seurakuntasihteeri
Mikaelinseurakunta Martinseurakunta
Seurakuntatyön erityispalvelut

Mikaelinseurakunta ja Martinseurakuntadiakoniatyöntekijä (seniorityö)
Mikaelinseurakunta

suntio
Mikaelinseurakunta
Kiinteistöpalvelut

Mikaelinkirkko

vahtimestari, siivooja
Mikaelinseurakunta
Kiinteistöpalvelut

Mikaelin seurakuntakoti

suntio, vahtimestari
Mikaelinseurakunta
Seurakuntatyön erityispalvelut

Suikkilan seurakuntakotijohtava nuorisotyönohjaaja, vs. johtava diakoniatyöntekijä
Mikaelinseurakunta