Ympäristötekoja seurakuntayhtymässä

Tässä esimerkkejä siitä, miten Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on kannettu vastuuta ympäristöasioista.

Energiansäästö ja uusiutuvat energiamuodot

Kaikki seurakuntayhtymän sähkö ja kaukolämpö on uusiutuvasti tuotettua. Tuulivoimaa on hankittu jo vuodesta 2001.

Maalämpöön on siirrytty seuraavissa rakennuksissa: Ylösnousemuskappeli (vuodesta 2012), Katariinan pappila, Papinholman nuortentalo, Piikkiön kirkko (jo vuodesta 2008), Piikkiön hautausmaan huoltorakennus, Piikkiön seurakuntakeskus (2 rakennusta) ja Piikkiön pappila. LIsäksi asunto-osakeyhtiömuotoisessa Jaanin seurakuntakodissa on maalämpö.

Pyhän Ristin kappelissa siirryttiin vuonna 2009 lämmön talteenottoon savukanavista. Lisäksi kappelin ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmien tekniikka on uusittu. Savukaasujen puhdistus ja lämmön talteenotto on suunnittelun alla.

Hannunniitun neljään asuintaloon, joissa on kaikkiaan 216 asuntoa, on tehty suuri energiaremontti, jonka yhteydessä asuintaloihin on rakennettu poistoilman lämmön talteenottojärjestelmä.

Kaikissa energiankulutuksen ja toiminnan kannalta merkittävissä kiinteistöissä on tehty energiakatselmukset päämääränä energiankäytön tehostaminen ja energiankulutuksen vähentäminen. Katselmusten perusteella on tehty parannuksia.

Turun tuomiokirkon ulkovalaistus vaihdettiin kokonaisuudessaan ledeiksi syksyllä 2018.

Turun tuomiokirkon valaistus on vaihdettu led-lampuiksi joulun alla 2012. Led-lamput ovat käytössä myös Pallivahan seurakuntakeskuksessa, Pyhän Ristin kappelissa sekä Martinkirkossa ja Piikkiön kirkossa siinä määrin kun on mahdollista. Hautausmaista Piikkiön kirkkomaalla on led-valaistus. Led-polttimoihin on siirrytty myös keskusrekisterissä, taloustoimistossa ja kiinteistöosastolla sitä mukaa, kun polttimoita on jouduttu uusimaan.

Kaikissa bensakäyttöisissä työkoneissa kuten ruohonleikkureissa ja moottorisahoissa käytetään käyttäjän ja ympäristön kannalta tavallista bensaa huomattavasti haitattomampaa pienkone- eli alkylaattibensaa.

Luonnon monimuotoisuus ja kulttuuriarvot

Piikkiön pappilamiljöön vanhaa peltoa ennallistetaan kedoksi  järjestämällä niittotalkoita kedon hoitamiseksi.

Piikkiön pappilan takana sijaitsevaan metsään on tehty METSO-kartoitus vuonna 2017.

Haudanhoitosopimuksen solmivilla on vuoden 2003 alusta lähtien ollut mahdollisuus valita haudoille perennoja, monivuotisia kukkakasveja. Näin halutaan edistää hautausmaaluonnon monimuotoisuutta.

Kunstenniemen ja Heinänokan leirikeskusten luontoarvot on kartoitettu. Luontokartoitukset on tehnyt Lounais-Suomen ympäristökeskus. Myös Houtskarin leirialueen luontoarvoista on tehty alustava selvitys.

Haitalliseksi vieraslajiksi säädetyn kurtturuusun poisto seurakuntayhtymän alueilta on käynnissä. Kurtturuusukasvustot on poistettu jo Kärsämäen hautausmaalta, Paattisten hautausmaalta ja seurakuntatalolta, Kakskerran hautausmaalta ja Maarian kirkon ympäristöstä sekä Pyölinrannan leirikeskukselta, Nummen seurakuntatalolta, Halisten seurakuntatalolta ja Pernon asuintalolta. Kotimäen seurakuntatalolta kurtturuusut on leikattu. Turun hautausmaalla ja Katariinan hautausmaalla kurtturuusuja leikataan syksyllä 2021 ja sen jälkeen aloitetaan kaivuu. Hautausmaiden osalta rugosa-kurtturuusun kartoitus on tehty ja kiinteistöjen osalta rugosan kartoitus on vielä kesken.

Maankäyttösuunnitelmaan on vuonna 2003 liitetty ympäristölauseke, jonka mukaan seurakuntayhtymä järjestää maa-alueidensa käytön ja rakentamisen niin että siinä "luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä".

Kaikki ennen vuotta 1917 rakennetut kirkot on suojeltu lakisääteisesti sekä lisäksi Martinkirkko Museoviraston erillispäätöksellä. Muita suojelukohteita ovat Maarian, Katariinan ja Piikkiön pappilat, Simolan talo (nyk. Nummen seurakuntatalo) pihapiireineen sekä Sinapin leirikeskuksen vanha päärakennus. Rakennuksia ympäröivät pihapiirit on pyritty säilyttämään alkuperäisessä mallissa.

Kuvassa laattakivet nurmikolla muodostavat polun. Kivien väleissä voikukkia.

Historiallisesti merkittävä Maarian pappilan päärakennus on entisöity 1980-luvulla. Katariinan pappila kunnostettiin vuonna 2005 kunnioittaen vanhaa ja käyttäen osin jopa perinteisiä rakennusmetodeja ja rakennusmateriaaleja kuten myrkyttömiä maaleja ja pintamateriaaleja. Samaan tapaan on kunnostettu Piikkiön vanhan pappilan päärakennus vuonna 1990. Vuosina Katariinan pappilan pihapiirin vanhat rakennukset kunnostettiin vuosina 2006-2007 sekä Sinapin vanha päärakennus vuonna 2005.

Hankintojen eettisyys ja ympäristöystävällisyys

Vuonna 2011 valmistuneessa hankintaohjeessa ovat mukana myös ympäristönäkökohdat. Hankintaohjeessa muistutetaan muun muassa hankittavan tuotteen koko elinkaaren huomioimisesta aina suunnittelusta jätteen käsittelyyn saakka.

Turun ja Kaarinan kymmenestä seurakunnasta neljällä on Reilun kaupan seurakunta –arvonimi. Reilun kaupan seurakuntia ovat Kaarinan seurakunta, Katariinanseurakunta, Piikkiön seurakunta sekä Åbo svenska församling. Reilun kaupan tuotteita käytetään muissakin seurakunnissa ja työyksiköissä

Useissa seurakuntayhtymän kiinteistöissä on siirrytty vuodesta 2006 käyttämään vuokrattavia puuvillapyyherullia.

Seurakuntayhtymän rahoitusarvopapereista noin 62 % on eettisen sijoituksen rahastoja.

Suurin osa seurakuntayhtymässä käytettävästä paperista hankitaan oman digipainon kautta. Seurakuntayhtymän digipainon käyttämillä papereilla on ympäristömerkintä.

Joka kotiin jaettava Lilja-lehti painetaan Alma Manussa, jonka painotoiminnasta kaikki jäte menee kierrätykseen tai hyötykäyttöön. Kaikki painossa käytettävä paperi on ympäristösertifikoitua ja noin puolet siitä on kierrätettyä. Lisäksi paino käyttää CO2-vapaata sähköä.

Ympäristökasvatus

Seurakuntayhtymä sai oman ympäristökasvatussuunnitelman vuonna 2008. Lähes kaikki paikallisseurakunnat ovat laatineet omat ympäristökasvatussuunnitelmansa vuonna 2012.

Heinänokan leirikeskuksessa on ympäristökasvatuksellinen luontosuhteen pohtimiseen kutsuva Löytäjän metsäpolku sekä laavu. Kunstenniemen leirikeskuksen laajoissa tammimetsissä kiertää informatiivinen ja elämyksellinen Avainreitti-luontopolku. Sinapin leirikeskuksessa esteettömäksi rakennettu Kummeliväylä -reitistö vie kuudelle erilaiselle teemapolulle.

Vuosittain on osallistuttu Earth Houriin, energiansäästöviikkoon ja Älä osta mitään -päivään.

Seurakuntayhtymän diakonian vaatevarasto Karderoopista on kehittynyt tärkeä paitsi sosiaalisen työn myös kierrätyksen ja ympäristökasvatuksen keskus - lue lisää Karderoopin omalta sivulta.  

Jätehuolto ja lajittelu

Seurakuntayhtymällä on oma vaaralisen jätteen kontti.

Kunstenniemen leirikeskuksessa kompostoidaan biojäte.

Kaikkiin kiinteistöihin laadittiin jätehuoltosuunnitelma 2008. Suunnitelman mukaan kaikkien kiinteistöjen jätteiden lajittelua tehostettiin ja henkilökuntaa opastetiin.Turun hautausmaalle tehtiin jätehuoltoselvitys vuonna 2012

Ympäristöasioiden organisoiminen

Seurakuntayhtymässä on tehty viimeisin ympäristökatselmus vuonna 2018. Ympäristöohjelma on laadittu vuosille 2018-2022.

Seurakuntayhtymän suunnitteluhortonomin tehtäviin on liitetty myös ympäristöasiat. Suunnitteluhortonomi toimii muun muassa ympäristötoimikunnan sihteerinä, koordinoi koulutuksia ja ympäristöasioiden seurantaa sekä pitää yllä yhteyksiä seurakuntayhtymän ympäristövastaavan kesken.

Seurakuntayhtymän seurakuntiin ja yksiköihin on nimetty jo 18 ympäristövastaavaa. Ekotukihenkilökoulutusta on annettu myös muille ympäristöasioista kiinnostuneille.


(Teksti tarkistettu 17.5.2021)