Ympäristötekoja seurakuntayhtymässä

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä on ollut Kirkon ympäristödiplomi vuodesta 2003. Parhaillaan seurakuntayhtymä hakee viidettä ympäristödiplomiaan. Ympäristödiplomin myötä seurakuntayhtymällä on ajantasainen ympäristöohjelma ja ympäristötyö katselmoidaan säännöllisesti. Seurakuntayhtymä on myös asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä. 

Tässä esimerkkejä siitä, miten Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on kannettu vastuuta ympäristöasioista.

Energiansäästö ja uusiutuvat energiamuodot

Kaikki seurakuntayhtymän sähkö ja kaukolämpö on uusiutuvasti tuotettua. Tuulivoimaa on hankittu jo vuodesta 2001.

Maalämpöön on siirrytty seuraavissa rakennuksissa: Ylösnousemuskappeli (vuodesta 2012), Katariinan pappila, Papinholman nuortentalo, Piikkiön kirkko (jo vuodesta 2008), Piikkiön hautausmaan huoltorakennus, Piikkiön seurakuntakeskus (2 rakennusta) ja Piikkiön pappila. LIsäksi asunto-osakeyhtiömuotoisessa Jaanin seurakuntakodissa on maalämpö. Paattisten kirkko ja seurakuntatalo on siirretty paikallisesti biohakkeesta tuotettuun kaukolämpöön.

Pyhän Ristin kappeliin tehtiin vuonna 2022 uusi savukaasujen puhdistusjärjestelmä, jossa savukaasuista otetaan talteen lämpö. Lämmön talteenottoa savukanavista on tehty jo vuodesta 2009. Talteen otetulla lämmöllä lämmitetään kappeli ja hautausmaan huoltorakennukset. Näin säästyy vuodessa 50 000 litraa lämmitysöljyä. Krematoriouunit lämmitetään uusiutuvalla polttoöljyllä.

Hannunniitun neljään asuintaloon, joissa on kaikkiaan 216 asuntoa, on tehty suuri energiaremontti, jonka yhteydessä asuintaloihin on rakennettu poistoilman lämmön talteenottojärjestelmä.

Kaikissa energiankulutuksen ja toiminnan kannalta merkittävissä kiinteistöissä on tehty energiakatselmukset päämääränä energiankäytön tehostaminen ja energiankulutuksen vähentäminen. Katselmusten perusteella on tehty parannuksia.

Turun tuomiokirkon valaistus on vaihdettu led-lampuiksi joulun alla 2012. Tuomiokirkon ulkovalaistus vaihdettiin ledeiksi syksyllä 2018. Lamppuja vaihdettaessa ne seurakuntayhtymän kiinteistöissä vaihdetaan led-lampuiksi. Näin led-lamppujen osuus kasvaa jatkuvasti. Hautausmaista Piikkiön kirkkomaalla on led-valaistus.

Kaikissa bensakäyttöisissä työkoneissa kuten ruohonleikkureissa ja moottorisahoissa käytetään käyttäjän ja ympäristön kannalta tavallista bensaa huomattavasti haitattomampaa pienkone- eli alkylaattibensaa. Konekantaa uusittaessa siirrytään pikkuhiljaa sähkökäyttöisiin työkoneisiin pienkoneista alkaen. Isommissakin koneissa käytetään uusiutuvaa biodieseliä valmistajan niin salliessa.

Luonnon monimuotoisuus ja kulttuuriarvot

Henrikinkirkon ympäristöön on perustettu laaja kaupunkiniitty. Kaupunkiniittyä kokeillaan myös Mikaelinkirkon rinteessä. Piikkiön pappilamiljöön vanhaa peltoa ennallistetaan kedoksi ja kedon hoitamiseksi on järjestetty niittotalkoita. 

Piikkiön pappilan takana sijaitsevaan metsään on tehty METSO-kartoitus vuonna 2017.

Haudanhoitosopimuksen solmivilla on vuoden 2003 alusta lähtien ollut mahdollisuus valita haudoille perennoja, monivuotisia kukkakasveja. Näin halutaan edistää hautausmaaluonnon monimuotoisuutta.

Hautausmaille tuotiin noin 300 uutta linnunpönttöä keväällä 2020 ja nyt linnunpönttöjä on nelisen sataa.

Kunstenniemen ja Heinänokan leirikeskusten luontoarvot on kartoitettu. Luontokartoitukset on tehnyt Lounais-Suomen ympäristökeskus. Myös Houtskarin leirialueen luontoarvoista on tehty alustava selvitys.

Haitalliseksi vieraslajiksi säädetty kurtturuusu on poistettu seurakuntayhtymän alueilta. 

Kaikki ennen vuotta 1917 rakennetut kirkot on suojeltu lakisääteisesti sekä lisäksi Martinkirkko Museoviraston erillispäätöksellä. Muita suojelukohteita ovat Maarian, Katariinan ja Piikkiön pappilat, Simolan talo (nyk. Nummen seurakuntatalo) pihapiireineen sekä Sinapin leirikeskuksen vanha päärakennus. Rakennuksia ympäröivät pihapiirit on pyritty säilyttämään alkuperäisessä mallissa.

Kuvassa laattakivet nurmikolla muodostavat polun. Kivien väleissä voikukkia.

Historiallisesti merkittävä Maarian pappilan päärakennus on entisöity 1980-luvulla. Katariinan pappila kunnostettiin vuonna 2005 kunnioittaen vanhaa ja käyttäen osin jopa perinteisiä rakennusmetodeja ja rakennusmateriaaleja kuten myrkyttömiä maaleja ja pintamateriaaleja. Samaan tapaan on kunnostettu Piikkiön vanhan pappilan päärakennus vuonna 1990. Vuosina Katariinan pappilan pihapiirin vanhat rakennukset kunnostettiin vuosina 2006-2007 sekä Sinapin vanha päärakennus vuonna 2005.

Hankintojen eettisyys ja ympäristöystävällisyys

Vuonna 2011 valmistuneessa hankintaohjeessa ovat mukana myös ympäristönäkökohdat. Hankintaohjeessa muistutetaan muun muassa hankittavan tuotteen koko elinkaaren huomioimisesta aina suunnittelusta jätteen käsittelyyn saakka.

Turun ja Kaarinan kymmenestä seurakunnasta neljällä on Reilun kaupan seurakunta –arvonimi. Reilun kaupan seurakuntia ovat Kaarinan seurakunta, Katariinanseurakunta, Piikkiön seurakunta sekä Åbo svenska församling. Reilun kaupan tuotteita käytetään muissakin seurakunnissa ja työyksiköissä

Useissa seurakuntayhtymän kiinteistöissä on siirrytty vuodesta 2006 käyttämään vuokrattavia puuvillapyyherullia.

Seurakuntayhtymän arvopaperisijoitukset ovat vastuullisuusluokitukseltaan A-luokkaa. Luokitusasteikko on 7-portainen ja A on 3. paras luokitus.

Suurin osa seurakuntayhtymässä käytettävästä paperista hankitaan oman digipainon kautta. Seurakuntayhtymän digipainon käyttämillä papereilla on ympäristömerkintä.

Joka kotiin jaettava Lilja-lehti painetaan Sanoma Manussa, jonka painotoiminnasta kaikki jäte menee kierrätykseen tai hyötykäyttöön. Kaikki painossa käytettävä paperi on ympäristösertifikoitua ja noin puolet siitä on kierrätettyä. Lisäksi paino käyttää CO2-vapaata sähköä.

Ympäristökasvatus

Seurakuntayhtymä sai oman ympäristökasvatussuunnitelman vuonna 2008. Lähes kaikki paikallisseurakunnat ovat laatineet omat ympäristökasvatussuunnitelmansa vuonna 2012.

Varhaiskasvatuksen ympäristötoiminta Sammaltassun luontotoiminta palkittiin kirkon ympäristökasvatuspalkinnolla tammikuussa 2023. 

  • Sammaltassun luontotoiminta palkittiin kirkon ympäristökasvatuspalkinnolla UUTINEN 30.1.2023

Heinänokan leirikeskuksessa on ympäristökasvatuksellinen luontosuhteen pohtimiseen kutsuva Löytäjän metsäpolku sekä laavu. Kunstenniemen leirikeskuksen laajoissa tammimetsissä kiertää informatiivinen ja elämyksellinen Avainreitti-luontopolku. Sinapin leirikeskuksessa esteettömäksi rakennettu Kummeliväylä -reitistö vie kuudelle erilaiselle teemapolulle.

Seurakuntayhtymä osallistuu vuosittain Earth Houriin, Energiansäästöviikkoon (Astetta alemmas) ja Älä osta mitään -päivään. Seurakunnissa on osallistuttu myös Suomen luonnon päivän viettoon ja kannustettu Ekopaastoon.

Seurakuntayhtymän diakonian vaatevarasto Karderoopista on kehittynyt tärkeä paitsi sosiaalisen työn myös kierrätyksen ja ympäristökasvatuksen keskus - lue lisää Karderoopin omalta sivulta.

Jätehuolto ja lajittelu

Seurakuntayhtymällä on oma vaarallisen jätteen kontti.

Kunstenniemen leirikeskuksessa kompostoidaan biojäte. Hautausmailla kompostoidaan puutarhajäte sekä sosiaalitilojen talousjäte.

Kaikkiin kiinteistöihin laadittiin jätehuoltosuunnitelma 2008. Suunnitelman mukaan kaikkien kiinteistöjen jätteiden lajittelua tehostettiin ja henkilökuntaa opastetiin. Turun hautausmaalle tehtiin jätehuoltoselvitys vuonna 2012.

Koko henkilökunnalle tarjottiin verkkopohjaista jätehuoltokoulutusta 2023.

Ympäristöasioiden organisoiminen


Seurakuntayhtymällä on ollut Kirkon ympäristödiplomi vuodesta 2003 lähtien. Kirkon ympäristödiplomi on seurakuntien toimintaan sovellettu ympäristöasioiden hallintajärjestelmä. Parhaillaan seurakuntayhtymä on hakemassa viidettä kirkon ympäristödiplomiaan. 

Seurakuntayhtymässä on tehty viimeisin ympäristökatselmus keväällä 2023. Ympäristöohjelma on laadittu vuosille 2023-2027.

Seurakuntayhtymän strategiassa yksi viidestä pääkohdasta on ilmastonmuutoksen torjuminen. Strategiassaan yhtymä tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2029 mennessä. Tähän tavoitteeseen liittyen seurakuntayhtymä on sitoutunut Turun kaupungin ilmastosopimukseen ja liittynyt mukaan Turun ilmastojoukkue -verkostoon.

Seurakuntayhtymän hiilijalanjäljen laskenta on valmistumassa loppusyksystä 2023. Laskennan pohjalle muotoillaan tiekartan polkuja hiilineutraaliuteen 2023.

Seurakuntayhtymän suunnitteluhortonomin tehtäviin on liitetty myös ympäristöasiat. Suunnitteluhortonomi toimii muun muassa ympäristön asiantuntijaryhmän sihteerinä, koordinoi koulutuksia ja ympäristöasioiden seurantaa sekä pitää yllä yhteyksiä seurakuntien ja yksiköiden ympäristövastaavien kesken. 

Seurakuntayhtymän seurakuntiin ja yksiköihin on nimetty jo 14 ympäristövastaavaa. Ekotukihenkilökoulutusta on annettu myös muille ympäristöasioista kiinnostuneille.

Ympäristövastuun kantamista tukee myös luottamushenkilöistä, seurakuntalaisista ja työntekijöistä koostuva epävirallinen ympäristöasioiden vaikuttajaryhmä Ymppäkerho.


(Teksti tarkistettu 15.9.2023)