Meillä on ympäristödiplomi

Kaiken takana on Jumalan luova tahto ja rakkaus luomakuntaa kohtaan. Kristilliseen uskoon kuuluu luomakunnan kunnioittaminen Jumalan tekona ja kiitollisuus tästä lahjasta. Se johtaa kohtuulliseen ja kestävään elämäntapaan.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä on vuodesta 2003 ollut käytössä kirkon oma ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, Kirkon ympäristödiplomi. Kirkon ympäristödiplomin saadakseen seurakunnalla täytyy muun muassa olla konkreettinen ja ajantasainen suunnitelma, ympäristöohjelma, jonka pohjalta se kehittää toimintaansa yhä ympäristöystävällisemmäksi. Kirkon ympäristödiplomin myöntää Kirkkohallitus.

Seurakuntayhtymä sai neljännen kirkon ympäristödiplominsa joulukuussa 2018. Diplomi on voimassa vuoteen 2022 saakka. Ympäristödiplomin perusteissa mainittiin erityisesti pitkäjänteiset investoinnit energiaa säästäviin toimenpiteisiin, ympäristöystävällisyyttäkin edistävä sosiaalinen työ sekä leirikeskusten ympäristökasvatus.

Mikä on Kirkon ympäristödiplomi?

Seurakuntayhtymän ympäristötyötä ohjaa ja kehittää ympäristötoimikunta ja ympäristötavoitteet on kirjattu yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymään ympäristöohjelmaan. Ympäristöohjelma on uusittu maaliskuussa 2018.

Ympäristöohjelma 2018-2022

Ympäristödiplomin hakua edeltää myös sisäisen ympäristökatselmuksen tekeminen. Katselmuksen raportti on tässä.

Ympäristökatselmus 2018

Kirkon energia- ja ilmastostrategia

Kirkossa on parhaillaan työn alla energia- ja ilmastostrategia. Se antaa selkeät tavoitteet kaikelle kirkon toiminnalle hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi ja kestävien energiamuotojen käyttöönoton edistämiseksi. Strategia on asettamassa kirkon tavoitteeksi hiilineutraaliuden vuonna 2030.

Tutustu myös Kirkon ilmasto-ohjelmaan!

Vietä paastonaikaa ekopaastoamalla!

 

Meillä on ympäristödiplomi! -logo