Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän saavutettavuusseloste 

 
Tämä saavutettavuusseloste koskee sivustoa turunseurakunnat.fi sekä sen alaisia erillissivustoja, joissa käytetään samaa sisällönhallintajärjestelmää ja sivuston asettelua. Seloste on laadittu 18.9.2020. Päivitetty 8.3.2023.

Selosteen perustana toimii turunseurakunnat.fi-sivustolle huhtikuussa 2020 suoritettu saavutettavuuden asiantuntija-arviointi, jossa keskityttiin etenkin sisältöön ja käytettävyyteen. Arvioinnin toteutti Eficode Oy.  

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä pyrkii takaamaan digitaalisen saavutettavuuden yhdenvertaisesti kaikille. Parannamme käyttäjäkokemusta jatkuvasti ja sovellamme lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019).  

Varmistamme saavutettavuuden seuraavilla toimenpiteillä: 

 • Saavutettavuus kuuluu toiminta-ajatukseemme. 
 • Saavutettavuus kuuluu sisäisiin käytäntöihimme. 
 • Saavutettavuus on integroitu hankintakäytäntöihimme. 
 • Tarjoamme työntekijöillemme jatkuvasti saavutettavuuskoulutusta. 
 • Organisaatiollamme on selkeät saavutettavuustavoitteet ja -vastuutasot. 
 • Organisaatiollamme on määritetyt saavutettavuuden laadunvarmistusmenetelmät. 

Arviointimenetelmät  

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio. Arviointi tehtiin pääasiassa Firefox- ja Chrome-selaimilla. Apuvälinetestaus toteutettiin tietokoneella pääosin NVDA-ruudunlukuohjelmalla.

Verkkosivuston saavutettavuuden tila 

Pääsivusto sekä sen alaiset verkkosivustot täyttävät saavutettavuusvaatimukset osittain. 

Verkkosivuston ei-saavutettava sisältö 

Käyttäjät saattavat edelleen kohdata sivustolla joitakin ongelmia. Seuraavassa on kuvaus tunnetuista saavutettavuusongelmista. Jos huomaat sivustolla ongelman, joka ei ole luettelossa, ota meihin yhteyttä. 

Kuvien tekstivastineet (alt-tekstit)

Osassa kuvista saattaa puuttua tekstivastineet, tai tekstivastine ei kuvaa riittävän hyvin kuvan sisältöä. Korjaamme puuttuvat tekstit mahdollisimman pian. (WCAG 1.1.1)

Teksti kuvassa

Joissain kaaviokuvissa / tapahtumien mainoksissa / kuvissa on tekstiä, mutta teksti ei ole tarjolla saavutettavassa muodossa. Lisäämme tekstit tekstivastineisiin tai sivun sisältöön mahdollisimman pian. (WCAG 1.4.5)

Taulukot 

Sivuillamme on käytetty taulukoita, joiden otsikkorivin merkinnässä on puutteita. Korjaamme puutteet mahdollisimman pian. (WCAG 1.3.1) 

Rikkinäiset linkit

Sivullamme saattaa ilmetä rikkinäisiä linkkejä, korjaamme ne mahdollisimman pian. Mikäli huomaat rikkinäisen linkin, ilmoitathan siitä meille. (WCAG 2.4.4)

Epäselvästi nimetyt linkit

Sivuillamme on joitain linkkejä, joiden teksti ei kuvaa riittävän hyvin linkin kohdetta. Muokkaamme linkkejä parhaillaan paremmin ymmärrettäviksi. (WCAG 2.4.4)

Puuttuvat otsikkomerkinnät

Sivuillamme on puutteita otsikoiden merkitsemisessä. Korjaamme tilanteen mahdollisimman pian. (WCAG 1.3.1, 2.4.6)

Värikontrasti

Tekstin ja taustan / kuvakkeiden / visuaalisten esitysten kontrasti ei ole kaikissa kohdin WCAG-standardin mukainen. Korjaamme värikontrastin puutteet mahdollisimman pian. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)

Asiakirjat (Pdf, Word, Powerpoint, Excel)

Kaikki sivuillamme olevat asiakirjat eivät ole tällä hetkellä täysin saavutettavia. Korjaamme tiedostot saavutettaviksi mahdollisimman pian. Mikäli huomaat puutteen, ilmoitathan siitä meille. Kaikki pöytäkirjat ovat luettavissa seurakuntayhtymän kirjaamossa. Voit pyytää asiakirjojen sisältämiä tietoja alla olevien yhteystietojen kautta. (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2)

Olemme siirtyneet uuteen Dynasty 10 -asianhallintajärjestelmään, joka mahdollistaa jatkossa saavutettavien asiakirjojen tuottamisen muun muassa hallinnon ja päätöksenteon tarpeisiin. Tietojärjestelmän saavutettavuus toteutuu hyvin tai siltä osin kuin on tarkoituksenmukaista, osana jatkuvaa saavutettavuuden ja käytettävyyden kehittämistä ja arviointia.    

Videot

Kaikissa videoissamme ei ole tällä hetkellä tekstitystä tai kuvailutulkkausta. Sivustolla olevat videot tekstitetään kahden viikon kuluessa julkaisusta, pois lukien ennen 23.9.2020 julkaistut videot, jotka eivät kuulu lain piiriin. (WCAG 1.2.2, 1.2.5)

Äänitallenteet (kuten podcastit, nauhoitteet)

Kaikissa äänitallenteissamme ei tällä hetkellä ole tekstivastinetta. Sivustolla oleville äänitallenteille lisätään tekstivastine kahden viikon kuluessa julkaisusta.

Julkaisujärjestelmän saavutettavuuspuutteet

 • Virheitä teknisessä toteutuksessa (WCAG 4.1.2)
 • Id-attribuutin yksilöllisyys (WCAG 4.1.1)

Ei kuulu lainsäädännön piiriin

 • Asiakirjat (Pdf, Word, PowerPoint, Excel). Osa tiedostoistamme, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018, eivät kuulu lain soveltamisalaan, eivätkä välttämättä ole saavutettavia. Ei-saavutettavassa muodossa olevan tiedoston tiedot saat pyytämällä alla olevien yhteystietojen kautta. (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 17 §)
 • Kartat. Sivustolla on esitetty joitain tietoja karttanäkymän avulla. Kartat, joita ei ole tarkoitettu navigaatiokäyttöön eivät kuulu lainsäädännön piiriin. (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 3 §) 
 • Videot. Sivustollamme on videoita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020 ja joissa ei ole tekstitystä tai kuvailutulkkausta. (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 17 §)
 • Äänitallenteet. Sivustollamme on äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020 ja joilla ei ole tekstivastinetta. (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 17 §)
 • Arkistoitu verkkosisältö. Sivustolla on verkkosisältöä, joka on arkistoitu ennen 23.9.2019, eivätkä ne kuulu lain soveltamisalaan. (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 17 §)
 • Kolmansien osapuolten sivustot tai palvelut. Käyttäjien tai muiden ulkopuolisten tahojen palvelussa julkaisemat sisällöt, jotka eivät ole palveluntarjoajan itsensä tuottamia, rahoittamia tai valvomia, eivät kuulu digipalvelulain vaatimusten piiriin.

Sähköinen asiointipalvelu

URL-osoite: https://asiointi.turunseurakunnat.fi/ (Linkki johtaa ulkopuoliselle sivustolle ja aukeaa uudessa ikkunassa.)

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä hyödyntää Innofactor Prime -asiointipalveluja, joihin on tehty saavutettavuus- ja käytettävyysparannuksia. Ruudunlukija ei toistaiseksi tue kalenterinäkymää, muilta osin palvelu täyttää WCAG 2.1 -standardin AA-tason vaatimukset.

Jos et pysty käyttämään sähköisen asioinnin palvelua, voit asioida kanssamme muillakin tavoilla. Vaihtoehtoinen asiointimahdollisuus on annettu kunkin verkkolomakkeen yhteydessä.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? 

Otamme mielellämme vastaan palautetta tämän sivuston saavutettavuudesta. Teemme parhaamme saavutettavuuspuutteiden korjaamiseksi. Voit ottaa yhteyttä seuraavilla tavoilla: 

Sivuston julkaisujärjestelmästä ja sen teknisestä saavutettavuudesta vastaa Kirkkohallitus / Kirkon viestintä. Mikäli haluat antaa palautetta julkaisujärjestelmän saavutettavuudesta Kirkon viestintään, käytä alla olevaa lomaketta: 

Tavoiteaikamme palautteeseen vastaamisessa on kaksi viikkoa. 

Valvontaviranomainen 

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille, sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen vastaukseemme, tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon (linkki johtaa ulkopuoliselle sivustolle ja aukeaa uudessa ikkunassa). Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot: 

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 
saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi  
Puhelinnumero vaihde: 0295 016 000 
Tee ilmoitus verkkolomakkeella. (Linkki johtaa ulkopuoliselle sivustolle ja aukeaa uudessa ikkunassa.)

Yhteensopivuus selainten kanssa 

Verkkosivusto on suunniteltu yhteensopivaksi seuraavien selainten kanssa: 

 • Edge (Windows), uusin versio
 • Chrome (Windows, Mac), uusin versio 
 • Firefox (Windows, Mac), uusin versio 
 • Safari (Mac), uusin versio 

Tämän verkkosivuston saavutettavuus riippuu seuraavien tekniikoiden toimivuudesta: 

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS 
 • Javascript 

Tämä verkkosivusto on päivitetty merkittävien muutosten jälkeen 30.7.2021.