Nimikkokohteet ja –lähetit:

 

Tältä sivulta löydät tietoa Tuomiokirkkoseurakunnan omien nimikkolähettien ja -kohteiden tekemästä lähetys- ja avustustyöstä. Heidän työnsä taloudelliseen tukemiseen voit tutustua tästä linkistä

Tuomiokirkkoseurakunta tukee tällä hetkellä viiden eri lähetysjärjestön työtä. Suomen Lähetysseuran, SANSA:n ja Pipliaseuran kautta kohdistamme tukemme suoraan kohteille ja SLEY:n ja Kansanlähetyksen työtä tuemme nimikkolähettiemme toiminnan tukemisen kautta.

 

Nimikkokohteitamme ja -lähettejämme ovat:

Suomen Lähetysseura: Tankin kristillinen sairaala, Pakistan, diakoniakeskus Marhaban maahanmuuttajatyö Marseillessa, Ranska, Lasten Pankki ja Lubangon orpokoti, Angola.

SLEY: Japaninkielinen internet-lähetystyö, nimikkolähetti Tiina Latva-Rasku.

Kansanlähetys: MAF lähetyslentotyö, nimikkolähetit Päivi ja Hannu Heinonen, Kenia.

SANSA: Toivoa Naisille -työ, radiolähetystyö, Indonesia.

Pipliaseura: Raamatunkäännöstyö ndongan ja kwanjaman kielille, Namibia.

 

 

Suomen Lähetysseura

Marseillen diakoniatyö

Yhteistyökumppani: Diakoniakeskus Marhaban (ADPM Marhaban)

Hankkeen kuvaus lyhyesti:

Ranskan Marseillen keskustassa diakoniakeskus Marhaban vastaanottaa ulkomaalaisia, maahanmuuttajia sekä maahanmuuttajataustaisia ihmisiä ehdoitta eli uskontoon, etniseen alkuperään tai sosiaaliseen tilanteeseen katsomatta. Pyrkimyksenä on, että jokaisella kävijällä olisi mahdollisuus oppia, saada tietoa, tulla kuulluksi ja löytää tasapaino mahdollisimman monella elämänsä osa-alueella. Diakoniakeskuksen toimintojen ja keskinäisen yhteyden kautta heitä autetaan sopeutumaan ranskalaiseen yhteiskuntaan. Samalla kävijöille tarjotaan mahdollisuus osallistua hengelliseen toimintaan ja päästä kosketuksiin evankeliumin kanssa.

Terveiset ja kiitokset tukijoille:

Kiitos tuestanne! Marhabanissa voidaan todella kohdata hädänalaisia ihmisiä ja auttaa heitä yhteiskuntaan sopeutumisessa. Marhabanissa ollaan hyvin kiitollisia kaikesta sitoutumisesta toiminnan mahdollistamiseksi; oli se rukouksia, rahallista tukea, vapaaehtoistyötä tai jokin muu yhteistyömuoto.

 

Tankin kristillisen sairaalan avoterveydenhuolto, Pakistan

Yhteistyökumppani: Tankin kristillinen sairaala

Tankin sairaala Lähetysseura nimikkokohde

Hankkeen kuvaus lyhyesti:

Tankin sairaala sijaitsee Pakistaninkin näkökulmasta katsoen hankalalla alueella lähellä Afganistanin rajaa. Se tarjoamia terveydenhuoltopalveluja käyttävät erityisesti naiset ja lapset. Projektimme tukee sairaalan avoterveydenhuoltoa erityisesti sairaalan lasten- ja äitiysneuvolan työtä. Tavoite on vähentää lapsi- ja äitiyskuolleisuutta.

Terveiset ja kiitokset tukijoille:

Tankin sairaala sijaitsee levottomalla alueella, jonne on vaikea saada rekrytoitua henkilökuntaa Pakistanistakaan. Länsimaisilla työntekijöillä ei ole asiaa vapaa-aikanaan sairaalan muurien ulkopuolelle. He kohtaavat paitsi iloa uuden elämän syntymisestä myös paljon kuolemaa, surua ja kärsimystä. He todella tarvitsevat esirukoustamme.

Kiitos teille rukouksistanne ja tuestanne, joka pelastaa äitien ja lasten henkiä!

 

Lubangon orpokoti, Angola

Hankkeen tavoitteet:

Lubangon Orpokoti-hankkeen tavoitteena on mahdollistaa syrjäytymisvaarassa oleville tytöille edellytykset ammatinvalintaan ja vahvistaa heidän integroitumistaan yhteiskuntaan itsenäisinä kansalaisina. Hankkeen tarkoituksena on vastata yhteisön tarpeisiin: riistettyjen ja syrjittyjen tyttöjen tukeminen ja ennaltaehkäistä heidän syrjäytymistään yhteiskunnasta.

Tämä hanke mullistaa monen syrjäytymisvaarassa olevan tytön elämän tarjoamalla heille turvallisen kasvuympäristön, mahdollisimman monipuolisen ravinnon ja koulunkäyntimahdollisuuden. Orpokoti luo tytöille paremmat edellytykset selvitä tulevaisuudessa aikuisuuden tuomista haasteista: ammatin hankinta, perheestä huolehtiminen ja varmistaa syntyville lapsille paremmat kasvu- ja koulunkäyntiedellytykset. Yhteenvetona voisi sanoa, että tytöillä vahvistuu sosiaalinen, moraalinen, hengellinen, ammatillinen ja koulutuksellinen hyvinvointi.

Kiitos teille rukouksistanne ja tuestanne, joka mahdollistaa tyttöjen paremmat kasvu- ja koulunkäyntiedellytykset!

 

Lasten Pankki

Lasten pankki Lähetysseura nimikkokohde

Lahjoita Lasten Pankkiin juomalla kuppi kahvia Domcaféssa

Sinun avullasi kaikista heikoimmassa asemassa olevat lapset saavat paremman alun elämälleen. Suomen Lähetysseura antaa lapsille toivoa paremmasta tulevaisuudesta. Pienelläkin avulla on iso vaikutus: koulupuku ja -tarvikkeet avaavat tien kouluun.

Sijoitus tulevaisuuteen

Lasten Pankki edistää lasten oikeuksien toteutumista eri puolilla maailmaa. Se poistaa esteitä lasten koulunkäynnin tieltä ja tuo turvaa lasten arkeen.

Vuonna 2019 Lasten Pankki rahoittaa erityisesti lastensuojeluun ja rauhankasvatukseen liittyvää työtä Angolassa, Etiopiassa, Israelissa, Kolumbiassa, Nepalissa, Pakistanissa, Palestiinassa, Senegalissa ja Tansaniassa. Myös työ pakolaislasten koulunkäynnin tukemiseksi Lähi-idässä jatkuu.

 

Lue lisää Lähetysseuran kohteista tästä linkistä.

 

SLEY

Tiina Latva-Rasku  

Lähetystyöntekijä, Internet-lähetys

Työskentelin mieheni kanssa Japanissa, Tokiossa vuosina 2008 - 2013 seurakuntatyössä ja käyttäen internetin mahdollisuuksia uusien ihmisten tavoittamisessa. Nyt teen Suomesta käsin internetin kautta Japaniin suuntautuvaa tavoittavaa ja seurakuntiin ohjaavaa työtä japanin kielellä. Suurin osa työtäni on vastata japanilaisten kysymyksiin kristinuskosta internetissä.

Tavoitteeni on tarjota internetin kautta etsijöille hyvä ensikosketus kristinuskoon, herättää kiinnostusta Raamatun lukemiseen ja madaltaa kynnystä seurakunnan yhteyteen.

Lämmin kiitos esirukouksesta ja taloudellisesta tuesta lähetystyölle!

Lue lähetyslehti Lähetyskipinää tästä linkistä. SLEY:n rukouskalenteriin vuodelle 2020 pääset tutustumaan tästä linkistä.

Lue lisää SLEY:n työstä tästä linkistä.

 

Kansanlähetys

Heinonen Hannu ja Päivi

Nimikkolähetit Hannu ja Päivi Heinonen

Koneinsinööri Hannu ja askarruttaja Päivi Heinonen ovat Lähetyslentäjät (MAF) -järjestön palveluksessa Keniassa, Itä-Afrikassa.

Lähetyslentotyö tarjoaa läheteille ja kansallisille työntekijöille mahdollisuuden turvalliseen ja nopeaan matkaan työkohteeseensa paikallisen heimon pariin. Sairaskuljetukset ja katastrofiapu ovat osa lähetyslentäjien työtä.

Hannu Heinosen työhön kuuluu lentokoneiden erilaisten laitteiden (mm. säätutka, radiokorkeusmittari, erilaiset puheradiot, suunnistusvastaanottimet jne.) korjausta ja korjattujen laitteiden tarkistusta sekä konsultointia eri puolille maailmaa. Hannu Heinonen on työssään ratkaisevan tärkeässä asemassa.  Hän on avioniikkakorjaamolla ainoa kenialaisen lisenssin omistaja. Ilman lisenssiä laitteita ei voi korjata tai asentaa. Hannu Heinonen antaa lentokoneiden radiojärjestelmiin liittyvää koulutusta MAF:n päämekaanikoille, jotka palvelevat monissa eri maissa.

Päivi Heinonen toimii osana MAF:n tiimiä. Hän on mukana vieraiden vastaanottamisessa ja kestitsemisessä eli emännöi vieraita, jotka ovat MAF:n matkustajia tai henkilökuntaa.

Tavoittavassa työssään hän kohtaa ihmisiä Nairobin kodin ympäristössä. Sopivissa tilanteissa hän jakaa englannin- ja swahilinkielisiä Raamattuja ja kristillistä kirjallisuutta.

Lämmin kiitos esirukouksesta ja taloudellisesta tuesta lähetystyölle!

Lue viimeisin Hannun ja Päivin lähettikirje tästä linkistä.

Lue lisää Kansanlähetyksen työstä tästä linkistä.

 

SANSA - Medialähetys Sanansaattajat

Toivoa Naisille –työ, radiolähetystyö, Indonesia

Mitä on Toivoa Naisille -työ?

Kansainvälinen Toivoa Naisille -työ toimii sen puolesta, että yhä useammat naiset ympäri maailman voisivat kuulla olevansa arvokkaita, saada toivon ja ihmisarvoisen elämän. Liikkeen ydin on rukouskalenteri, jossa on jokaiselle päivälle yksi lyhyt rukous. Saman rukouksen rukoilee noin 60 000 naista eri puolilla maailmaa. Samalla kalenteri välittää tietoa naisten tilanteista eri puolilla maailmaa.

Lämpimästi tervetuloa mukaan rukoilemaan naisille parempi tulevaisuus!

Tutustu tämän kuukauden Toivoa Naisille -rukouskalenteriin tästä linkistä.

Lue lisää SANSA:n työstä tästä linkistä.

 

Pipliaseura

Raamatunkäännöstyö ndongan ja kwanjaman kielille Namibiassa

Namibia Pipliaseura nimikkokohde

Työstä Namibiassa

Pipliaseura tukee raamatunkäännöstyötä Namibiassa. Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä ovat 15–35-vuotiaat ndongan ja kwanjaman kielten puhujat. Yli 80 prosenttia namibialaisista on kristittyjä, ja noin puolet heistä on luterilaisia.

Ihmiset osallistuvat säännöllisesti jumalanpalveluksiin ja pienryhmätoimintaan. Uudet raamatunkäännökset ndongan ja kwanjaman kielille tarvitaan, koska nykyisten käännösten kieli on vanhentunutta. Namibian noin 2,2 miljoonasta asukkaasta yli puolet on alle 25-vuotiaita, eivätkä monet heistä ymmärrä nykyisiä käännöksiä.

"Koen, että nuorten kiinnostus Raamattuun on heikentynyt, koska sen kieli ei vastaa heidän käyttämäänsä ja ymmärtämäänsä kieltä. Mielestäni Raamatun sanoma tulee tarjoilla kunkin ajan ihmisille sellaisessa muodossa ja kielellä, jota he ymmärtävät parhaiten. Ajat muuttuvat, kielet muuttuvat ja kehittyvät mutta sanoma pysyy samana. Sanoma pitää tehdä ymmärrettäväksi kaikenikäisille". – Simon Ngenokesho, 24 v. opiskelija

Pitkäjänteistä työtä, sitoutunutta kumppanuutta

Uudet käännökset ndongan ja kwanjaman kielillä tehdään samanaikaisesti, jotta varmistetaan käännösten yhtenäisyys. Samanaikaisella käännöstyöllä saavutetaan kustannus- ja muita synergiaetuja. Käännöstyö on käynnistynyt tammikuussa 2017. Tavoiteaikataulun mukaan uudet käännökset valmistuvat vuonna 2027.

Lue lisää Pipliaseuran työstä tästä linkistä.