Avioliiton esteiden tutkiminen

Avioliiton esteiden tutkinta tehdään kaikille avioliittoon aikoville pareille. Siten varmistetaan, ettei kihlakumppaneilla ole Suomen avioliittolaissa mainittuja esteitä avioliiton solmimiselle. Tällaisia esteitä ovat voimassa oleva avioliitto tai rekisteröity parisuhde, lähisukulaisuus, alle 18 vuoden ikä ja ottolapsisuhde.

Esteidentutkintapyyntö

 • Esteiden tutkintaa pyydetään joko siltä seurakunnalta, jonka jäseniä kihlakumppanit ovat tai toinen heistä on tai maistraatista.
 • Tutkinnasta saa esteettömyystodistuksen.
 • Todistuksen saa aikaisintaan seitsemäntenä päivänä tutkinnan pyytämisestä.
 • Kun todistus esteiden tutkinnasta valmistuu, voitte noutaa sen keskusrekisteristä tai saada postitse ilmoittamaanne osoitteeseen.
 • Todistus on voimassa 4 kuukautta.
 • Todistus annetaan vihkijälle vihkikeskustelussa

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä avioliiton esteiden tutkinta tapahtuu seurakuntayhtymän keskusrekisterissä (Eerikinkatu 3, Turku). Esteiden tutkinnan voi laittaa vireille joko käymällä yhdessä keskusrekisterissä täyttämässä esteidentutkintapyyntölomakkeen, sähköisesti tai postitse.

» Sähköinen esteidentutkinta

Tulostettava esteiden tutkinnan pyyntölomake

Kuulutukset

Esteiden tutkinnan yhteydessä, jos teidät vihitään kirkollisesti, voitte sopia myös avioliittoaikeen kuuluttamisesta kirkossa ja julkaisemisesta lehdessä.

Vanhan perinteen mukaan avioliittoaikomus ilmoitetaan seurakunnan sunnuntain jumalanpalveluksessa. Seurakunta rukoilee tulevan avioliiton puolesta. Kihlaparit sukulaisineen osallistuvat usein jumalanpalvelukseen.

HUOM! Turun ja Kaarinan srk-yhtymän seurakunnissa ei lueta/julkaista avioliittoon vihittyjä. 

 • Turun ja Kaarinan seurakunnissa kuulutukset luetaan kihlaparin kanssa sovittuna sunnuntaina ennen vihkimistä.
 • Kuulutettujen nimet julkaistaan myös sanomalehtien kirkollisissa ilmoituksissa seuraavalla viikolla.
 • Kuulutukset voidaan lukea kotiseurakuntanne kirkossa tai esimerkiksi vihkikirkossa (Ei Kakskerran kirkossa!).
 • Kuulutusten lukemisen paikasta ja ajasta voitte sopia esteiden tutkintaa hakiessanne. Jos esteidentutkinta laitetaan vireille sähköisessä palvelussamme, otamme kihlapariin yhteyttä ja sovimme kuulutuksista.
 • Jos esteidentutkinta on suoritettu maistraatissa, kuulutuksista on sovittava erikseen.
  Täyttäkää oheinen kuulutuspyyntölomake ja toimittakaa se yhdessä esteidentutkintatodistuksen kopion kanssa keskusrekisteriin.
 • Kuulutusten kirkossa lukemisen ja lehdessä julkaisemisen voi myös kieltää.

Kuulutuspyyntölomake
Kuulutuspyyntölomake (Åbo Svenska Församling)

Uusi etu- ja sukunimilaki

Etu- ja sukunimeä koskeva lainsäädäntö uudistui vuoden 2019 alusta. Laki lisää avioituvien mahdollisuuksia valita sukunimi tai sukunimiyhdistelmä.

Vihittävät voivat jatkossakin säilyttää oman sukunimensä tai sukunimiyhdistelmänsä, jos he eivät muuta sovi. Yhteinen sukunimi tai sukunimiyhdistelmä taas voidaan muodostaa monin eri tavoin. Yhteisenä sukunimenä voi olla sukunimi, joka puolisolla oli viimeksi naimattomana ollessaan, kuten aiemminkin. Uutta taas on se, että yhteiseksi voidaan ottaa se sukunimi, joka jommallakummalla puolisolla on esteiden tutkintaa pyydettäessä. Aiemmalta puolisolta saatua sukunimeä ei kuitenkaan saa siirtää uudelle puolisolle. Uutta sääntelyä on myös se, että yhteiseksi sukunimeksi voidaan ottaa myös yksi sukunimi jommankumman puolison sukunimiyhdistelmästä taikka jommankumman sukunimiyhdistelmä sellaisenaan.

Jos puolisot eivät halua yhteistä sukunimeä tai sukunimiyhdistelmää, toinen puolisoista voi uutena vaihtoehtona ottaa puolisonsa sukunimiyhdistelmän yhden sukunimen taikka muodostaa sukunimiyhdistelmän omasta ja puolisonsa nimestä.

Aviopuolisoiden nimivalintoihin vihkimisen yhteydessä sovelletaan uutta etu-ja sukunimilakia, jos avioliiton esteiden tutkintaa pyydetään 1.1.2019 tai sen jälkeen. Sukunimivalinnasta on uuden lain mukaan ilmoitettava jo esteiden tutkinnan yhteydessä.

Lisätietoja täältä:

 

Postitusosoite lomakkeita varten

Lomakkeet voi täyttää myös kotona ja postittaa ne keskusrekisteriin. Kotona täytettäessä pyyntölomakkeeseen tarvitaan kahden todistajan allekirjoitukset. Muistattehan postittaa sekä pyyntölomakkeen että kuulutustoivomuslomakkeen. Lomakkeet voi postittaa osoitteeseen:

 • Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Keskusrekisteri/avioliittoasiat, PL 922, 20101 Turku
 • Åbo svenska församling, PB 922, 20101 Åbo