Päivystäjäksi Kirkon keskusteluapuun

Haluaisitko tehdä vapaaehtoistyötä, jolla on merkitys? Kirkon keskusteluavun vapaaehtoiset päivystäjät toimivat kuuntelijoina ja keskustelukumppaneina apua tarvitseville ihmisille. Päivystystä tehdään Palvelevassa puhelimessa, chatissa ja nettikirjeessä.

Päivystäjiltä toivomme halukkuutta antaa omaa aikaansa toisten ihmisten hyväksi. Tehtävä edellyttää sitoutumista vaitiolovelvollisuuteen ja tasapainoista elämäntilannetta. 

Päivystystä tehdään 3–10 tuntia kuukaudessa 2–3 tunnin vuoroissa. Sekä asiakkaat että päivystäjät toimivat keskusteluavun kanavissa nimettöminä. Päivystystyötä tehdään yksin, mutta pääset tapaamaan lähialueen muita päivystäjiä säännöllisesti työnohjauksessa ja jatkokoulutuksissa.

Vapaaehtoiseksi päivystäjäksi haluavat käyvät läpi valintahaastattelun sekä peruskoulutuksen, joka kestää noin 30 tuntia.

Koulutus uusille keskusteluavun päivystäjille alkaa syksyllä 2024

Seuraava peruskoulutus uusille keskusteluavun vapaaehtoisille päivystäjille alkaa syksyllä 2024. Koulutus koostuu yhteisistä koulutusilloista, itsenäisesti tehtävistä välitehtävistä ja käytännön harjoittelusta.

Koulutuksessa opit tuntemaan Kirkon keskusteluavun toimintatavat ja periaatteet sekä hyödyntämään vuorovaikutustaitojasi päivystystyössä. Lisäksi opit arvioimaan omaa elämäntilannettasi ja tunnistamaan omat vahvuutesi päivystäjänä.

Ilmoittaudu mukaan ensisijaisesti sähköpostitse riitta.rasanen@evl.fi tai puhelimitse 040 341 7245.