Turun Katariinanseurakunnan strategia 2019-2022

Seurakunnan tehtävä

Katariinanseurakunnan tehtävänä on välittää evankeliumin ilosanomaa, jotta usko, toivo, rakkaus ja rauha kasvaisivat ihmisten keskuudessa. Toteutamme tätä rohkeasti lähimmäistä palvellen ja luomakuntaa kunnioittaen.

Seurakunnan arvot

 • inhimillinen
 • hengellinen
 • rohkea
 • vieraanvarainen

Toiminta-ajatus eli visio

Rohkeasti taivaan asialla.

Toimintatavat

1. Uskomme hyvän tekemiseen ja osallisuuteen (Jumalan oma, maailmaa varten)

Tavoite:

Huolehdimme avun tarpeessa olevista sekä torjumme yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Suhtaudumme toisiimme myötätuntoisesti. Armo konkretisoituu teoissa.

Toimenpiteet:

 • olemme läsnä, kuuntelemme, arvostamme ja teemme hyvää
 • mahdollistamme eri toimintamuotojen avulla yhdessäolon
 • kartoitamme avun tarvetta ja vastaamme kysyntään
 • toteutamme etsivää vanhustyötä ja panostamme vanhusten hyvinvointiin
 • teemme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa

2. Kristillinen sanoma läpäisee toimintamme ja tuo toivon ihmisille

Tavoite:

Jumalanpalvelus- ja hartauselämä on luonteva ja keskeinen osa seurakunnan kaikkea toimintaa ja mahdollistaa myös yhteisöllisyyden kokemisen.

Toimenpiteet:

 • vahvistamme yhteisöllisyyttä ja kutsumme aktiivisesti seurakuntaan
 • toteutamme jumalanpalvelukset monipuolisesti ja eri ikäryhmät huomioiden
 • teemme messut yhdessä ja kutsumme ihmisiä merkityksellisiin palvelutehtäviin
 • panostamme sesonkiaikoihin ja niiden tapahtumien mainontaan
 • pidämme esillä kasteen merkitystä ja rohkaisemme ihmisiä kasteelle

3. Aktiivinen vuoropuhelu ja kohtaaminen vahvistavat kirkon merkitystä alueellamme

Tavoite:

Tavoitamme ihmiset ja käymme aktiivista vuoropuhelua alueen ihmisten ja toimijoiden kanssa. Seurakunta on luonteva osa alueen ihmisten arkea ja juhlaa.

Toimenpiteet:

 • osallistumme alueen tapahtumiin ja teemme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa
 • järjestämme kutsuvaa toimintaa sekä vahvistamme seurakuntalaisten toteuttamaa pienryhmätoimintaa
 • olemme avoimia alueemme eri uskontojen edustajien kohtaamiselle ja uskontodialogille
 • huomioimme kirkkoon liittyvät ja seurakunnan alueelle muuttavat sekä viestimme seurakunnasta ajankohtaisesti ja kiinnostavasti
 • etsimme keinoja tavoittaa ylioppilaskylän nuoria aikuisia
Ihmisten kädet muodostavat ristin. Taustalla sininen taivas.
Rohkeasti taivaan asialla.