Henrikinseurakunnan strategia                  

Hyväksytty seurakuntaneuvostossa 15.4.2020

  • Missio: Uskomme, toivomme, rakastamme
  • Visio: Vain hyviä kohtaamisia
  • Arvot: Pyhyys, inhimillisyys, rohkeus, luotettavuus, samanarvoisuus

Toiminnan painopistealueet

Vain hyviä kohtaamisia

  • Pyhän kanssa
  • ihmisten kesken
  • työyhteisön kesken
  • ympäristön kanssa

1. Kohtaaminen Pyhän kanssa

Jumalan todellisuus on kaiken perusta seurakunnassa. Pyhyys ympäröi meitä kaikkialla. Henrikinseurakunnan toiminnassa halutaan mahdollistaa kohtaaminen Pyhän kanssa. Käytännössä kohtaaminen Pyhän kanssa tarkoittaa toimintaa ja tilaisuuksia, joissa on mahdollista saada pyhyyden kokemuksia. Esimerkkeinä mm. Hiljaisuuden Henrik ja hartaudet ja tapahtumat luonnossa. Henrikinkirkon kirkkotiloja halutaan tarjota hiljaisuuden paikkana.

2. Kohtaamiset ihmisten kesken

Henrikinseurakunnan toiminnassa halutaan tavoittaa mahdollisimman laajasti eri-ikäiset ja eri taustaiset ihmiset. Toimintaa ja tapahtumia pitää viedä sinne missä ihmiset ovat (esimerkiksi kauppakeskukset) ja mennä erityisesti sinne, missä vaarana on unohtuminen. Toisaalta haluamme kutsua kohdennetusti ihmisiä kirkkoon (esimerkiksi syntymäpäiväkutsut, avioliittosynttärit, rippikoululaisten vanhemmat). Vapaaehtoisten, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistyöllä kohtaamisten määrää voidaan lisätä ja monipuolistaa. Uusia ihmisiä halutaan mukaan toimintaan uudenlaisilla avauksilla.

3. Kohtaamiset työyhteisön kesken

Henrikinseurakunnassa halutaan merkittävästi lisätä työalojen välistä yhteistyötä. Työyhteisössä halutaan kehittää arvostusta ja toisten kunnioitusta sekä varmistaa työn ilo. Henrikissä halutaan parantaa työyhteisön hyvinvointia ja toimintakykyä. Organisaation toimintamallia pitää säännöllisesti arvioida ja kehittää muuttuvassa toimintaympäristössä. Luottamuksellinen työkulttuuri yli työalarajojen, selkeä työnjako ja hyvä johtaminen mahdollistavat ihmisten onnistumisen ja jaksamisen työssään.

4. Kohtaaminen ympäristön kanssa

Henrikinseurakunnan toiminnassa ja päätöksissä otetaan vakavasti ympäristövaikutukset ja ilmastonsuojelunäkökulma. Luonto on Jumalan luomakuntaa. Ympäristö tarkoittaa toisaalta myös toimintaympäristöä, joten Henrikinseurakunnan toimintaa halutaan kehittää tavoittavammaksi ja lähialueita (kuten kirkon ympäristöä) paremmin hyödyntäväksi. Seurakunnan toimintaa ja tapahtumia halutaan jatkossa viedä entistä enemmän luontoon.

Infograafi Henrikinseurakunnan strategiasta, tieto esitetty samalla sivulla.