Mikaelinseurakunnan strategia

Mikael, rohkeasti erilainen

VISIO: Aidosti ajassa - rohkeasti hengessä
MISSIO: Evankeliumin valoa kirkossa ja kadulla
ARVOT: Ilo, rakkaus, rohkeus
SLOGAN: Mikael, rohkeasti erilainen

1. Kutsuu, kohtaa ja kulkee rinnalla
Tavoite: Mikaelinseurakunta on läsnä ja kutsuu yhteyteen
Toimenpiteet ja hankkeet:
* Jalkautuminen ihmisten keskuuteen
* Kutsuminen seurakunnan toimintaan
* Yhteistyö eri toimijoiden kanssa
* Haavoittuvassa asemassa olevien parissa tehtävä työ
* Nuorten aikuisten työn kehittäminen
* Osallistavan seurakuntalaisuuden mahdollistaminen

2. Kiinni sanassa ja ajassa
Tavoite: Mikaelinseurakunta tarjoaa luotettavan ja turvallisen hengellisen kodin sekä tiedostaa vastuunsa hengellisenä toimijana
Toimenpiteet ja hankkeet:
* Seurakunta panostaa monipuoliseen hengelliseen elämään.
* Seurakunta kokeilee uusia väyliä ja toimintatapoja
* Seurakunta on missionäärinen
* Seurakunta luo yhteisöllisyyttä
* Osallistuu ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun

3. Viestii ymmärrettävästi
Tavoite: Seurakunnan sanoma tavoittaa ja koskettaa
Toimenpiteet ja hankkeet:
* Luonteva kohtaaminen
* Työyhteisön koulutus ja varustaminen
* Viestinnän uudenlaisen ilmeen luominen
* Läsnäolo sosiaalisen median kentillä
* Seurakunnan alueella asuvien tarpeiden tunnistaminen (Insight 360 -tutkimus)
* Tiedottamisesta viestintään ja vuorovaikutukseen

4. Hyvinvoiva työyhteisö
Tavoite: Mikaelinseurakunnassa on hyvä tehdä töitä, siellä viihdytään ja ymmärretään erilaisuutta
Toimenpiteet ja hankkeet:
* Selkeä johtamisjärjestelmä sekä laadukas johtaminen
* Selkeät työnkuvat
* Panostus työhyvinvointiin ja yhdessä tekemiseen
* Kannustetaan uuden kokeiluun -sallitaan epäonnistuminen