Kirkkoon kuulumattoman tai muuhun uskontokuntaan kuuluvan hautajaiset

Turun ja Kaarinan hautausmaille haudataan myös ev.lut. seurakuntaan kuulumattomia ja muihin kirkkoihin tai uskontokuntiin kuuluvia vainajia.

Kärsämäen ja Piikkiön hautausmaiden yhteydessä on tunnustukseton hautausmaa niille, jotka eivät halua tulla haudatuksi kristilliseen hautausmaahan. Hautapaikat varataan seurakuntayhtymän hautatoimistosta.

Kynttilöitä palamassa betonisella tasolla.

Kappelin varaaminen

Siunauskappeleita voidaan vuokrata myös muiden kirkkokuntien tai kirkkoon kuulumattomien hautausseremonioihin. Ylösnousemuskappeli ja Pyhän Ristin suuri kappeli on vihitty kirkoiksi, jolloin toimituksissa noudatetaan kyseisen kirkkokunnan tai seurakunnan toimitusjärjestystä. Siunauspäivät kirkkoon kuulumattomille vainajille ovat tiistaista perjantaihin. Kappelien käyttämisestä peritään tilavuokra.

» Tutustu kappelivaihtoehtoihin Hautauksen järjestäminen -sivulla

Vainajan siunaaminen

Myös kirkkoon kuulumaton voidaan siunata, jos omaiset sitä pyytävät. Siunaaminen toimitetaan samoin kuin kirkkoon kuuluvan kohdalla. Siunaus ei kuitenkaan ole mahdollinen, jos vainaja on selvästi ilmaissut tahtovansa toisin tai jos pappi sielunhoidollisessa keskustelussa tai muulla tavoin saamansa käsityksen nojalla katsoo, ettei kirkolliseen hautaan siunaamiseen ole riittäviä perusteita.

Vainajan siunaa tavallisesti sen seurakunnan pappi, jonka alueella vainaja asui kuolleessaan. Papin palvelut ovat maksuttomia. Jos omaiset toivovat tiettyä tuttua pappia, kannattaa olla suoraan yhteydessä häneen. Papin kanssa on hyvä käydä läpi siunaustilaisuuden kulku ja mahdolliseen muistotilaisuuteen liittyvät asiat.