TYKKI-ISOSKOULUTUSLEIRI 27.-29.3.

KESÄN ISOSTEN -LEIRI 15.-17.5. KUNSTENNIEMSSÄ

 

 

ISOSKOULULEIRIEN TURVALLISUUSKYSELY                           

Täytä kaavake yhdessä huoltajasi kanssa (jatka tarvittaessa paperin toiselle puolelle)!

 

Isoskoulutusleireillä noudatetaan ja retki- ja leiritoiminnan turvallisuusohjeita. Tietojen kerääminen perustuu kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annettuun lakiin 75/2004. Nuoren tiedot kerätään hänen turvallisuutensa takia ja käsitellään täysin luottamuksellisesti nuorisotyöntyöntekijöiden toimesta. Isoskoulutus päättyy toukokuun alussa 2019. Lomakkeet hävitetään vuoden sisällä isoskoulutuksen päättymisestä.

 

nimi ___________________________________________             syntymäaika ___________________________________________
 

osoite_____________________________________________________________________________________________________

 

puhelin_______________________________          koulu ja luokka______________________________________________________


 

Vanhemman tai huoltajan nimi ja puhelinnumero, josta varmasti tavoittaa leirin aikana

 

_________________________________________________________________________________________________________
 

Tiedot fyysisestä ja psyykkisestä terveydentilasta, jotka ohjaajien on hyvä tietää osallistujan oman turvallisuuden

takia. Onko sinulla jokin sairaus tai oppimisvaikeus, joka voisi tulla esiin leirillä tai olisi muuten hyvä tietää?

 

_________________________________________________________________________________________________________
 

_________________________________________________________________________________________________________
 

Oletko sairastellut tai ollut sairaalassa viime aikoina?

 

_________________________________________________________________________________________________________
 

Ruoka-aine ja lääkeallergiat. Ilmoita myös, jos sinulla on erityisruokavalio esim. kasvisruoka.
 

_________________________________________________________________________________________________________
 

_________________________________________________________________________________________________________
 

Mahdollinen lääkitys ja sen käyttötarkoitus sekä -ohjeet


 

 

Liikuntakykyyn liittyvät rajoitteet tai sairaudet

 

 

________________________________________________________________________________________________

Saako nuorelle antaa reseptivapaata lääkettä tarvittaessa (esim.särkylääke panadol)? KYLLÄ □ EI □
Osaatko uida?  KYLLÄ (200m tai enemmän)  □    KYLLÄ (vähän) □       EN □

Saako leirillä ja konfirmaatiossa otettua kuvaasi käyttää seurakunnan ja kirkon viestinnässä (lehdet, esitteet, verkkosivut ja sosiaalinen media)?  KYLLÄ □ EI □ Saako kuvan yhteydessä olla nimesi?  KYLLÄ □ EI □

Saatamme tehdä leirillä toiminnallisia harjoitteita esim. korikiipeilyä, melontaa. Saako nuori osallistua? KYLLÄ □ EI □

Teemme isoskoulutusta varten WhatsApp-ryhmän. Saako nuoren liittää siihen? KYLLÄ □ EI □

Huoltajalle: Mitä muuta haluatte meidän tietävän, jotta nuorenne leiri olisi onnistunut?

 

_________________________________________________________________________________________________________
 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja sitoudun noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä leirillä

 

Paikka ja aika ___________________________Nuoren allekirjoitus __________________________________________________
 

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys _______________________________________________________________________