Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Jokainen kirkon jäsen on myös paikallisseurakunnan jäsen. Paikallisseurakunnan jäsenyys määrittyy sen mukaan, millä alueella jäsen asuu.

Kaupungeissa saman kunnan alueella voi sijaita useita seurakuntia ja usein nämä seurakunnat muodostavat seurakuntayhtymän. Seurakunnat voivat olla suomen- tai ruotsinkielisiä. Turussa ja Kaarinassa on

  • 9 suomenkielistä seurakuntaa
  • 1 ruotsinkielinen seurakunta
  • Alueella asuu runsaat 137 000 seurakuntalaista (31.12.2023)
  • Kirkkoon kuuluu 58% väestöstä (31.12.2023)
  • Kirkollisveroprosentti vuonna 2024 on 1,20

Siirry sivulle, jossa voit tarkistaa, mihin seurakuntaan kuulut.

Seurakuntayhtymässä taloutta ja omaisuutta hoidetaan yhteisesti

Seurakunnilla on laaja toiminnallinen, taloudellinen ja hallinnollinen itsenäisyys. Paikallisseurakunnat hoitavat seurakuntatyön keskeiset perustehtävät, kuten jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset (kaste, avioliittoon vihkiminen ja hautaus).

Lisäksi kukin seurakunta huolehtii alueellaan tapahtuvasta seurakunnallisesta diakoniatyöstä, opetustyöstä, nuorisotyöstä ja seurakunnallisesta musiikkikasvatuksesta.

Vuonna 2023 seurakuntayhtymän talousarvio toteutunee 1,4 milj. € alijäämäisenä. Vuosikate on 1,8 miljoonaa euroa ja toimintakate 30,7 milj. €. Verotulojen ja valtionrahoituksen määräksi arvioidaan yhteensä 36 milj. €. Seurakunnallisen toiminnan osuus talousarviosta on 33%, yhteisten seurakunnallisten tehtävien 25% ja kiinteistötoimen 25%. Seurakuntayhtymän vuoden suurimmat investoinnit ovat Runosmäen monitoimitalo (9 milj. €) ja Hirvensalon seurakuntakeskus (8,5 milj. €).

Vastaavat tiedot saat tarvittaessa seurakuntayhtymän taloustoimistosta.

Demokratia päätöksenteon pohjana

Seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä päätökset tehdään demokraattisin periaattein. Päätöksenteosta voit lukea tarkemmin täältä.

Toiminnan tavoitteena seurakuntayhtymässä on taloudellisuuden ja toiminnallisuuden parantaminen. Yhtymä huolehtii kirkkolain määräysten nojalla tehtävät, jotka koskevat:

  • kirkollista verotusta
  • kirkollisveron ja seurakuntien muiden yhteisten tulojen jakamista seurakuntien kesken
  • maksuja Kirkon keskusrahastoon
  • seurakuntien rahatointa, kirjanpitoa ja tilintarkastusta

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt perussäännön, jonka perusteella yhtymän toimintapiiri on laajempi kuin vain kirkkolain määrittelemät perustehtävät. Seurakuntayhtymä on ottanut toimialaansa seurakuntatyön muotoja, jotka edellyttävät erityistä osaamista. Näistä voit lukea lisää Organisaatio-sivulta.

Erikoisuutena seurakuntayhtymällä on hoidossaan TuomiokirkkomuseoLinkki avautuu uudessa välilehdessä. (Linkki johtaa ulkopuoliselle sivustolle ja aukeaa uudessa ikkunassa.)

Vuosikertomukset tutustuttavat seurakuntayhtymän toimintaan