Viestintäsuunnitelma: Tuhat vuotta toivoa – Kirkko Turussa ja Kaarinassa

Tunnistamme tarpeet

 • Tunnistamme seurakuntalaisten viestintätarpeet ja kohderyhmien mukaiset kanavat.
 • Hyödynnämme viestinnässä paikallista tutkimustietoa ja palautetta.
 • Vahvistamme viestinnän ohjaamista ja koordinointia.  
 • Luomme toimivat rakenteet ja käytännöt vapaaehtoisten ja luottamushenkilöiden viestintään.

Vahvistamme kirkon jäsenyyttä

 • Vahvistamme jäsenyyttä kertomalla kirkon hyvästä työstä ja uskon merkityksestä.
 • Tarjoamme erilaisia mahdollisuuksia rakentaa suhdetta kirkkoon itselle merkityksellisellä tavalla.

Olemme näkyvissä

 • Otamme Kirkko Turussa ja Kaarinassa -nimen käyttöön.
 • Olemme helposti tunnistettavia ulkomainoksissa, verkossa ja painetuissa materiaaleissa.
 • Nostamme kirkkovuotta esiin ilmoittelussa ja muussa viestinnässä.
 • Verkostoidumme ja osallistumme kirkon kannalta merkityksellisiin yhteistyömahdollisuuksiin.
 • Palvelemme ystävällisesti niin kasvokkain kuin verkossa.

Viestintä johtamisen tueksi

 • Otamme tavoitteellisen viestintäsuunnittelun osaksi johtamista, toiminnan suunnittelua ja toteuttamista.
 • Vahvistamme mielikuvaa seurakuntayhtymästä hyvänä työnantajana.
 • Työyhteisöviestintämme on ajantasaista, vuorovaikutteista ja työhyvinvointia edistävää.

Tutustu viestintäsuunnitelman taitettuun versioon (pdf, aukeaa uudessa ikkunassa)