Maarian syrjimätön seurakunta

Maarian seurakunnassa otamme syrjimättömyyden tosissamme. Teemme parhaamme, jotta jokainen kokisi olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi kanssamme Jumalan kasvojen eteen. Olemme ottaneet osaa koulutuksiin, pohtineet yhdessä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, sekä tehneet päätöksiä näiden toteuttamiseksi. Mutta mitä se tarkoittaa käytännössä? Näillä videoilla Maarian kirkkoherra Laura Maria Latikka testaa ja pohtii seurakuntaansa. Mikä toimii, missä on vielä parannettavaa? Aiheina ovat ikä, esteettömyys, kielet, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt sekä myös kirkon sisällä vaikuttavat erilaiset kulttuurit.

Kristityn elämää ohjaa Jeesuksen opettama, yksinkertainen kultainen sääntö: "Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille." Kultaisen säännön pohjalta jokaista ihmistä on kohdeltava heidän tarpeitaan ja toiveitaan kysyen. Jumalalle jokainen on yhtä rakas. Kaikkien tulisi myös voida kokea olevansa toisten kanssa yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia.

Maarian syrjimätön seurakunta: Ikä

Otetaanko Maarian seurakunnassa huomioon, että eri ikäisillä tulijoilla on erilaisia tarpeita? Tehdäänpä pistokoe Hepokullan seurakuntataloon!

Maarian syrjimätön seurakunta: Esteettömyys

Maarian kirkkoon on tulossa peruskorjaus. Miten se tällä hetkellä palvelee vaikkapa rollaattorilla tai pyörätuolilla liikkujia? Lopussa myös kirkon invavessan hulvaton käyttöohje.

Maarian syrjimätön seurakunta: Kielet

Uskaltaako Maarian seurakuntaan tulla, jos kielen kanssa on vaikeuksia?

Maarian syrjimätön seurakunta: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt

Maarian kirkko on yksi niistä kirkoista, joissa samaa sukupuolta olevat voivat mennä vihille. Miten Maarian seurakunta on onnistunut yhdenvertaisuuden edistämisessä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohdalla? Jaksossa kuullaan myös näihin vähemmistöihin kuuluvien ajatuksia Maariasta.

Maarian syrjimätön seurakunta: Kulttuurit

Kirkon ja seurakuntien sisällä on erilaisia toiminta- ja ajattelutapoja eli kulttuureja. Millaista kulttuuria Maarian seurakunta edustaa, ja miten se ilmenee käytännössä?