Auta yhteisvastuukeräyksen kautta

Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräys kerää varoja nuorten väkivallan ja konfliktien ratkaisuun ja ennaltaehkäisyyn teemalla ”Nuoret väkivaltaisessa maailmassa”.

Yhteisvastuukeräyksen keräystuotoista 40 prosenttia lahjoitetaan Suomeen. Puolet Suomeen kohdistetuista keräystuotoista jää paikallisseurakunnille nuorten tukemiseksi tehtävään teemanmukaiseen toimintaan sekä seurakuntien auttamistyöhön.

Toinen puolikas kotimaahan jäävästä keräystuotosta osoitetaan valtakunnallisena kumppanina toimivalle Aseman Lapset ry:lle, joka kehittää ja laajentaa yhteisvastuuvaroin koulu- ja nuorisoväkivallan ehkäisemiseen ja vähentämiseen tähtääviä toimiaan.

60 prosenttia keräystuotosta ohjataan entiseen tapaan kansainväliseen apuun Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta. Tämänvuotisessa keräyksessä huomioidaan erityisesti Kirkon Ulkomaanavun työ Keniassa, jossa katastrofirahaston avulla tuetaan nuorten koulunkäyntiä maan köyhimmillä, kuivuudesta kärsivillä alueilla.

Prosentuaalisesti vuoden 2023 Yhteisvastuukeräyksen tuotto jakautuu seuraavasti:
N. 20 % keräystuotosta Aseman Lapset ry:n nuorten väkivallan ehkäisemistä edistävään toimintaan.
N. 20 % keräystuotosta keräävän seurakunnan päätöksen mukaisesti teeman mukaiseen toimintaan tai seurakuntien auttamistyöhön
N. 60 % teeman mukaiseen auttamistoimintaan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta.

Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräyksen kampanja-aika alkoi sunnuntaina 5.2.2023. 
Keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti. Keräyslupa RA/2020/639/Kirkkopalvelut.

Vuoden 2023 keräys 

Lisätietoja keräyksestä valtakunnallisilla sivuilla: www.yhteisvastuu.fi

Voit myös osallistua keräykseen MobilePay:llä numeroon 17455. Lisäksi voit tehdä lahjoituksesi oman seurakuntamme yhteisvastuukeräykseen klikkaamalla alla olevaa kuvaketta.
Keräyslupa RA/2020/639/Kirkkopalvelut.

Lahjoita tästä oman seurakuntamme yhteisvastuukeräykseen