Hautauksen järjestäminen

Hautausjärjestelyt voi aloittaa ottamalla yhteyttä seurakuntayhtymän hautatoimistoon tai menemällä suoraan yksityiseen hautaustoimistoon. Hautausjärjestelyt voidaan aloittaa, vaikka hautauslupaa ei olisi vielä kirjoitettu.

 

Arkku ja saattoväkeä Ylösnousemuskappelissa.

Infograafi hautausjärjestelyjen yhteydenotoista. Hautausjärjestelyistä vastaava henkilö, esim. omainen tai muu läheinen, on yhteydessä seurakuntaan, hautaustoimistoon ja tarvittaessa kunnan sosiaalitoimistoon. Seurakunnan ja hautaustoimiston kulut osoitetaan järjestelyistä vastaavalle henkilölle.

Hautatoimistossa voit varata kappelin tai kirkon sekä papin ja kanttorin siunaustilaisuutta varten ja valita hautapaikan. Mikäli omaiset haluavat siunaavaksi papiksi muun kuin vainajan seurakunnassa työskentelevän henkilön, voivat omaiset itse pyytää kyseistä pappia siunaamaan.

Kun tulet sopimaan hautausasioista, varaudu ilmoittamaan vainajan henkilötunnus. Myös hautauksen tilaajalta tarvitaan henkilötunnus hautauslaskutusta varten.

Hautaustavan valitseminen

Hautausjärjestelyjen alkuvaiheessa on syytä miettiä vainajan hautaustapa. Perinteisin tapa haudata on arkkuhautaus, jossa vainaja haudataan arkussa maahan. Arkkuhautausta varten tulee suvulla olla hallinnassaan arkkuhauta, jossa on tilaa uudelle vainajalle. Jos ennestään hautapaikkaa ei ole, vainajaa varten tulee lunastaa uusi arkkuhautapaikka.

Tuhkahautaus on vaihtoehto arkkuhautaukselle. Myös tuhkahautauksissa vainajalle hankitaan arkku. Vainaja tuhkataan krematoriossa. Tuhka voidaan haudata uurnassa suvun arkku- tai uurnahautaan, uuteen hankittavaan arkku- tai uurnahautaan tai vainaja voidaan haudata muistolehtoon. Myös tuhkan sirottelu maahan tai veteen on tietyin ehdoin mahdollista.

Yksityiset hautaustoimistot

Liikeyrityksinä toimivat yksityiset hautaustoimistot huolehtivat vainajan kuljetuksista, myyvät arkkuja ja uurnia sekä hoitavat monet muutkin omaisten pyytämät hautausjärjestelyihin liittyvät asiat. Omaiset voivat halutessaan valtuuttaa hautaustoimiston hoitamaan myös siunaukseen tai jäähyväistilaisuuteen liittyvät varaukset. Hautaustoimisto ilmoittaa tällöin omaiselle seurakunnan perimistä maksuista.

Siunaustilaisuuden varaaminen

Siunauksia ja hautauksia toimitetaan Turussa ja Kaarinassa tiistaista lauantaihin klo 09.30, 11.00, 12.30 ja klo 14.00. Kirkkoon kuulumattoman vainajan siunaus ei ole mahdollinen perjantaisin tai lauantaisin. Hautauksia ei toimiteta sunnuntaisin eikä kirkollisina juhlapäivinä, itsenäisyyspäivänä, vapunpäivänä, jouluaattona, juhannusaattona tai pääsiäislauantaina.

Siunaustilaisuus voidaan toimittaa kappelissa, kirkossa tai haudalla. Yhteen toimitukseen varataan aikaa runsas tunti. Jos tiedetään, että tilaisuus kestää kauemmin, varataan pidempi aika. Jos vainaja oli kuollessaan evankelisluterilaisen kirkon jäsen ja kirjoilla Turussa tai Kaarinassa, on kappelien ja kirkkojen käyttö siunaustilaisuuteen maksutonta. Muilta peritään tilavuokra.

Jäähyväistilaisuus

Jäähyväistilaisuudeksi kutsutaan kirkkoon kuulumattomalle vainajalle järjestettävää tilaisuutta, jossa vainajaa ei siunata. Jäähyväistilaisuus on mahdollista järjestää osassa kappeleista. Kappelien käyttämisestä peritään tilavuokra. Jäähyväistilaisuuksia järjestetään tiistaista lauantaihin. Jäähyväistilaisuuteen omaiset hankkivat itse puhujan.  » Lue lisää kirkkoon kuulumattoman hautajaisista

Siunaustilaisuutta varten varattavat kappelit ja kirkot 

(Suluissa suurin mahdollinen saattoväen määrä)

Turun ja Kaarinan hautausmaat

Tunnustuksettomat hautausmaan osat sijaitsevat Kärsämäessä ja Piikkiössä. 

» Kirkkojen, kappelien ja hautausmaiden sijainti kartallaLinkki avautuu uudessa välilehdessä (Linkki johtaa ulkopuoliselle sivustolle ja aukeaa uudessa ikkunassa.)

Kirkolliset kuulutukset ja ilmoitukset

Turun ja Kaarinan seurakuntien jäsenen nimi luetaan omaisten suostumuksella kotiseurakunnan kirkon jumalanpalveluksessa ja seuraavana pyhäinpäivänä. Nimi julkaistaan myös Turun Sanomien, Aamusetin sekä Turun ruotsalaisen seurakunnan jäsenten osalta Åbo Underrättelserin kirkollisissa ilmoituksissa (myös verkon näköislehdissä) siunauksen jälkeisellä viikolla.

Jos omaiset eivät halua kirkollisia kuulutuksia tai ilmoituksia tai toivovat niitä muuna ajankohtana, asiasta voi ilmoittaa seurakuntayhtymän hautatoimistoon. Jos Turun ja Kaarinan seurakuntien jäsen siunataan muualla kuin Turun ja Kaarinan kappelissa tai kirkossa, suostumuksen kirkollisten kuulutusten ja ilmoitusten julkaisemiseen voi antaa olemalla yhteydessä seurakuntayhtymän hautatoimistoon.

Muihin seurakuntiin kuuluvien kirkollisista kuulutuksista ja ilmoituksista omaisten tulee olla yhteydessä kyseiseen seurakuntaan.

Hautauslupa, ilmoitus väestötietojärjestelmään ja kuolintodistus

Vainajaa hoitanut lääkäri (tai oikeuslääkäri, jos vainajalle on tehty oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus kuolemansyyn selvittämiseksi) kirjoittaa hautausluvan ja ilmoittaa kuolemasta väestötietojärjestelmään. Hautauslupa pitää olla mukana, kun vainaja tuodaan seurakuntayhtymän säilytystiloihin. Tästä huolehtii yksityinen hautaustoimisto.

Kun tieto kuolemasta on merkitty väestötietojärjestelmään, omainen voi hankkia vainajan virkatodistuksen, jossa on tieto kuolemasta. Virkatodistus hankitaan joko seurakuntayhtymän keskusrekisteristä tai digi- ja väestötietovirastosta, jos vainaja ei kuulunut kirkkoon. Virkatodistusta tarvitaan, kun hoidetaan vainajan kuolinpesän asioita.

Kuolemansyyt sisältävää kuolintodistusta ei tarvita, kun asioidaan viranomaisten kanssa.

Lue lisää:

» Virkatodistuksen tilaaminen
» Kuolintodistuksesta lisää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuillaLinkki avautuu uudessa välilehdessä (Linkki johtaa ulkopuoliselle sivustolle ja aukeaa uudessa ikkunassa.)

Suomalaisen kuolema ulkomailla

Läheisen kuollessa ulkomailla Suomen ulkomaan edustusto auttaa vainajan hautaamiseen liittyvissä asioissa.

Alla linkkejä eri viranomaisten sivuille aiheeseen liittyen: