Helpotusta yksinäisyyteen

Koetko olevasi yksinäinen? Kaipaatko juttuseuraa tai tukea yksinäisyyteesi? Seurakunta tarjoaa sinulle monenlaisia vaihtoehtoja: teemaryhmiä, kursseja, retkiä, konsertteja.

Yksinäisyyttä on monenlaista − ja se on aina henkilön oma kokemus. Koetko itsesi yksinäiseksi, vaikka kuljetkin ison porukan mukana? Vai onko niin, että sinulla ei ole yhtään hyvää ystävää?

Seurakunnista ja diakoniakeskuksesta saat tukea ja työkaluja löytää omat selviytymiskeinosi yksinäisyydessäsi. Ehkä löydät oman paikkasi seurakuntayhteisöstä tai toimintaa, johon haluat heittäytyä mukaan. Samalla voit saada toisilta yksineläviltä vertaistukea. Ja aina on mahdollista ystävystyä jonkun toisen yksinäisen kanssa.

Voit tulla mukaan myös vapaaehtoistyöhön. Kehitämme erilaisia vapaaehtoistyön muotoja. Toivomme, että yksinäisyyden kokeneet voisivat toimia tiettyjen ryhmien vetäjinä ja kokemusasiantuntijoina. Saat tähän toimintaa koulutuksen ja tuen työntekijiltämme.

vanha nainen kävelee kaukana taustalla katua pitkin

Tule mukaan!

Diakoniakeskuksessa järjestetään työikäisille yksinäisille eri teemoihin keskittyviä, määräaikaisia ryhmiä. Sinun ei tarvitse sitoutua ryhmään vuosiksi, sillä ne kokoontuvat yleensä kolmesta viiteen kertaan. Ryhmien aiheet liittyvät usein ihmisenä kasvamiseen. Ne ovat siten kuntouttavia ja terapeuttisia.

» Tutustu ryhmiin ja tapahtumiin

Seurakunnissa voit osallistua hyvin monenlaiseen, yksinäisille suunnattuun toimintaan. Tarjolla on muun muassa konsertteja, kuorotoimintaa, kirkkoiltoja, teemallisia messuja ja retkiä.

Monessa seurakunnassa järjestetään Alfa-kursseja, joissa käsitellään kristinuskon perusteita. Seurakunnissa järjestetään myös Krito-ryhmiä, jotka ovat sielunhoidollisia vertaisryhmiä. Niissä voit kertoa omasta elämästäsi ja sen kipukohdista, kuunnella toisia ja rukoilla yhdessä muiden kanssa. Lisäksi tarjolla on leski- ja eroryhmiä. Tutustu seurakuntien toimintaan niiden omilla verkkosivuilla.

Ota yhteyttä

yhteiskunnallisen työn diakoniatyöntekijä
Yhteinen diakonia- ja sielunhoitotyö

yksineläjät, työttömät, asunnottomat, pienryhmät ja vastaanottotyö

Satu Pietilä on yhteiskunnallisen työn diakoniatyöntekijä. Satu tekee töitä lähinnä työikäisten (alle 65 v) yksinäisten, asunnottomien, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä pitkäaikaistyöttömien parissa. Työhön kuuluu vastaanottotyö ja moniammatilliset pienryhmät (mm. sosiaalisen kuntoutuksen ryhmät yhteistyössä sosiaalityön kanssa).

Kenttätyön lisäksi työ pitää sisällään suunnittelua ja kehittämistä toimintamalleissa, joilla pyritään ennaltaehkäisemään ja minimoimaan yksinäisyyttä ja syrjäytymisen syventymistä. Satu uskoo yhteistyön mahdollisuuksiin: ”Asiakkaan syrjäytymistä ja palveluiden väliin putoamista voimme minimoida asiakaslähtöisellä suunnitelmallisella yhteistyöllä julkisen ja kolmannen sektorin ja paikallisseurakuntien kanssa”. Työssään Satu toivoo, että voisi olla luomassa toivoa toivottomuuteen. Ensimmäinen pieni askel ulos toivottomuudesta on puhuminen.

Sadun päivä alkaa hiljentyen Sanan ääressä. Vapaa-aikaan kuuluvat perhe, ystävät, luonnossa liikkuminen sekä lukeminen.