Kaste ja kirkkoon liittyminen

Rippikouluun osallistuminen on aina mahdollista. Rippikoulun voi käydä myös nuori, joka ei kuulu luterilaiseen kirkkoon. Konfirmoiduksi tuleminen edellyttää luterilaisen seurakunnan jäsenyyttä. Jäseneksi liitytään kasteen kautta.

Kaksi nuorta pukee ylleen albaa. Apuna on vaaleahiuksinen naispappi.

Huoltajat päättävät yhdessä alaikäisen lapsensa uskonnollisesta asemasta eli siitä, halutaanko lapsi liittää kirkon jäseneksi tai erottaa kirkon jäsenyydestä. Liittyminen tai eroaminen edellyttää kuitenkin aina nuoren omaa suostumusta.

Rippikoulun voi käydä, vaikkei kuuluisi kirkkoon, mutta konfirmaatio edellyttää kirkon jäsenyyttä. Kirkon jäseneksi liitytään Pyhän kasteen kautta.

Alle 15-vuotiaat

  • Alle 15-vuotias kastamaton nuori voi liittyä kirkon jäseneksi kasteen kautta. 12–14-vuotiaan nuoren liittyminen edellyttää kirjallisesti tehtävää huoltajien päätöstä sekä nuoren omaa kirjallista suostumusta. Kastettavalla tulee olla vähintään yksi kummi, joka on konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.
  • Alle 15-vuotias kastettu nuori voi liittyä kirkon jäseneksi huoltajien kirjallisella päätöksellä ja omalla kirjallisella suostumuksellaan.

Yli 15-vuotiaat

  • Yli 15-vuotias, kastamaton nuori liittyy rippikoulun jälkeen kirkkoon aikuiskasteen kautta. Kastaminen edellyttää huoltajien allekirjoittamaa suostumusta. Kastettavalla tulee tässäkin tapauksessa olla vähintään yksi kummi, joka on konfirmoitu kirkon jäsen. Aikuiskasteeseen sisältyy konfirmaatio, mutta asianosaisella on oikeus osallistua myös yhteiseen konfirmaatioon.
  • Yli 15-vuotias, kastettu nuori liittyy kirkkoon rippikoulun jälkeen huoltajiensa suostumuksella ja oman ilmoituksensa (kirkkoonliittymisasiakirja) perusteella.

Yhteinen kastejuhla rippikoululaisille

  • Kastamattomalla rippikoululaisella on mahdollisuus osallistua loppiaisena järjestettävään yhteiseen kastejuhlaan Henrikinkirkolla. Yhteiskasteessa seurakunta huolehtii tarjoilut kastettavalle ja hänen vierailleen. Sinun tarvitsee vain ilmoittautua ja tulla mukaan!
  • Rippikouluun ilmoittautuneille kastamattomille nuorille lähetetään syksyllä erikseen kutsu tapahtumaan. Kaste on vapaaehtoinen, ja rippikoulun voi käydä myös ilman kastetta. Konfirmaatio edellyttää kuitenkin kastetta. Yhteinen kastetapahtuma on mainio tilaisuus ottaa kaste sekä juhlistaa sitä yhdessä lähipiirin kanssa.
  • Kasteesta voi sopia myös oman rippikouluryhmän papin kanssa. Kastetilaisuuden voi järjestää esimerkiksi leirijaksolla tai sen jälkeen kotona tai kirkossa.

 

Lisätietoja kirkkoon liittymisestä saat keskusrekisteristä, 040 3417 111 (vaihde) tai turku.keskusrekisteri@evl.fi.