Meillä on ympäristödiplomi

Kaiken takana on Jumalan luova tahto ja rakkaus luomakuntaa kohtaan. Kristilliseen uskoon kuuluu luomakunnan kunnioittaminen Jumalan tekona ja kiitollisuus tästä lahjasta. Se johtaa kohtuulliseen ja kestävään elämäntapaan.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä on vuodesta 2003 ollut käytössä kirkon oma ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, Kirkon ympäristödiplomi. Kirkon ympäristödiplomin saadakseen seurakunnalla täytyy muun muassa olla konkreettinen ja ajantasainen suunnitelma, ympäristöohjelma, jonka pohjalta se kehittää toimintaansa yhä ympäristöystävällisemmäksi. Kirkon ympäristödiplomin myöntää Kirkkohallitus.

Seurakuntayhtymä sai neljännen kirkon ympäristödiplominsa joulukuussa 2018 ja diplomi oli voimassa 2022 loppuun saakka. Ympäristödiplomin perusteissa mainittiin erityisesti pitkäjänteiset investoinnit energiaa säästäviin toimenpiteisiin, ympäristöystävällisyyttäkin edistävä sosiaalinen työ sekä leirikeskusten ympäristökasvatus. Parhaillaan seurakuntayhtymä on hakemassa uutta ympäristödiplomia. 

Siirry lukemaan lisää kirkon ympäristödiplomista.Linkki avautuu uudessa välilehdessä (Linkki johtaa toiselle sivustolle ja aukeaa uudessa ikkunassa.)

Seurakuntayhtymän ympäristötyötä ohjaa ja kehittää ympäristön asiantuntijaryhmä ja ympäristötavoitteet on kirjattu yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymään ympäristöohjelmaan. Ympäristöohjelma on uusittu huhtikuussa 2023.

Tutustu ympäristöohjelmaan 2023-2027 (Linkki aukeaa samassa ikkunassa.)

 

Tavoitteena hiilineutraali seurakuntayhtymä vuonna 2029 

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän uudessa strategiassa Kirkko Turussa ja Kaarinassa ilmastonmuutoksen torjuminen nostetaan yhdeksi painopistealueeksi kaikessa seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien toiminnassa. Tavoitteena on olla hiilineutraali seurakuntayhtymä vuonna 2029. Tavoitteen on hyväksynyt seurakuntayhtymän ylin päättävä elin yhteinen kirkkovaltuusto.

Strategiassa listataan viisi toimenpidettä, joilla tavoitteeseen pyritään:

  • Kirkon energia- ja ilmastostrategian toimenpiteisiin ja sen hiilineutraaliustavoitteeseen sitoutuminen.

  • Ympäristödiplomin tavoitteiden kunnianhimoinen asettaminen ja tavoitteiden toteutumisen järjestelmällinen seuraaminen.

  • Yksiköiden ympäristövastaavien koulutus ja tehtävässä tukeminen.

  • Ympäristö-näkökulman huomioinen kaikessa toiminnassa ja päätöksien valmistelussa ja toteutuksessa.

  • Rohkaisemme ja haastamme ihmisiä ilmastotyöhön.

 

Mukana Turun ilmastojoukkueessa tekemässä hiilineutraalia Turkua

Olemme mukana Turun kaupungin ilmastojoukkueessa tekemässä Turusta hiilineutraalia vuoteen 2029 yhdessä yli 90 yrityksen ja yhteisön kanssa. Ilmastojoukkue on alueen yrityksille ja yhteisöille suunnattu verkosto, joka tarjoaa tukea ilmastotyön tekemiseen. 

Kirkon energia- ja ilmastostrategia

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on energia- ja ilmastostrategia Hiilineutraali kirkko 2030. Se antaa selkeät tavoitteet kaikelle kirkon toiminnalle hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi ja kestävien energiamuotojen käyttöönoton edistämiseksi. Strategia on asettanut kirkon tavoitteeksi hiilineutraaliuden vuonna 2030.

Siirry lukemaan Hiilineutraali kirkko 2030 -strategiaa. Linkki avautuu uudessa välilehdessä(Linkki johtaa ulkopuoliselle sivustolle ja aukeaa uudessa ikkunassa.)

Tutustu myös kirkon ympäristötyöhön osoitteessa evl.fi

Vietä paastonaikaa ekopaastoamalla

  • Ekopaastokampanja netissä ekopaasto.fi (Linkki johtaa ulkopuoliselle sivustolle ja aukeaa uudessa ikkunassa.)

 

Logo, jossa lukee Ilmastojoukkue Turku 2029