Meillä on ympäristödiplomi

Kaiken takana on Jumalan luova tahto ja rakkaus luomakuntaa kohtaan. Kristilliseen uskoon kuuluu luomakunnan kunnioittaminen Jumalan tekona ja kiitollisuus tästä lahjasta. Se johtaa kohtuulliseen ja kestävään elämäntapaan.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä on vuodesta 2003 ollut käytössä kirkon oma ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, Kirkon ympäristödiplomi. Kirkon ympäristödiplomin saadakseen seurakunnalla täytyy muun muassa olla konkreettinen ja ajantasainen suunnitelma, ympäristöohjelma, jonka pohjalta se kehittää toimintaansa yhä ympäristöystävällisemmäksi. Kirkon ympäristödiplomin myöntää Kirkkohallitus.

Seurakuntayhtymä sai neljännen kirkon ympäristödiplominsa joulukuussa 2018. Diplomi on voimassa vuoteen 2022 saakka. Ympäristödiplomin perusteissa mainittiin erityisesti pitkäjänteiset investoinnit energiaa säästäviin toimenpiteisiin, ympäristöystävällisyyttäkin edistävä sosiaalinen työ sekä leirikeskusten ympäristökasvatus.

Siirry lukemaan lisää kirkon ympäristödiplomista.Linkki avautuu uudessa välilehdessä (Linkki johtaa toiselle sivustolle ja aukeaa uudessa ikkunassa.)

Seurakuntayhtymän ympäristötyötä ohjaa ja kehittää ympäristön asiantuntijaryhmä ja ympäristötavoitteet on kirjattu yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymään ympäristöohjelmaan. Ympäristöohjelma on uusittu maaliskuussa 2018.

Tutustu ympäristöohjelmaan 2018-2022 (Linkki aukeaa samassa ikkunassa.)

Tavoitteena hiilineutraali seurakuntayhtymä vuonna 2029 

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän uudessa strategiassa Kirkko Turussa ja Kaarinassa ilmastonmuutoksen torjuminen nostetaan yhdeksi painopistealueeksi kaikessa seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien toiminnassa. Tavoitteena on olla hiilineutraali seurakuntayhtymä vuonna 2029. Tavoitteen on hyväksynyt seurakuntayhtymän ylin päättävä elin yhteinen kirkkovaltuusto.

Strategiassa listataan viisi toimenpidettä, joilla tavoitteeseen pyritään:

  • Kirkon energia- ja ilmastostrategian toimenpiteisiin ja sen hiilineutraaliustavoitteeseen sitoutuminen.

  • Ympäristödiplomin tavoitteiden kunnianhimoinen asettaminen ja tavoitteiden toteutumisen järjestelmällinen seuraaminen.

  • Yksiköiden ympäristövastaavien koulutus ja tehtävässä tukeminen.

  • Ympäristö-näkökulman huomioinen kaikessa toiminnassa ja päätöksien valmistelussa ja toteutuksessa.

  • Rohkaisemme ja haastamme ihmisiä ilmastotyöhön.

Ympäristön asiantuntijaryhmä

Yhteinen kirkkovaltuuston nimeämän, luottamushenkilöiden muodostaman ympäristön asiantuntijaryhmän tehtävä on seurata seurakuntayhtymän ympäristöohjelman toteutumista, järjestää ympäristöasioihin liittyvää koulutusta sekä valmistella kirkon ympäristödiplomin uusimista.

Tutustu ympäristön asiantuntijaryhmän 2019-2020 kokoonpanoon. (Linkki aukeaa samassa ikkunassa.)

Kirkon energia- ja ilmastostrategia

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on energia- ja ilmastostrategia Hiilineutraali kirkko 2030. Se antaa selkeät tavoitteet kaikelle kirkon toiminnalle hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi ja kestävien energiamuotojen käyttöönoton edistämiseksi. Strategia on asettanut kirkon tavoitteeksi hiilineutraaliuden vuonna 2030.

Siirry lukemaan Hiilineutraali kirkko 2030 -strategiaa. Linkki avautuu uudessa välilehdessä(Linkki johtaa ulkopuoliselle sivustolle ja aukeaa uudessa ikkunassa.)

Tutustu myös kirkon ympäristötyöhön osoitteessa evl.fi

Vietä paastonaikaa ekopaastoamalla

  • Ekopaastokampanja netissä ekopaasto.fi (Linkki johtaa ulkopuoliselle sivustolle ja aukeaa uudessa ikkunassa.)

 

Kuvassa on kevät ja tervalepän lehtien alkuja.

Ympäristön asiantuntijaryhmä

Vuosina 2021-2022 yhteisen kirkkovaltuuston nimeämän ympäristön asiantuntijaryhmän puheenjohtajana toimii Ilari Luojola ja sihteerinä suunnitteluhortonomi Heidi Grannas. Asiantuntijaryhmän jäseniä ovat Ilari Luojola. Heidi Haapala, Hanna Heino, Raimo Huhtanen, Antti Alitalo, Liisa Laukkanen, Katariina Haimi, Arvi Tolvanen, Joni Holmroos ja Pekka Artukka. 

Ympäristön asiantuntijaryhmä seuraa seurakuntayhtymän ympäristöohjelman toteutumista, järjestää ympäristöasioihin liittyvää koulutusta sekä valmistelee kirkon ympäristödiplomin uusimista.