Yhteisvastuu 2022Yhteisvastuukeräyksen logo.

Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyksellä autetaan koronapandemian seurauksista kärsiviä lapsia ja nuoria. Keräys alkaa sunnuntaina 6.2.2022, mutta lahjoittaa voi vuoden ympäri.

Tämänvuotisen Yhteisvastuukeräyksen kampanjateema ”Lahjoita mulle huominen” nostaa esiin nuorten ahdingon ja yksinäisyyden kokemuksen, jota pitkittynyt korona-aika on lisännyt.

Maailmanlaajuinen pandemia on osunut nuorille herkkään ikävaiheeseen ja koetellut ikäpolvea kovalla kädellä niin Suomessa kuin globaalisti maailmalla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vuonna 2021 toteuttaman kouluterveyskyselyn tulokset paljastivat suomalaisnuorten mielenterveyden heikentyneen pandemian aikana.

Tuotosta 40 prosenttia jää nuorten hyväksi Suomessa tehtävään työhön seurakuntien sekä Lasten ja nuorten keskuksen toiminnan kautta. Tuotolla koronan lieveilmiöitä kohdanneiden nuorten arkeen tarjotaan lisää aikuista tukea matalan kynnyksen menetelmin. 60 prosentilla avustetaan kehittyvien maiden katastrofialueiden asukkaita Kirkon Ulkomaanavun työn kautta. Tuotolla koronan lieveilmiöitä kohdanneiden nuorten arkeen tarjotaan lisää aikuista tukea matalan kynnyksen menetelmin.Tämänvuotisessa keräyksessä esillä on erityisesti KUA:n työ Etelä-Sudanissa, jonne sisällissodan väkivaltaisuuksia paenneet perheet ovat palaamassa takaisin. Etelä-Sudanissa KUA tukee yhteisvastuuvaroin perheiden ruokaturvaa sekä toimeentulomahdollisuuksia. Syksyllä 2021 alkaneessa toimeentulo-ohjelmassa pyritään avustamaan myös pakolaisuudesta palanneiden lasten ja nuorten koulukuluissa. Peruskouluja tuetaan opetuksen järjestämisessä. Kehittyvissä maissa koulunkäynti keskeytyi koronan myötä monien nuorten osalta usein kokonaan.

Yhteisvastuu on evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys ja lähimmäisenrakkauden kansanliike. Tule mukaan kantamaan Yhteisvastuuta lahjoittamalla tai osallistumalla tilaisuuksiin, joiden tuotot ohjataan keräyksen hyväksi! Lue lisää keräyksestä ja lahjoituskohteista osoitteessa www.yhteisvastuu.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Mustavalkoinen kuvassa tummaihoisen poikaoletetun kasvot. Kasvojen päällä teksti

Miten vuoden 2022 tuotto jaetaan edunsaajille?  

 • 60 % kansainväliseen apuun Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta
 • 20 % kotimaiselle yhteistyökumppanille, Lasten ja nuorten keskukselle
 • 20 % paikallisseurakunnille ahdingossa olevien nuorten tukemiseksi tehtävään työhön ja diakonia-avustuksiin

Valvottu seuranta takaa rahan päätymisen niille, jotka sitä eniten tarvitsevat.

Lahjoita

Yhteisvastuukeräyksen suorat tilinumerot:

 • Aktia FI82 4055 0010 4148 41
 • Nordea FI16 2089 1800 0067 75
 • Pohjola Pankki FI14 5000 0120 2362 28

Keräyslupa RA/2020/639/Kirkkopalvelut

Viitenumeroksi oman seurakuntasi viitenumero:

 • Tuomiokirkkoseurakunta 301877
 • Mikaelinseurakunta 301518
 • Martinseurakunta 301437
 • Katariinanseurakunta 301181
 • Maarian seurakunta 301424
 • Åbo svenska församling 305828
 • Henrikinseurakunta 301084
 • Paattisten seurakunta 301602
 • Kaarinan seurakunta 301123
 • Piikkiön seurakunta 301660

Käyttämällä seurakuntakohtaista viitenumeroa tuet seurakuntasi nuorisotyötä.