Kotihartaus

Kotialttari

Voit halutessasi rakentaa kotiisi kotialttarin. Tämä auttaa sinua rauhoittumaan ja keskittymään. Voit laittaa alttarille esimerkiksi kynttilän, Raamatun, ristin, ikonin tai kukkia.

Sytytä kynttilä

Tee ristinmerkki ja rukoile:

Jumala, suo minulle tyyneyttä hyväksyä asiat, joita en voi muuttaa, rohkeutta muuttaa, minkä voin ja viisautta erottaa nämä toisistaan. Aamen.

Rukous – sydämen puhetta Jumalan kanssa

Rukous on ihmisen tapa olla ja elää Jumalan kasvojen edessä. Se on yhtä luonnollinen ja välttämätön hengelliselle elämälle kuin hengitys ruumiille. Jumala näkee meidät joka hetki, ja me voimme puhua hänelle ja hän meille. Rukous on myös Jumalan kunnioittamista, hänen kaikkivaltiutensa tunnustamista ja pysähtymistä hänen tutkivan ja rakastavan katseensa alle. Jumala itse kehottaa meitä rukoilemaan hädässä ja luottamaan hänen apuunsa:

”Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.”  Fil. 4:6–7

Lintu oksalla. Kuvituskuva.

Mietiskelykysymyksiä

  • Millaisissa tilanteissa olet rukoillut?
  • Mikä on estänyt sinua joskus rukoilemasta?
  • Tiedätkö jonkun rukoilevan puolestasi? Kenen puolesta itse haluaisit rukoilla?
  • Miksi rukous on ”yhtä välttämätön hengelliselle elämälle kuin hengitys ruumiille"?
  • Miksi ihmisestä tuntuu välillä, ettei Jumala sittenkään kuule kaikkia rukouksiamme?

Laula virsi 338 (tai joku muu sinulle mieluisa virsi)

» Virsi 338 VerkkovirsikirjassaLinkki avautuu uudessa välilehdessä. (Linkki johtaa ulkopuoliselle sivustolle ja aukeaa uudessa ikkunassa.)

Lue Psalmi päivässä

Heprealaisia rukouksia ja lauluja sisältävä Psalmien kirja on kristittyjen parhaiten tuntema ja eniten rakastama kirja Raamatussa. Psalmit auttavat meitä löytämään oikeat sanat ilmaistaksemme Jumalalle niitä aiheita, joita meillä on sydämellämme. Psalmit osoittavat, kuinka tärkeää on muistella kaikkea sitä, mitä Jumala on meille tehnyt. Psalmien avulla voimme tavoittaa välähdyksen hänen valtakuntansa suuruudesta ja siitä, minkälaista on iankaikkisuus hänen seurassaan.

Kun luet psalmin päivässä, mieti:

  • Mistä lukemasi psalmi kertoo?
  • Puhutteleeko lukemasi psalmi sinua? Miten?
  • Mitä uutta psalmi opettaa sinulle Jumalasta?

» Raamattu.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä > Avaa Raamattu > VT > Psalmit. (Linkki johtaa ulkopuoliselle sivustolle ja aukeaa uudessa ikkunassa.)

Kastehelmiä lehdellä. Kuvituskuva,

Isä meidän -rukous

Jeesus on kehottanut rukoilemaan ja opettanut sanat, joita käyttää. Siksi Isä meidän-rukous on aivan erityisellä tavalla kristittyjen perusrukous. Se kertoo jotakin olennaista siitä uskosta, jota Jeesus opetti.

Isä meidän, joka olet taivaissa.

Isä, muistuta minua tänään, että sinä elät ja hallitset, et vain taivaissa vaan kaikkialla ympärilläni ja elämässäni.

Pyhitetty olkoon sinun nimesi.

Isä, minä haluan pyhittää ja kunnioittaa nimeäsi elämällä elämääni tahtosi mukaan.

Tulkoon sinun valtakuntasi.

Isä, tee minusta rauhasi välikappale, että saisin viedä sinun valtakuntaasi, sinne missä tarvitaan sinun armoasi ja rakkauttasi.

Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.

Isä, lähetit Poikasi maailmaan opettamaan meille sinun tahtosi ja kutsumaan meitä samalle tielle. Tapahtukoon sinun tahtosi minussa, minun elämässäni ja minun kauttani ehkä jonkun muunkin kohdalla. 

Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme.

Kiitos Isä, että haluat pitää huolta kaikista ihmisistä. Sinä tiedät, mitä me tarvitsemme. Kiitos siitä, että saan luottaa sinun huolenpitoosi. Sinun käsissäsi ovat elämäni päivät. 

Sinä lähetit Poikasi maailmaan elämän leiväksi. Kiitos yhteydestä ja osallisuudesta, joka toteutuu siinä, kun murramme yhteistä leipää.

Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.

Isä, opeta minua elämään sovinnossa; sovinnossa oman elämäni kanssa, sovinnossa sinun kanssasi Jumala ja sovinnossa lähimmäisteni kanssa. Jeesus itse on anteeksiantamus. Opeta minulle anteeksiantavaa mieltä.

Äläkä saata meitä kiusaukseen,

Isä, vahvista sinun ääntäsi tässä maailmassa, että jaksaisin elää tässä maailmassa, että kestäisin ja toivoisin, että odottaisin levollisesti sinun valtakuntasi tulemista ja sinun tahtosi toteutumista. Jumala, anna minulle voimaa kestää kiusauksia ja anna minulle uskoa ja rakkautta.

vaan päästä meidät pahasta.

Taivaallinen Isä, elämässä on pahoja ja ikäviä asioita. Itsekin aiheutan tuskaa toisille ihmisille ja sinulle, Jumala. Isä, päästä meidät kaikesta pahasta ja anna armollisesti rauha meidän päivinämme. Kiitos Isä, että saan luottaa siihen, että kerran taivaassa kaikki paha on poissa.

Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Aamen tarkoittaa: ”Kyllä, näin tapahtuu varmasti.” Jumala tietää, mitä me tarvitsemme.

Lokki lentää veden yllä. Kuvituskuva.

Herran siunaus

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan.

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen

Päätä hartaus ristinmerkillä ja sammuta kynttilä

Herran rauha olkoon sinun kanssasi!

 


Kotihartauden materiaali on koottu katekismuksesta. Kuvat Sofia NIskanen.

Lue kotihartaudesta lisää Lilja-lehdestä 5/2020. Linkki avautuu uudessa välilehdessä(Linkki johtaa ulkopuoliselle sivustolle ja aukeaa uudessa ikkunassa.)