Ympäristöohjelma 2018-2022

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle on laadittu ympäristöohjelma vuosille 2018-2022.  Ympäristöohjelman on hyväksynyt seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto. Ympäristöohjelmaan on kirjattu ympäristöasioiden hoitamiseen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen liittyvät toimenpiteet, aikataulut ja vastuuhenkilöt. 

Ympäristödiplomin hakua ja ympäristöohjelman laatimista edeltää sisäisen ympäristökatselmuksen tekeminen. Sekä ympäristöohjelman että ympäristökatselmusraportin voi pyytää pdf-tiedostona Heidi Grannakselta (heidi.grannas@evl.fi).

Ympäristöohjelmaan sisällytetyt toimenpiteet ovat:

Ympäristöjärjestelmä

 • Raportoidaan ympäristöohjelman toteutumisesta diplomikauden puolessa välissä 
 • Laaditaan ympäristöohjelma seuraavalle diplomikaudelle
 • Ympäristödiplomin näkyvyyteen ja ympäristöasioiden tiedostamiseen kiinnitetään huomiota
 • Tehdään sisäinen ympäristökatselmus
 • Perehdytetään ja sitoutetaan henkilökuntaa ympäristöasioihin
 • Tieto ympäristöjärjestelmästä tulokasoppaaseen
 • Nimetään ympäristövastaava seurakuntaan, joista se vielä puuttuu

Toiminta ja talous 

 • Hankintoja tekeville järjestetään koulutusta hankintoihin liittyvistä ympäristöasioista.
 • Kartoitetaan mahdollisuutta liittyä kuntahankintoihin
 • Yksiköt kirjaavat toimintasuunnitelmaansa vuosittain yhden konkreettisen ympäristötavoitteen ja arvioivat vuosittain sen toteutumisesta
 • Hankitaan enemmän ympäristömerkittyjä ja Reilun kaupan tuotteita sekä luomutuotteita
 • Lisätään eettisten sijoitusten osuutta
 • Ympäristöindikaattoreiden seurantaa ja raportointia kehitetään. Asetetaan indikaattoreille vähentämistavoitteet.

Ympäristökasvatus

 • Ympäristökasvatussuunnitelman teko seurakuntaan josta se vielä puuttuu
 • Luomakunnan sunnuntain vietto kaikissa paikallisseurakunnissa
 • Koulutustarpeen kartoitus ja tarvittavan ympäristökoulutuksen järjestäminen
 • Suunnitellaan ja toteutetaan ympäristökasvatusta tukevia hankkeita Turun ja lähialueen ympäristötoimijoiden kanssa 

Jätehuolto

 • Jätehuoltosuunnitelmien päivitys tarpeen mukaan 
 • Tehostetaan lajittelua ja sen ohjeistusta. Tehostetaan jätteen hyötykäyttöön ohjautumista.
 • Tiedotetaan omaisille hautausmaalla lajiteltavista jätejakeista
 • Aletaan kerätä kierrätettävä muovi erikseen 
 • Järjestetään yhteistyössä partiolaisten kanssa hautakynttilöiden keräystalkoot
 • Hautausmaalta kaatopaikalle menevän jätteen määrän seuraaminen vuosittain

Siivous

 • Päivitetään siivoussuunnitelmat
 • Siivousaineiden ja – tarvikkeiden yhdeksi hankintakriteeriksi otetaan tuotteiden ympäristöystävällisyys.
 • Yhtenäistetään ja rajataan eri siivouskohteissa käytettävä ainevalikoima.
 • Selvitetään siivoojien koulutustarve. Tarvittaessa järjestetään koulutusta.
 • Tiedotetaan siivousyrittäjiä kirkon ympäristödiplomista ja sen tavoitteista.

Energia ja rakentaminen

 • Sähkön, lämmön ja veden kulutuksen säännöllinen seuranta ja vuosittaiset yhteenvedot kulutusarvoista -> ympäristöindikaattori
 • Osallistutaan energiansäästöviikkoon vuosittain 
 • Järjestetään koulutusta energian ja veden säästämisestä 
 • Sähkösopimuksia uusittaessa lisätään uusiutuvan energian osuutta.
 • Siirrytään sopivissa kohteissa öljylämmityksestä uusiutuvan energian käyttöön 
 • Liitetään Pyölinrannan leirikeskus paikalliseen vesiosuuskuntaan
 • Selvitetään krematorion lämmön talteenottoa
 • Selvitetään mahdollisuutta asentaa johonkin kiinteistöön aurinkopaneeleja

Keittiöt ja ruokalat

 • Pidetään jokaisen leirin aikana yksi kasvisruokapäivä
 • Lisätään budjetin puitteissa luomuruoan osuutta ja käytetään lähiruokaa
 • Tilattaessa palvelua pitopalveluilta, selvitetään lähi- ja luomuruoan saatavuutta
 • Ruokasaleissa tiedotetaan asiakkaille käytetyistä luomutuotteista, Reilun kaupan tuotteista ja lähiruoasta

Toimistot

 • Ohjeistetaan toimistolaitteiden käyttö energiaa säästäväksi
 • Työasemiin asennetaan oletusarvoksi kaksipuoleinen tulostus
 • Käyttäjiä muistutetaan ja ohjeistetaan kaksipuoleisesta tulostuksesta ja kopioimisesta 
 • Tulostusta pyritään vähentämään säilyttämällä tietoa ensisijaisesti sähköisessä muodossa.
 • Monistamolla seurataan vuosittain paperinkulutusta -> ympäristöindikaattori
 • Pyritään hankkimaan energiaa säästäviä ja ympäristömerkittyjää tuotteita.
 • It-hankintojen kilpailutuksessa otetaan huomioon ympäristövaikutus

Hautausmaat ja viheralueet

 • Tiedotuksella pyritään vähentämään muovikuoristen kynttilöiden käyttöä hautausmailla ja lisäksi selvitetään muovikuoristen kynttilöiden käytölle vaihtoehtoja.
 • Koulutetaan henkilökuntaa ja tiedotetaan omaisille oikeasta lajittelusta 
 • Perennoja tarjotaan haudoille kesäkukkien sijaan.
 • Teetetään viljavuusanalyysejä tarvittaessa, jotta voidaan lannoittaa oikein.
 • Laitetaan vuosittain uusia linnunpönttöjä ja huolletaan olemassa olevia
 • Turun hautausmaan ulkovalaistuksen vaiheittainen muuttaminen LED-polttimopohjaiseksi
 • Luovutaan kokonaan glyfosaatin käytöstä

Leiri- ja kurssikeskukset

 • Leirikeskuksille laaditaan luonnonhoito-ohjeet 
 • Löytäjän metsäpolkua, Avainreitti-luontopolkua ja Kummeli-väylää kehitetään ja varioidaan
 • Heinänokan lisäksi myös muihin leirikeskuksiin nimetään paikka, jossa voi hiljentyä luonnon äärellä (penkki ja risti)
 • Laaditaan asiakkaiden käyttöön ympäristöohjeet, joissa kerrotaan leirikeskusten yleiset periaatteet, mm. jätteiden lajittelu, luontoarvojen vaaliminen, luonnossa liikkuminen, luontopolut.

Metsänhoito

 • Säilytetään Houtskarin lakialueen kelot ja puusto koskemattomina -> perustetaan WWF:n perintömetsä
 • Selvitetään mitkä arvokkaat luontokohteet on tarpeen suojella ja mietitään niiden suojeluasteen tarve. Yhteistyökumppanina voi toimia esimerkiksi V-S luonnonsuojelupiirin metsäjaos.

Liikenne

 • Seurataan seurakuntien ja eri yksiköiden liikenne- ja kuljetustilannetta
 • Osallistutaan Liikkujan viikkoon 16.-22.9.
 • Kartoitetaan seuraavan autonvaihdon yhteydessä mahdollisuutta hankkia hybridi tai sähköauto
 • Rakennetaan toimitalolle sähköauton latauspiste
 • Hankitaan seurakuntiin yhteiskäyttöpyöriä työajoa varten
 • Työkoneita ja autoja hankittaessa ympäristöominaisuudet ovat yhtenä valintakriteerinä

Viestintä ja tiedottaminen

 • Jatketaan ympäristösivujen (internet, intranet) kehittämistä ja päivittämistä
 • Tiedotetaan ympäristöohjelman v. 2018-2020 tavoitteista henkilökunnalle
 • Ympäristöteemaa nostetaan esiin Lilja–lehdessä
   
Meillä on ympäristödiplomi! -logo

Ekopaasto 2023 – arjen tekoja ja toivon sanoja

Vuoden 2023 Ekopaastoa vietetään 22.2.–8.4. Valtakunnallisessa kampanjassa innostetaan suomalaisia liittymään pääsiäispaastoon, rohkaisemaan kohtuuteen ja vahvistamaan luontosuhdetta, niin että voimme osaltamme olla mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta ja lievittämässä ilmastoahdistusta.

Kampanjassa vinkataan tapoja, joilla voi säästää energiaa. Syyllistämisen sijaan ideana on rohkaista tekemään itselleen mahdollisia tekoja. Kampanjaan sisältyy myös haaste, johon on helppo liittyä mukaan.

Liity mukaan Ekopaastoon ja seuraa somessa tunnisteella #ekopaasto.

Lue lisää Ekopaaston kampanjasivustoltaLinkki avautuu uudessa välilehdessä