Valoon päin!

Eiliseen on turha jäädä kiinni. Tästä hetkestä alkaa tulevaisuutemme. Se mitä teemme nyt, saattaa ratkaista sen. Mennyttä emme saa takaisin. Voimme katua sitä, voimme kääntyä, voimme saada menneisyyden synnit anteeksi, mutta menneisyyttä emme voi peruuttaa. Sillä on vaikutusta siihen, minkälaista elämämme on nyt. 

Tänä päivänä voimme panna alulle jotakin jolla on merkitystä tulevaisuudessa ja iankaikkisuudessa. Voin kulkea valoa kohti- kaikesta huolimatta. Hyvää kevään alkua Sinulle!
Kirkkoherra Jouni Lehikoinen

Koronaohjeet

Yleisötilaisuudet
AVI on 14.1.2022 jatkanut kokoontumisrajoituksia. Yleisötilaisuuksien järjestäminen on edelleen kiellettyä. Määräystä ei voida kiertää koronapassilla. Yleisötilaisuudella ei tarkoiteta seurakunnan jatkuvaluonteista normaalitoimintaa. 10 hengen pienryhmät saavat kokoontua.  Seurakunnissa rajoitukset ovat voimassa 16.1.-30.1.
 
Kirkolliset toimitukset ja jumalanpalvelukset
Aluehallintoviraston antamat kokoontumisrajoitukset eivät koske uskonnollisia tilaisuuksia, vaan kyse on kirkon omilla päätöksillä seurakunnille annetuista ohjeista. Kirkollisissa toimituksissa (hautaan siunaaminen, avioliittoon vihkiminen ja kaste), jumalanpalveluksissa sekä hartauksissa käytettävään tilaan voidaan ottaa sisälle maksimissaan 1/5 tilan enimmäiskapasiteetista.

 

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

seurakunta- ja viestintäsihteeri
Mikaelinseurakunta
YouTube-video