Päivi ja Hannu Heinonen Keniassa Lähetyslentäjien työssä

Koneinsinööri Hannu ja askarruttaja Päivi Heinonen ovat Lähetyslentäjät (MAF) -järjestön palveluksessa Keniassa, Itä-Afrikassa. Heidän taustajärjestönsä on Kansanlähetys.

Lähetyslentotyö tarjoaa läheteille ja kansallisille työntekijöille mahdollisuuden turvalliseen ja nopeaan matkaan työkohteeseensa paikallisen heimon pariin. Sairaskuljetukset ja katastrofiapu ovat osa lähetyslentäjien työtä.

Hannu Heinosen työhön kuuluu lentokoneiden erilaisten laitteiden (mm. säätutka, radiokorkeusmittari, erilaiset puheradiot, suunnistusvastaanottimet jne.) korjausta ja korjattujen laitteiden tarkistusta sekä konsultointia eri puolille maailmaa. Hän on työssään ratkaisevan tärkeässä asemassa, koska on ainoa kenialaisen lisenssin omistaja avioniikkakorjaamolla. Ilman lisenssiä laitteita ei voi korjata tai asentaa. Lisäksi hän on antanut lentokoneiden radiojärjestelmiin liittyvää koulutusta monissa eri maissa palveleville MAF:n päämekaanikoille.

Päivi elää mukana yhteisön naisten elämässä ja hoitaa kodissaan kontakteja eri tavoin auttaen. Lisäksi hän jakaa englannin ja kiswahilin kielisiä Raamattuja ja muuta kirjallisuutta asunnon lähiympäristössä.

MAF Suomi 40 vuotta - juhlavuosi 2016!

MAF Suomen eli Suomen Lähetyslentäjien perustamisesta 8.12.1976 tulee kuluneeksi 40 vuotta vuonna 2016. Järjestämme vuoden 2016 aikana juhlakiertueen, joka vie 20 vuotta MAF:n operaatioissa Afrikassa palvelleen Cessna 206-lentokoneen kiertueelle ympäri Suomea. Palveltuaan MAF:n operaatioissa tämä vuonna 1966 valmistunut lentokone tuli Suomeen koulutuskäyttöön 1986. Rekisteritunnukseksi tuli OH-MAF ja se palveli peruskorjauksen jälkeen vielä 20 vuotta Suomessa koulutuskäytössä. Juhlavuoden aikana tämä museolentokone kiertää suurimmilla paikkakunnilla ja asetetaan esille paikkoihin, missä mahdollisimman moni voi tutustua siihen ja sen mukana nykyisin tehtävään lähetystyöhön.

Kuvassa lähettiperhe Heinoset ryhmäkuvassa.
Heinoset