Pakistanin lasten koulutus

Paksistanilaisia koululaisia

(Kuva: Anni Suhonen)
Henrikinseurakunnan nuorten kummikohteena on Pakistanin lasten koulutus Suomen Lähetysseuran kautta. Kummituki ohjataan varattomien perheiden lapsille Peshawarin hiippakunnan neljässä kristillisessä koulussa. Näin autetaan köyhissä oloissa vainottuna vähemmistönä elävien kristittyjen lapsia pääsemään koulutielle. Kristillisissä kouluissa on lapsia myös muista uskontokunnista.

 

Koulutusta myös köyhimmille

Pakistanissa aikuisväestön lukutaitoprosentti on alle 40. Siksi valtion koulujen lisäksi on edelleen erittäin suuri tarve hyvää opetusta antavista yksityiskouluista. Yli 180 miljoonan asukkaan muslimienemmistöisessä valtiossa alhainen lukutaito vaikuttaa yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja monella muulla tavalla.

Suomen Lähetysseura on pitkää tukenut koulujen rakentamista ja kehittämistä Pakistanin kirkon Peshawarin hiippakunnassa, maan luoteisessa rajamaakunnassa. Siellä asuu 16 miljoonaa ihmistä, joista vain 100 000 on kristittyjä. Nyt halutaan varmistaa, että myös köyhimmillä lapsilla on pääsy näihin kouluihin.

Rauhaa levottomuuksien keskelle

Kummien avulla noin 900 vähävaraisten perheiden lasta saa mahdollisuuden käydä hyvää koulua. Erityisesti tyttöjen koulunkäynti on lisääntynyt ja heidän lukutaitonsa parantunut. Kirkon työ rakentaa uskontojenvälistä yhteisymmärrystä ja rauhaa väkivallan ja levottomuuksien keskellä.