Meditaatio

Mitä on meditaatio? Meditaation perinteitä on monia. Ne voivat olla uskonnollisia tai ei-uskonnollisia. 

Meditaation eri perinteitä yhdistäviä piirteitä ovat:

  • Huomion kiinnittäminen kehoon, kuten sen tuntemuksiin tai keskittyneeseen liikkeeseen.
  • Valpas läsnäolo ja nykyhetkeen keskittyminen.
  • Normaalin ärsyketulvan rajoittaminen.
  • Mantran tai rukouslauseen toistaminen.
  • Mielen sanaton tila.

Meditaatio eri muodoissaan on yleisinhimillistä. Siksi sitä esiintyy jossain muodossa kaikissa suurissa uskonnoissa. Meditaatiolla on syvät juuret myös kristinuskon rukousperinteessä. On myös rauhoittumiseen ja mielenrauhaan vieviä harjoituksia, joissa ei ole hengellistä ulottuvuutta. Esimerkiksi mindfulnessia ja joogaa voi harjoittaa myös siten, ettei niissä ole uskonnollista sisältöä. Kenenkään ei siis tarvitse vaihtaa uskontoa tai luopua siitä voidakseen meditoida.

Mitä apua meditaatiosta voi olla?

Meditaation hyödyt huomaa parhaiten, kun meditoi säännöllisesti. Tyypillistä on, että tyyneys ja rauha kasvavat ja stressi helpottuu. Silti meditaatiolle ei tarvitse eikä pidäkään asettaa tavoitteita. Kun mieli ei ole täynnä kaikkea muuta, sinne syntyy luonnostaan tilaa Jumalalle. Syntyy myös enemmän tilaa kohdata toiset ihmiset myötätuntoisesti. Kun pintakohu rauhoittuu, oleellinen nousee esiin. Syntyy halu toimia omia arvoja kuunnellen, sen mukaan, mikä tuntuu tärkeätä ja oikealta.

Kristillinen meditaatioperinne ja sanaton rukous

Kristillisessä perinteessä meditaatio on lähtenyt Raamatun tekstin pohdiskelusta. Tämä on vienyt vähitellen hiljaisempaan, katselevaan, kuuntelevaan, viipyilevään rukoukseen, jossa sanat käyvät tarpeettomiksi. Vanha kristillinen termi tälle levolliselle sanattomalle rukoukselle on kontemplaatio tai kontemplatiivinen rukous. Mietiskelijä on siinä tietoisesti läsnä Kaikkivaltiaan edessä.

Ajatusten keskittämisen apuna voi olla rukoussana tai rukouslause. Ortodoksisessa kirkossa on käytetty esimerkiksi lausetta "Jeesus Kristus, Jumalan Poika, armahda minua syntistä." Rukoussanalla tai -lauseella voi palauttaa harhailemaan lähteneen mielen taas rukoukseen. Rukoussana voi olla myös  mietiskelijän itsensä valitsema sana tai vain keskittyminen hengitykseen, joka tuo aina takaisin nykyhetkeen.

Kristillisessä perinteessä tunnetaan monia mietiskelyn tapoja, joista tunnetuimmat ovat kenties nämä:

  • Keskiajalta peräisin oleva Lectio Divina, jonka vaiheita ovat Raamatun mietiskelevä lukeminen (lectio), rukous (oratio), mietiskely (meditatio) ja katseleva, kuunteleva rukous (contemplatio). Lue lisää Lectio Divinasta (suomeksi).
  • Sydänrukous (centering prayer) on tapa harjoittaa mieltä kontemplaatioon eli sanattomaan rukoukseen. Siinä harhailevista ajatuksista luovutaan kerta kerran jälkeen, jolloin mieli lepää hetken hiljaisuudessa. Ajatuksista luopuminen tehdään palaamalla itse valittuun rukoussanaan. Sydänrukoukseen kuuluu luottamus siihen, että Jumala toimii ihmisessä omaan tahtiinsa, kun ihminen sallii sen. Lue lisää sydänrukouksesta: Contemplative Outreach (englanniksi).
  • Kristilliseksi meditaatioksi kutsutaan benediktiinimunkki John Mainin kehittämään kristillistä mantrameditaatiota. Kristillisessä meditaatiossa toistetaan hiljaa mielessä Uudesta testamentista nousevaa Maranatha-mantraa. Sanan rauhallinen toistaminen luo mieleen hiljaista tilaa, joka syventää rukouselämää. Lue lisää Mainin kristillisestä meditaatiostaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.
  • Ignatiaanisessa mietiskelyssä Raamatun sanaan astutaan ikään kuin kertomuksen näyttämölle mielikuvien ja aistien avulla. Lukija käy sisäistä vuoropuhelua tekstin ja sen henkilöiden kanssa. Hän lukee sitä omaan elämäänsä peilaten ja vahvistuu omassa kutsumuksessaan. Hengellisiä harjoituksia tekemällä ihminen voi kasvaa itsetuntemuksessa ja Jumalan tuntemisessa. Lue lisää ignatiaanisesta hengellisyydestä: Ignatian Spirituality (englanniksi).

Meditaatio ja sanaton rukous, kontemplaatio, auttavat tyyneen ja rakentavaan läsnäoloon levottomassa maailmassa. Ne luovat tilaa aktiiviselle myötätunnolle. Rukoushiljaisuus avaa silmät näkemään asioita uudella tavalla. Se myös antaa voimaa lievittää kärsimystä ja toimia oikeudenmukaisuuden ja rauhan puolesta. Tästä ovat esimerkkeinä:

Suomessa hiljaisuudesta kumpuavaa spiritualiteettia vaalii ja kokoaa yhteen Hiljaisuuden Ystävät ry.

Lähikuva kynttilästä.
Makuualustoja alttarin edessä.