A B D E F G K L M N P V W

A


diakoniassistent
Auragatan 18
20100 ÅBO

anträffbar ti-to

dagklubbsverksamhet
Auragatan 18 (2 vån.)
20100 ÅBO

tisdagar och fredagar 8.30-11.30 Centralen för fostran jasmin.nisunen@evl.fi 040-3417217

eftermiddagsverksamhet
Auragatan 18 (2 vån.)
20100 ÅBO

mån-fre 11.30-17.00 Centralen för fostran paivi.sillanpaa@evl.fi 040-3417620

B


flyktingkoordinator, församlingspastor
Auragatan 18
20100 ÅBO
kyrkoherde
Auragatan 18
20100 ÅBO

skriftskolan

D


kantor
Auragatan 18
20100 ÅBO

Åbo Svenska Kyrkokör

E


tf. ledande diakonitjänsteinnehavare, diakonissa
040 341 7460 (mottagning)
Auragatan 18
20100 ÅBO

Telefontid för dig som bor väster om Aura ån - tisdagar kl. 9-11 och för dig som bor öster om Aura ån - torsdagar kl. 9-11. Telefontid under sommaren (juni-augusti) tisdagar kl. 9.11.

F


kantor

tjänstledig

G


tf. församlingspastor och diakon
Auragatan 18
20100 ÅBO

K


L


byråsekreterare
Eriksgatan 3
20100 ÅBO

Ämbetsbetyg, släktutredningar, hindersprövningar inför äktenskap och övriga folkbokföringsärenden.

tf. barnkörsledare
Auragatan 18
20100 ÅBO

i tjänst huvudsakligen tisdag-torsdag

tf. diakoniarbetare
040 341 7460
Aurelia, Auragatan 18
20100 ÅBO

M


kaplan
Auragatan 18
20100 ÅBO

diakoni och hjälp.

N


P


församlings- och informationssekreterare
Auragatan 18
20100 ÅBO

Telefontid måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 10-12 och 13-15, onsdagar kl. 13-15 och fredagar kl. 10-12.

V


Auragatan 18
20100 ÅBO

W


församlingspastor
Auragatan 18
20100 Åbo 

Barn, familjer och mission.