Meillä on ympäristödiplomi

Kaiken takana on Jumalan luova tahto ja rakkaus luomakuntaa kohtaan. Kristilliseen uskoon kuuluu luomakunnan kunnioittaminen Jumalan tekona ja kiitollisuus tästä lahjasta. Se johtaa kohtuulliseen ja kestävään elämäntapaan.


Kohti kestävää yhteiseloa –ympäristökirjoittamisen työpaja lauantaina 18.3. klo 10-16. Lue lisää ja ilmoittaudu maksuttomaan työpajaan 12.3. mennessä!

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä on vuodesta 2003 ollut käytössä kirkon oma ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, Kirkon ympäristödiplomi. Kirkon ympäristödiplomin saadakseen seurakunnalla täytyy muun muassa olla konkreettinen ja ajantasainen suunnitelma, ympäristöohjelma, jonka pohjalta se kehittää toimintaansa yhä ympäristöystävällisemmäksi. Kirkon ympäristödiplomin myöntää Kirkkohallitus.

Seurakuntayhtymä sai neljännen kirkon ympäristödiplominsa joulukuussa 2018 ja diplomi oli voimassa 2022 loppuun saakka. Ympäristödiplomin perusteissa mainittiin erityisesti pitkäjänteiset investoinnit energiaa säästäviin toimenpiteisiin, ympäristöystävällisyyttäkin edistävä sosiaalinen työ sekä leirikeskusten ympäristökasvatus. Keväällä 2023 seurakuntayhtymä valmistelee uuden diplomin hakua. 

Siirry lukemaan lisää kirkon ympäristödiplomista.Linkki avautuu uudessa välilehdessä (Linkki johtaa toiselle sivustolle ja aukeaa uudessa ikkunassa.)

Seurakuntayhtymän ympäristötyötä ohjaa ja kehittää ympäristön asiantuntijaryhmä ja ympäristötavoitteet on kirjattu yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymään ympäristöohjelmaan. Ympäristöohjelma on uusittu maaliskuussa 2018.

Tutustu ympäristöohjelmaan 2018-2022 (Linkki aukeaa samassa ikkunassa.)

Tavoitteena hiilineutraali seurakuntayhtymä vuonna 2029 

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän uudessa strategiassa Kirkko Turussa ja Kaarinassa ilmastonmuutoksen torjuminen nostetaan yhdeksi painopistealueeksi kaikessa seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien toiminnassa. Tavoitteena on olla hiilineutraali seurakuntayhtymä vuonna 2029. Tavoitteen on hyväksynyt seurakuntayhtymän ylin päättävä elin yhteinen kirkkovaltuusto.

Strategiassa listataan viisi toimenpidettä, joilla tavoitteeseen pyritään:

  • Kirkon energia- ja ilmastostrategian toimenpiteisiin ja sen hiilineutraaliustavoitteeseen sitoutuminen.

  • Ympäristödiplomin tavoitteiden kunnianhimoinen asettaminen ja tavoitteiden toteutumisen järjestelmällinen seuraaminen.

  • Yksiköiden ympäristövastaavien koulutus ja tehtävässä tukeminen.

  • Ympäristö-näkökulman huomioinen kaikessa toiminnassa ja päätöksien valmistelussa ja toteutuksessa.

  • Rohkaisemme ja haastamme ihmisiä ilmastotyöhön.

Kirkon energia- ja ilmastostrategia

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on energia- ja ilmastostrategia Hiilineutraali kirkko 2030. Se antaa selkeät tavoitteet kaikelle kirkon toiminnalle hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi ja kestävien energiamuotojen käyttöönoton edistämiseksi. Strategia on asettanut kirkon tavoitteeksi hiilineutraaliuden vuonna 2030.

Siirry lukemaan Hiilineutraali kirkko 2030 -strategiaa. Linkki avautuu uudessa välilehdessä(Linkki johtaa ulkopuoliselle sivustolle ja aukeaa uudessa ikkunassa.)

Tutustu myös kirkon ympäristötyöhön osoitteessa evl.fi

Vietä paastonaikaa ekopaastoamalla

  • Ekopaastokampanja netissä ekopaasto.fi (Linkki johtaa ulkopuoliselle sivustolle ja aukeaa uudessa ikkunassa.)

 

Kuvassa on kevät ja tervalepän lehtien alkuja.

Ympäristön asiantuntijaryhmä

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston nimeämä ympäristön asiantuntijaryhmä seuraa seurakuntayhtymän ympäristöohjelman toteutumista, järjestää ympäristöasioihin liittyvää koulutusta sekä valmistelee kirkon ympäristödiplomin uusimista.

Tutustu ympäristön asiantuntijaryhmän 2020-2022 kokoonpanoon. (Linkki aukeaa samassa ikkunassa.)