.
Rozimary Gambishi (12 v.) esittelee istuttamaansa puuta Tansaniassa. Kuva: Hannes Honkanen.

Ota yhteyttä

kirkkoherra
Katariinanseurakunta
PL 922
20101 Turku

Leena Kairavuo on Katariinanseurakunnan kirkkoherra eli seurakunnan johtaja. Jos sinulla on ideoita ja toiveita seurakunnalle, etkä tiedä, kenelle asia kuuluu, voit aina olla yhteydessä Leenaan. Leena kuuntelee mielellään ajatuksiasi ja osaa ohjata kaikki yhteydenotot oikeisiin osoitteisiin.

Leena on myös yksi seurakunnan papeista, joten hänet voi tavata muun muassa jumalanpalveluksissa - niin työtehtävissä kuin kirkon penkissäkin. Leena on innostunut monipuolisesta jumalanpalveluselämästä ja seurakunnan kehittämisestä. Vapaa-ajallaan Leena tapaa ystäviään ja viettää aikaa perheensä kanssa.

Erityisenä vastuuna Leenalla on seurakunnan hallinto ja henkilöstöhallinto.