Aikuisten valokuvausretki. Kuvituskuva.

Aikuisille

Seurakuntien tarjonnasta löytyy valtava määrä erilaisia aikuisille suunnattuja tilaisuuksia, ryhmiä ja piirejä. Itselle mieluisaa toimintaa voi löytää myös vapaaehtoistyön parista.

Vertaisryhmät tarjoavat kokoontumispaikan samassa elämäntilanteessa oleville seurakuntalaisille. Ryhmiä on tarjolla muun muassa tavaran raivaajille ja juuri eläkkeelle jääneille. Teemaryhmiä ovat erilaisiin harrastuksiin, kuten käsitöihin ja liikuntaan keskittyvät ryhmät. Luennoilla ja keskustelutilaisuuksissa käsitellään kristinuskon lisäksi usein historiaa, kulttuuria ja yhteiskunnallisia teemoja. Leirejä ja retkiä järjestetään seurakunnissa niin työikäisille kuin varttuneemmallekin väelle.

Seniorit ja nuoret aikuiset voivat lisäksi osallistua erityisesti omalle ikäryhmälleen suunnattuun toimintaan.

Uskontodialogi

Seurakuntayhtymän lähetystyön piiriin kuuluu myös uskontodialogi. Uskontodialogissa eri uskontojen edustajat tutustuvat toisiinsa keskustelujen ja yhteisten tapahtumien kautta tasavertaisina keskustelukumppaneina. Uskontodialogitoiminnan tavoitteena on tukea yhteiskuntarauhan rakentumista purkamalla uskontoihin ja uskontoyhteisöihin liittyviä ennakkoluuloja.

Lue lisää uskontodialogista Kirkon kotisivuilla.

 

 

Kaksi hymyilevää naista leipoo keittiössä. Kuvituskuva.