Leirille:

Isoskoulutusleiri 23.-25.10. K-Pää

Kanuunaleiri 30.10.-1.11. K-niemi

Joululeiri 11.-13.12. Sinappi

Koronavirus:

Koronavirustilanteen vuoksi toiminnassa tartuntojen leviäminen on todennäköistä, mikäli osallistuja tai henkilökuntaan kuuluva kantaa virusta. Toimintaan tullaan omalla vastuulla epidemiatilanne tiedostaen. Kirkolla ei voida taata jatkuvia turvaetäisyyksiä. Käsihygieniaan kiinnitetään tavallista enemmän huomiota. Osallistujia ohjataan pesemään kädet saippualla yhteisiin tiloihin tultaessa ja niistä lähdettäessä. Lisäksi käytössä on käsidesiä. Mahdollisesti ilmenevän koronatapauksen takia kaikki osallistujat saatetaan asettaa 14 vuorokauden kotikaranteeniin. Toimintaan osallistutaan siis oman harkinnan mukaan, koska toimenpiteistämme huolimatta emme voi taata, ettei virus leviäisi. Kirkolle ei saa tulla kipeänä eikä myöskään, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita, kuten yskää, nuhaa, kurkkukipua, vatsaoireita, päänsärkyä, haju- tai makuaistin menetystä. Mikäli nuorella todetaan 14 vrk kuluessa COVID-19 tartunta, siitä on ilmoitettava seurakunnan työntekijälle. Todetusta tapauksesta ilmoitetaan kirkkoherralle, ja muutoinkin toimitaan seurakunnan kriisiviestinnän ohjeistuksen mukaisesti.

 

 

 

 

 TURVALLISUUSKYSELY                           

Täytä kaavake yhdessä huoltajasi kanssa (jatka tarvittaessa paperin toiselle puolelle)!

 

Isoskoulutusleireillä noudatetaan ja retki- ja leiritoiminnan turvallisuusohjeita. Tietojen kerääminen perustuu kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annettuun lakiin 75/2004. Nuoren tiedot kerätään hänen turvallisuutensa takia ja käsitellään täysin luottamuksellisesti nuorisotyöntyöntekijöiden toimesta. Isoskoulutus päättyy toukokuun alussa 2020. Lomakkeet hävitetään vuoden sisällä isoskoulutuksen päättymisestä.

 

nimi ___________________________________________             syntymäaika ___________________________________________
 

osoite_____________________________________________________________________________________________________

 

puhelin_______________________________          koulu ja luokka______________________________________________________


 

Vanhemman tai huoltajan nimi ja puhelinnumero, josta varmasti tavoittaa leirin aikana

 

_________________________________________________________________________________________________________
 

Tiedot fyysisestä ja psyykkisestä terveydentilasta, jotka ohjaajien on hyvä tietää osallistujan oman turvallisuuden

takia. Onko sinulla jokin sairaus tai oppimisvaikeus, joka voisi tulla esiin leirillä tai olisi muuten hyvä tietää?

 

_________________________________________________________________________________________________________
 

_________________________________________________________________________________________________________
 

Oletko sairastellut tai ollut sairaalassa viime aikoina?

 

_________________________________________________________________________________________________________
 

Ruoka-aine ja lääkeallergiat. Ilmoita myös, jos sinulla on erityisruokavalio esim. kasvisruoka.
 

_________________________________________________________________________________________________________
 

_________________________________________________________________________________________________________
 

Mahdollinen lääkitys ja sen käyttötarkoitus sekä -ohjeet


 

 

Liikuntakykyyn liittyvät rajoitteet tai sairaudet

 

 

________________________________________________________________________________________________

Saako nuorelle antaa reseptivapaata lääkettä tarvittaessa (esim.särkylääke panadol)? KYLLÄ □ EI □
Osaatko uida?  KYLLÄ (200m tai enemmän)  □    KYLLÄ (vähän) □       EN □

Saako leirillä ja konfirmaatiossa otettua kuvaasi käyttää seurakunnan ja kirkon viestinnässä (lehdet, esitteet, verkkosivut ja sosiaalinen media)?  KYLLÄ □ EI □ Saako kuvan yhteydessä olla nimesi?  KYLLÄ □ EI □

Saatamme tehdä leirillä toiminnallisia harjoitteita esim. korikiipeilyä, melontaa. Saako nuori osallistua? KYLLÄ □ EI □

Teemme isoskoulutusta varten WhatsApp-ryhmän. Saako nuoren liittää siihen? KYLLÄ □ EI □

Huoltajalle: Mitä muuta haluatte meidän tietävän, jotta nuorenne leiri olisi onnistunut?

 

_________________________________________________________________________________________________________
 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja sitoudun noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä leirillä

 

Paikka ja aika ___________________________Nuoren allekirjoitus __________________________________________________
 

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys _______________________________________________________________________