Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Jokainen kirkon jäsen on myös paikallisseurakunnan jäsen. Paikallisseurakunnan jäsenyys määrittyy sen mukaan, millä alueella jäsen asuu.

Kaupungeissa saman kunnan alueella voi sijaita useita seurakuntia ja usein nämä seurakunnat muodostavat seurakuntayhtymän. Seurakunnat voivat olla suomen- tai ruotsinkielisiä. Turussa ja Kaarinassa on

  • 9 suomenkielistä seurakuntaa
  • 1 ruotsinkielinen seurakunta
  • Alueella asuu noin 144 000 seurakuntalaista
  • Kirkollisveroprosentti on 1,25

» Katso, mihin seurakuntaan kuulut

Seurakuntayhtymässä taloutta ja omaisuutta hoidetaan yhteisesti

Seurakunnilla on laaja toiminnallinen, taloudellinen ja hallinnollinen itsenäisyys. Paikallisseurakunnat hoitavat seurakuntatyön keskeiset perustehtävät, kuten jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset (kaste, avioliittoon vihkiminen ja hautaus).

Lisäksi kukin seurakunta huolehtii alueellaan tapahtuvasta seurakunnallisesta diakoniatyöstä, opetustyöstä, nuorisotyöstä ja seurakunnallisesta musiikkikasvatuksesta.

Tilinpäätös 2017
Tilinpäätöksen liitetiedot
Talousarvio 2018
Talousarvio 2019

Demokratia päätöksenteon pohjana

Seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä päätökset tehdään demokraattisin periaattein.

Toiminnan tavoitteena seurakuntayhtymässä on taloudellisuuden ja toiminnallisuuden parantaminen. Yhtymä huolehtii kirkkolain määräysten nojalla tehtävät, jotka koskevat:

  • kirkollista verotusta
  • kirkollisveron ja seurakuntien muiden yhteisten tulojen jakamista seurakuntien kesken
  • maksuja Kirkon keskusrahastoon
  • seurakuntien rahatointa, kirjanpitoa ja tilintarkastusta

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt perussäännön, jonka perusteella yhtymän toimintapiiri on laajempi kuin vain kirkkolain määrittelemät perustehtävät. Seurakuntayhtymä on ottanut toimialaansa seurakuntatyön muotoja, jotka edellyttävät erityistä osaamista. Näihin lukeutuvat mm.

Erikoisuutena seurakuntayhtymällä on hoidossaan Tuomiokirkkomuseo.