Meillä on ympäristödiplomi

Kaiken takana on Jumalan luova tahto ja rakkaus luomakuntaa kohtaan. Kristilliseen uskoon kuuluu luomakunnan kunnioittaminen Jumalan tekona ja kiitollisuus tästä lahjasta. Se johtaa kohtuulliseen ja kestävään elämäntapaan.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä on vuodesta 2003 ollut käytössä kirkon oma ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, Kirkon ympäristödiplomi. Kirkon ympäristödiplomin saadakseen seurakunnalla täytyy muun muassa olla konkreettinen ja ajantasainen suunnitelma, ympäristöohjelma, jonka pohjalta se kehittää toimintaansa yhä ympäristöystävällisemmäksi. Kirkon ympäristödiplomin myöntää Kirkkohallitus.

Seurakuntayhtymä sai neljännen kirkon ympäristödiplominsa joulukuussa 2018. Diplomi on voimassa vuoteen 2022 saakka. Ympäristödiplomin perusteissa mainittiin erityisesti pitkäjänteiset investoinnit energiaa säästäviin toimenpiteisiin, ympäristöystävällisyyttäkin edistävä sosiaalinen työ sekä leirikeskusten ympäristökasvatus.

Mikä on Kirkon ympäristödiplomi?

Seurakuntayhtymän ympäristötyötä ohjaa ja kehittää ympäristön asiantuntijaryhmä ja ympäristötavoitteet on kirjattu yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymään ympäristöohjelmaan. Ympäristöohjelma on uusittu maaliskuussa 2018.

Ympäristöohjelma 2018-2022

Ympäristödiplomin hakua edeltää myös sisäisen ympäristökatselmuksen tekeminen.

Ympäristökatselmus 2018

Yhteinen kirkkovaltuuston nimeämän, luottamushenkilöiden muodostaman ympäristön asiantuntijaryhmän tehtävä on seurata seurakuntayhtymän ympäristöohjelman toteutumista, järjestää ympäristöasioihin liittyvää koulutusta sekä valmistella kirkon ympäristödiplomin uusimista.

Ympäristön asiantuntijaryhmä 2019-2020

Kirkon energia- ja ilmastostrategia

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on energia- ja ilmastostrategia Hiilineutraali kirkko 2030. Se antaa selkeät tavoitteet kaikelle kirkon toiminnalle hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi ja kestävien energiamuotojen käyttöönoton edistämiseksi. Strategia on asettanut kirkon tavoitteeksi hiilineutraaliuden vuonna 2030.

Hiilineutraali kirkko 2030 -strategia

Tutustu myös kirkon ympäristötyöhön osoitteessa evlf.fi

Vietä paastonaikaa ekopaastoamalla

 

Meillä on ympäristödiplomi! -logo

Tavoitteena hiilineutraali seurakuntayhtymä vuonna 2029

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän uudessa strategiassa Kirkko Turussa ja Kaarinassa ilmastonmuutoksen torjuminen nostetaan yhdeksi painopistealueeksi kaikessa seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien toiminnassa. Tavoitteena on olla hiilineutraali seurakuntayhtymä vuonna 2029. Tavoitteen on hyväksynyt seurakuntayhtymän ylin päättävä elin yhteinen kirkkovaltuusto.

Strategiassa listataan viisi toimenpidettä, joilla tavoitteeseen pyritään:

  • Kirkon energia- ja ilmastostrategian toimenpiteisiin ja sen hiilineutraaliustavoitteeseen sitoutuminen.

  • Ympäristödiplomin tavoitteiden kunnianhimoinen asettaminen ja tavoitteiden toteutumisen järjestelmällinen seuraaminen.

  • Yksiköiden ympäristövastaavien koulutus ja tehtävässä tukeminen.

  • Ympäristö-näkökulman huomioinen kaikessa toiminnassa ja päätöksien valmistelussa ja toteutuksessa.

  • Rohkaisemme ja haastamme ihmisiä ilmastotyöhön.