Lahjoita diakoniaan

Diakonia auttaa siellä, missä hätä on suurin. Sinä voit auttaa diakoniaa toteutumaan! 

Lahjoitusten avulla moni diakonian asiakas on saanut apua ja tukea elämäänsä konkreettisesti. Esimerkiksi kesäkuussa 2020 Paavo Nurmi Games lahjoitti 1000 hygienia- ja terveyskassia jaettavaksi diakonian kautta. Moni seurakunta on myös saanut suoraan avustuksia paikalliseen toimintaan.

"Diakoniassa ei ole kyse vain yhdestä seurakunnan työmuodosta, diakoniatyöstä, vaan koko kirkon, sen jäsenten ja työntekijöiden, yhdessä jakamasta tehtävästä ja elämisentavasta."

Kiitos halusta auttaa! Kysyy lisää lahjoitusmahdollisuuksista työntekijöiltä.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän keräyslupa

Poliisihallituksen lupa RA/2020/644 1.6.2020 alkaen.

Rahankeräyslupa on myönnetty diakonisen avustustoiminnan rahoittamiseen.

Nuoret muodostavat käsiensä avulla sydämen kesäisenä ajankohtana
Kuva: Jussi Vierimaa

Kotimaanavun lähilahjoitukset

Kotimaanapu on hyväntekeväisyyspalvelu, joka auttaa monipuolisesti ja konkreettisesti vaikeuksissa olevia ihmisiä ympäri Suomen. Avun vie perille seurakunnan diakoniatyöntekijä. Apua pyytävät diakonian asiakkaat ja voit lahjoittaa suoraan tarpeeseen. Kotimaanavun keräyskulut ovat korkeintaan 15 prosenttia, jolla katetaan Kotimaanavun varainhankinnasta ja rahankeräysluvan hallinnosta koituvia kuluja. Kotimaaanavun Rahankeräyslupa RA/2020/639 on voimassa 1.9.2020 alkaen.

Löydät Turun ja Kaarinan paikalliskeräykset Kotimaanavun sivuilta.

Ota yhteyttä

diakoniasihteeri
Yhteinen diakonia- ja sielunhoitotyö

Sari Niemelä toimii diakoniasihteerinä. Hänen työnään ovat diakoniatyöntekijöiden työn tukipalvelut ja yhteistyön organisointi varsinkin koko diakoniatyötä koskevissa asioissa. Hän pitää yhteyttä diakoniatyöntekijöihin Kaarinassa ja Turussa. Lisäksi hän toimii vaateavun lähiesimiehenä ja sijaistaa tarvittaessa diakoniajohtajaa.

Sariin kannattaa olla yhteydessä, jos hakee diakoniaopiskelijana harjoittelupaikkaa tai jo valmistuneena töitä. 

Sari innostuu kehittämisestä ja yhteistyöstä. Jos siis haluat ehdottaa valmisteltavaksi yhteistyötä tai lahjoittaa diakoniaan esimerkiksi avustamiseen varoja, ota diakoniasihteeriin yhteyttä puhelimella tai sähköpostilla niin sovitaan, kuinka asiassa edetään. Mikäli haluat kysyä jotain diakoniasta tai välittää viestiä koko diakoniatyöntekijäporukalle, lähetä Sarille viestiä mieluiten sähköpostina.

Diakonia on Sarille ilon ja ylpeyden asia. Sari ei malta olla ylpeilemättä kirkolla, jossa on näin upea työala ja sen sisälle kehitetty monimuotoisesti ihmisten tarvitsemia palveluita ja apua, sosiaalisia kohtaamismahdollisuuksia, tapahtumia ja toimintaa.

vapaaehtoistyön toiminnanohjaaja
Yhteinen diakonia- ja sielunhoitotyö