Seurakuntayhtymän organisaatio

Seurakuntayhtymän hengellinen johtaja on yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja hänen alaisuudessaan toimivat yhteinen diakonia- ja sielunhoitotyö, yhteinen kasvatustyö ja viestintäpalvelut esimiehineen (yhteinen seurakuntatyö). Hallinto- ja talousjohtaja puolestaan on yhtymän hallinnollinen johtaja, jonka alaisuudessa toimivat hallinto- ja talouspalvelut, kiinteistö- ja hautaustoimipalvelut sekä alueellisen keskusrekisterin palvelut esimiehineen (yhteiset palvelut).

Seurakuntayhtymän päätöksentekosta voit lukea lisää Päätöksenteko-sivulta.

Yhteinen seurakuntatyö

Yhteinen diakonia- ja sielunhoitotyö

Yhteisen diakonia- ja sielunhoitotyön vastuualueet ovat seurakuntien jakaman diakoniatuen yleishallinnon ja koordinoinnin hoitaminen, yhteisesti sovituista yhteiskuntavastuuseen ja vähemmistöryhmiin liittyvistä tehtävistä vastaaminen, toimialansa kehittämis- ja verkostohankkeiden hoitaminen, Kirkon keskusteluavun toteuttaminen, retriitti- ja sururyhmätoiminnan koordinoiminen, sairaalasielunhoito ja perheneuvonta.

Diakonia- ja sielunhoitotyön johtaja vastaa yhteisen diakonia- ja sielunhoitotyön toiminnasta.

Yhteinen kasvatustyö

Yhteisen kasvatustyön vastuualueet ovat kristillinen varhaiskasvatus yhdessä sovittavine perhetoimintoineen, lapsivaikutusten arviointityö, rippikouluihin liittyvät tukitoiminnot, partion tukitoiminnot ja sielunhoidollinen oppilaitostyö.

Yhteinen kasvatustyö toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisseurakuntien sekä muiden alueellisten oman alan toimijoiden kanssa. Seurakuntalaisten tarpeet huomioidaan yhteisen kasvatustyön kehittämisessä.

Yhteisen kasvatustyön toiminnasta vastaa kasvatustyön johtaja.

Viestintä

Viestintäpalveluiden vastuualueet ovat viestinnän kokonaisuuden kehittäminen ja tukeminen, seurakuntayhtymän ulkoisen ja sisäisen viestinnän toteuttaminen, seurakuntayhtymän ulkoisesta julkisuuskuvasta vastaaminen yhteistyössä seurakuntien kanssa.

Viestintäpalveluiden toiminnasta vastaa viestintäpäällikkö.

Yhteiset palvelut

Hallinto- ja talouspalvelut

Hallinto- ja talouspalvelut vastaa seurakuntayhtymän talouspalveluista ja kehittämisestä sekä asianhallinta-, laki-, henkilöstö- ja tietohallintopalveluista. Hallinto- ja talouspalveluita johtaa hallinto- ja talousjohtaja.

Kiinteistö- ja hautaustoimipalvelut

Kiinteistöpalvelut huolehtii seurakuntayhtymän kiinteistöjen rakentamisesta, kaavoituksesta, kunnossapidosta, hoidosta ja käyttöön liittyvistä asioista.

Hautaustoimi vastaa muun muassa hautauksista, hautausmaiden istutuksista, yleishoidosta ja seurakuntien huoltokeskuksen talous- ja henkilöstöasioista. Hautaustoimen päällikkö vastaa seurakuntien huoltokeskuksen ja hautausmaiden henkilökunnan johtamisesta.

Kiinteistö- ja hautaustoimipalveluiden toiminnasta vastaa kiinteistöjohtaja.

Alueellisen keskusrekisterin palvelut

Alueellisten keskusrekisteripalveluiden vastuualueena ovat kirkonkirjojen pitäminen seurakuntien puolesta sekä jäsentieto-otantojen toimittaminen seurakunnille ja yhteisille tehtäville.

Alueellisen keskusrekisterin johtaja vastaa keskusrekisteripalvelujen toiminnasta.