Meillä on ympäristödiplomi

Kaiken takana on Jumalan luova tahto ja rakkaus luomakuntaa kohtaan. Kristilliseen uskoon kuuluu luomakunnan kunnioittaminen Jumalan tekona ja kiitollisuus tästä lahjasta. Se johtaa kohtuulliseen ja kestävään elämäntapaan.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä on vuodesta 2003 ollut käytössä kirkon oma ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, Kirkon ympäristödiplomi. Kirkon ympäristödiplomin saadakseen seurakunnalla täytyy muun muassa olla konkreettinen ja ajantasainen suunnitelma, ympäristöohjelma, jonka pohjalta se kehittää toimintaansa yhä ympäristöystävällisemmäksi. Kirkon ympäristödiplomin myöntää Kirkkohallitus.

Seurakuntayhtymä sai viidennen kirkon ympäristödiplominsa joulukuussa 2023 ja diplomi oli voimassa 2028 lopulle saakka. Ympäristödiplomin auditoinnissa nostettiin esiin positiivisina huomioina muun muassa strategiaan kirjattu hiilineutraaliustavoite ja verkostoituminen Turun kaupungin kanssa, energiavalinnat ja useat energiatehokkuustoimenpiteet sekä pyhiinvaellustoiminnan tukeminen ja monimuotoisuutta edistävät kaupunkiniityt. Kiitosta saatiin myös siitä, että ympäristötyössä on mukana yhteisöjä, vapaaehtoisia ja luottamushenkilöitä.

Siirry lukemaan lisää kirkon ympäristödiplomista.Linkki avautuu uudessa välilehdessä (Linkki johtaa toiselle sivustolle ja aukeaa uudessa ikkunassa.)

Seurakuntayhtymän ympäristötyötä ohjaa ja kehittää ympäristön asiantuntijaryhmä ja ympäristötavoitteet on kirjattu yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymään ympäristöohjelmaan. Ympäristöohjelma on uusittu huhtikuussa 2023.

Tutustu ympäristöohjelmaan 2023-2027 (Linkki aukeaa samassa ikkunassa.)

 

Tavoitteena hiilineutraali seurakuntayhtymä vuonna 2029 

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän uudessa strategiassa Kirkko Turussa ja Kaarinassa ilmastonmuutoksen torjuminen nostetaan yhdeksi painopistealueeksi kaikessa seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien toiminnassa. Tavoitteena on olla hiilineutraali seurakuntayhtymä vuonna 2029. Tavoitteen on hyväksynyt seurakuntayhtymän ylin päättävä elin yhteinen kirkkovaltuusto.

Strategiassa listataan viisi toimenpidettä, joilla tavoitteeseen pyritään:

  • Kirkon energia- ja ilmastostrategian toimenpiteisiin ja sen hiilineutraaliustavoitteeseen sitoutuminen.

  • Ympäristödiplomin tavoitteiden kunnianhimoinen asettaminen ja tavoitteiden toteutumisen järjestelmällinen seuraaminen.

  • Yksiköiden ympäristövastaavien koulutus ja tehtävässä tukeminen.

  • Ympäristö-näkökulman huomioinen kaikessa toiminnassa ja päätöksien valmistelussa ja toteutuksessa.

  • Rohkaisemme ja haastamme ihmisiä ilmastotyöhön.

 

Mukana Turun ilmastojoukkueessa tekemässä hiilineutraalia Turkua

Seurakuntayhtymä on mukana Turun kaupungin ilmastojoukkueessa tekemässä Turusta hiilineutraalia vuoteen 2029 mennessä yhdessä yli 90 yrityksen ja yhteisön kanssa. Ilmastojoukkue on alueen yrityksille ja yhteisöille suunnattu verkosto, joka tarjoaa tukea ilmastotyön tekemiseen. Seurakunnat on myös sitoutunut kumppaniksi Turun ilmastosopimukseen.

Kirkon energia- ja ilmastostrategia

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on energia- ja ilmastostrategia Hiilineutraali kirkko 2030. Se antaa selkeät tavoitteet kaikelle kirkon toiminnalle hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi ja kestävien energiamuotojen käyttöönoton edistämiseksi. Strategia on asettanut kirkon tavoitteeksi hiilineutraaliuden vuonna 2030.

Siirry lukemaan Hiilineutraali kirkko 2030 -strategiaa. Linkki avautuu uudessa välilehdessä(Linkki johtaa ulkopuoliselle sivustolle ja aukeaa uudessa ikkunassa.)

Tutustu myös kirkon ympäristötyöhön osoitteessa evl.fi

Vietä paastonaikaa ekopaastoamalla

  • Ekopaastokampanja netissä ekopaasto.fi (Linkki johtaa ulkopuoliselle sivustolle ja aukeaa uudessa ikkunassa.)

 

Logo, jossa lukee Ilmastojoukkue Turku 2029