Avoimia työpaikkoja

(päivitetty 13.9.2017)


Varhaiskasvatuksen johtajan virka (602)

Varhaiskasvatuksen johtaja johtaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteistä varhaiskasvatustyötä. Meneillään olevan seurakuntayhtymän rakennekehitystyön vuoksi virkaan valittava hoitaa 31.12.2018 saakka myös Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kasvatusasiainkeskuksen johtajan virkaan kuuluvia tehtäviä ja palkkaus on tänä aikana vaativuusryhmän 603 mukainen.

Varhaiskasvatuksen johtajan virkaan kuuluu vastata varhaiskasvatuksen yksikön toiminnasta ja kehittämisestä. Hän vastaa yhteisen henkilökunnan rekrytoinnin valmistelusta, henkilöstöhallinnosta, ja henkilöstön koulutuksen suunnittelusta. Johtaja toimii vastuullisena valmistelijana ja esittelijänä kasvatusta koskevissa asioissa kasvatusasian johtokunnalle. Johtaja toimii kristillisen kasvatuksen erityisasiantuntijana ja vastaa työalansa verkostoitumisesta niin valtakunnallisella kuin paikallisella tasolla muun muassa kunta- ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Yhtymässä valmisteilla olevan rakenneuudistuksen nykyisen suunnittelutilanteen mukaisesti tehtävä tulisi kehittymään laaja-alaiseksi kasvatuksen johtajan tehtäväksi, johon kuuluisi vastuu koko yhteisen kasvatustoiminnan suunnittelusta, toteutuksesta, talousseurannasta ja arvioinnista. Tehtävän haltija vastaisi, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän rakenne- ja johtamisjärjestelmän uudistus muuttuu toimialallaan todeksi. Tämä tarkoittaa muun muassa toimintatapojen uudistamista, työkulttuurien yhdistämistä ja vahvaa seurakunnan tulevaisuuden suunnan näyttämistä niin työyhteisön sisällä kuin ulkoisiin sidosryhmiin päin.

Hakijalta odotamme:

  • laaja-alaista perehtyneisyyttä kasvatustyöhön
  • johtamiskokemusta
  • relevanttia hallinnollista kokemusta
  • muutosjohtamisen taitoja
  • hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja

Kielivaatimus on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Kaksikielisessä toimintaympäristössä arvostamme minimivaatimuksia laajempaa ruotsin kielen taitoa.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Virkaan valittavan on oltava ev. lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Hänen on esitettävä seurakuntayhtymän työterveyslääkärin antama hyväksyttävä lääkärintodistus.

Virkaa haetaan 29.9.2017 mennessä ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella

tai

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
Kirjaamo
PL 922
20101 Turku

Kuoreen tunnus: Varhaiskasvatuksen johtajan haku

Palkkaus KirVESTES:n vaativuusluokka 602, määräaikaisesti 31.8.2018 asti 603. Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Määräaikainen virkasuhde täytetään 1.12.2017 tai sopimuksen mukaan.

Tarkempia tietoja antaa vt. varhaiskasvatuksen johtaja Tiina Karppinen p. 040 3417 247 ja hallintojohtaja Hannu Kallio p. 040 3417 270.


Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän keskusrekisterissä on haettavana

Hautatoimiston hautojen hoidon toimistosihteerin virka

Työtehtäviin kuuluvat hautojen hoidon asiakaspalvelu tiskillä, puhelimitse ja sähköpostitse, laskutukset, suoritusten seuranta, raporttien laadinta sekä tilastointi. Hoito- ja hallinta-aikojen päättymisilmoitusten lähettäminen omaisille sekä sijaistaminen hautatoimiston muissa työtehtävissä.

Toimistosihteerin esimiehenä toimii hautatoimiston hoitaja ja työpaikkana on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän keskusrekisteri.

Toimistosihteerin viran pätevyysvaatimuksena on merkonomin tai muu vastaava tutkinto ja hyvä soveltuvuus asiakaspalvelutehtäviin. Viran menestyksellisessä hoidossa apuna on kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa sekä eri it-ohjelmien osaaminen ja hyvä uusien ohjelmien omaksumistaito.

Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 402/60 mukaan, jolloin viranhaltijalle maksettava peruspalkka on 2013,39 €/kk.

Peruspalkan lisäksi maksetaan vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa, joka perustuu hakijan työkokemukseen ja on enintään 15 % peruspalkasta.

Lisätietoja virasta antaa hautatoimiston hoitaja Maria Wikström p. 040 3417 253 (18.9. alkaen).

Virkaan valittavan tulee ennen viran vastaanottamista esittää seurakuntayhtymän työterveyslääkärin allekirjoittama hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen.

Virkaan sovelletaan 6 kk:n koeaikaa. Virka on otettava vastaan 2.3.2018. Työntekijän tulee kuitenkin aloittaa työt ensin työsuhteisena joulukuun 2017 aikana.

Virkaa haetaan 29.9.2017 mennessä ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella

tai

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä /Kirjaamo
PL 922
20101 Turku

Kuoreen tunnus: hautatoimiston toimistosihteerin haku


Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kiinteistötoimistossa on haettavana

Vahtimestari-ohjaajan työsuhde

Tehtävän kuvaus:

Vahtimestari-ohjaaja toimii Varissuon asuintalossa vahtimestari-ohjaajana. Tehtävä sisältää asuintalojen valvonnan, järjestyksenpidon, korjaus- ja kunnossapitotöiden järjestämisen sekä tilojen varauspalvelun. Tehtävään kuuluu myös osa kiinteistön siivoustyöstä sekä asuinhuoneistojen avainpalvelut.

Vahtimestari-ohjaaja auttaa ja neuvoo asukkaita asumiseen liittyvissä asioissa sekä ottaa tarvittaessa osaa asukkaille järjestettävään toimintaan. Hän toimii asukkaiden yhdyshenkilönä ja ohjaajana heidän tukipalveluissaan sekä avustaa tarvittaessa asukkaita asioinneissa mm. Kelassa ja sosiaalitoimistossa.

Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 402/0 mukaisesti siten, että peruspalkka on 1.942,15 €/kk. Peruspalkan lisäksi voidaan maksaa vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa, joka perustuu työntekijän työkokemukseen ja on enintään 15 % peruspalkasta.

Kelpoisuusvaatimukset:

Lähihoitajan tai muun terveys- tai sosiaalialan koulutus tai vastaavasti työkokemuksella hankitut tiedot ja taidot. Englanninkielentaito lasketaan eduksi.

Käytössämme ovat sähköiset varaus- ja työajanseurantaohjelmat sekä laskutusohjelmat ja sisäisessä viestinnässä käytämme sähköpostia, joten tietotekniikan perustaidot ovat välttämättömät.

Tehtävään valittavan tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää seurakuntayhtymän työterveyden työterveyslääkärin allekirjoittama hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävän täytössä sovelletaan 4 kk:n koeaikaa.

Lisätietoja antaa:

Lisätietoja tehtävästä antaa Antti Lehtikankare, puh. 040 341 7243 tai Leo Saarinen, puh. 040 341 7273.

Hakeminen:

Tehtävään haetaan sähköisesti viimeistään 25.9.2017. Tämän ensisijaisen hakutavan sijasta hakemuksen voi toimittaa kirjallisesti Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirjaamoon (ma–pe klo 8.00–15.45). Hakemus tulee olla perillä 25.9.2017 klo 15.45 mennessä osoitteessa Eerikinkatu 3, 20100 Turku.

Hae paikkaa


Diakonian sijaisuuksia

Diakoniatyössä on silloin tällöin tarjolla diakonian ammattilaisille ja opiskelijoille eri mittaisia diakonian sijaisuuksia. Sijaisuudet ovat Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän eri seurakunnissa ja kestoltaan kuukaudesta vuoteen.

Lisätietoja diakoniasihteeri Sari Niemelältä, p. 040 341 7294 tai sari.niemela@evl.fi