Avoimia työpaikkoja

(päivitetty 6.2.2020)


Seurakuntayhtymän talous- ja kehittämispalveluissa on haettavana

Talous - ja kehittämisjohtajan virka

Talous- ja kehittämisjohtaja vastaa seurakuntayhtymän taloudesta, johtaa talous- ja kehittämispalveluita sekä johtaa ja valvoo seurakuntayhtymän sijoitustoimintaa.

Talous- ja kehittämisjohtaja vastaa yhdessä strategiaryhmän kanssa seurakuntayhtymän strategiatyöstä ja toiminnan aktiivisesta kehittämisestä.

Viran pätevyysvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Virkaan valittavalla tulee olla kokemusta laajan organisaation talouden ja taloushallinnon johtamisesta, strategisesta johtamisesta ja muutoksen johtamisesta. Tehtävässä edellytetään erinomaista kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa, sekä tyydyttävää kirjallista ja suullista ruotsin kielen taitoa. Eduksi katsotaan hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä osallistava työote.

Viran palkkaus muodostuu vaativuusryhmän 703/20 mukaisesta peruspalkasta (6023,01 €/kk), työkokemukseen perustuvasta kokemuslisästä sekä henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvasta palkanosasta.

Tarjoamme monipuolisen ja innostavan työn hyvässä työyhteisössä sekä kilpailukykyiset työsuhde-edut.

Virkaan valittavan tulee ennen viran vastaanottamista esittää seurakuntayhtymän työterveyslääkärin allekirjoittama hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen. Virkaan sovelletaan 6 kk:n koeaikaa. Virka on otettava vastaan 1.6.2020 tai sopimuksen mukaan.

Virkaa haetaan sähköisellä lomakkeella viimeistään 24.2.2020. Tämän ensisijaisen hakutavan sijasta hakemukset voi toimittaa kirjallisesti Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirjaamoon (ma–pe klo 8.00–15.45).

Lisätietoja tehtävästä antavat

 • yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Rinne p. 040 341 7225 sekä
 • 6.–7.2.2020 henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen p. 040 341 7211.

Seurakuntayhtymän viestintäpalveluissa on haettavana

Verkkoviestinnän suunnittelijan viransijaisuus

Haemme verkkoviestinnän suunnittelijan viransijaista osaksi viestintäpalvelujen viiden hengen tiimiä. Virka on asiantuntijatehtävä, johon liittyy myös sisällöntuotantoa. Viestintä on yksi seurakuntayhtymän viidestä strategisesta painopisteestä.

Arvostamme vahvaa verkkoviestinnän ja sosiaalisen median eri kanavien hallitsemista ja kokemusta eri julkaisujärjestelmistä ja kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmista. Erinomaiset vuorovaikutustaidot ja joustavuus ovat edellytys tehtävässä onnistumiseen. Tehtävä tarjoaa monipuolisen työkentän ja hyvät mahdollisuudet oman osaamisen kehittämiseen.

Seurakuntayhtymällä on käytössä kirkon yhteinen verkkosivujen Lukkari-julkaisujärjestelmä ja sosiaalisen median kanavista Facebook, Twitter, Youtube ja Instagram.

Verkkoviestinnän suunnittelija koordinoi seurakuntayhtymän ja sen kymmenen seurakunnan verkkonäkyvyyttä ja sosiaalisen median käyttöä. Tehtäviin kuuluu jatkuva yhtymän verkkopalvelujen kehittäminen. Suunnittelija työskentelee läheisesti yhtymän seurakuntien ja palveluyksiköiden verkkovastaavien ja verkon päivittäjien kanssa ja kouluttaa uusia työntekijöitä käyttämään kirkon yhteistä Lukkari-järjestelmää. Yhteys Kirkon viestintään ja kollegoihin on luonteva osa työtä.

Viestintä- ja markkinointiprojektit suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä oman tiimin ja muiden toimijoiden kanssa. Tarvittaessa verkkoviestinnän suunnittelija hoitaa myös viikoittaisen sisäisen uutiskirjeen. Hän huolehtii kriisiviestintävalmiuksista ja yhdessä muiden kanssa myös yleisestä tiedottamisesta ja uutisoinnista sekä Lilja-lehden verkkonäkyvyydestä. Viime vuosina videotuotanto yhteistyössä ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa on kasvanut. Erilliset verkkosivustot eri hankkeisiin kuuluvat tehtäviin. Verkkosivujen sisällön lakisääteinen saavutettavuus on yksi kuluvan vuoden tavoitteita.

Tehtävän onnistunut hoitaminen edellyttää erinomaisia vuorovaikutus- ja koulutustaitoja, journalistista osaamista, hyvää kirjoitustaitoa ja viestinnän teoreettista tuntemusta. Verkkosisältöjen saavutettavuuden ja html-ohjelmointikielen tuntemus on eduksi. Kuvankäsittelyohjelmien ja julkaisujärjestelmien hallinta sekä hyvä kielitaito auttavat tehtävässä.

Viransijaisuuden kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Viransijaisuuteen valittavan tulee olla ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Viransijaisuuteen valittavan tulee ennen viransijaisuuden vastaanottamista esittää seurakuntayhtymän työterveyslääkärin allekirjoittama hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan.

Viran palkkaus muodostuu vaativuusryhmän 601/60 mukaisesta peruspalkasta (2987,47€/kk), työkokemukseen perustuvasta kokemuslisästä (enintään 339,84 euroa/kk) sekä henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvasta palkanosasta. Viransijaisuuteen sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Viransijaisuus täytetään 1.5.2020 tai sopimuksen mukaan.

Viransijaisuutta haetaan 24.2.2020 mennessä sähköisellä lomakkeella kohdasta ”Hae tätä työpaikkaa”.

Lisätietoja tehtävästä antaa viestintäpäällikkö Paula Heino, p. 040 3417 281, paula.heino@evl.fi.


Yövalvojia rippileireille

Turun Martinseurakunta etsii yövalvojia kesän 2020 rippileireille!

Yövalvoja on olennainen osa rippileirin työtiimiä. Yövalvoja työskentelee yöaikaan ja vastaa rippileirin yörauhasta. Hän on yöllä leiriläisten käytettävissä ja hänellä on valmius herättää leirin ohjaajat tarvittaessa. Päiväsaikaan yövalvoja on vapaalla ja voi mahdollisuuksien mukaan käydä kotona.

Pätevyysvaatimuksina on täysi-ikäisyys sekä kokemus seurakunnallisesta leiritoiminnasta. Mahdollisuus oman auton käyttöön on lähes välttämätön.

Palkkaus tapahtuu tuntipalkkana vaativuusluokan 201 mukaan.

Lähetä hakemuksesi viimeistään 23.2.2020 osoitteeseen sofia.flinck@evl.fi. Mahdolliset haastattelut tapahtuvat maaliskuun alussa.

Leirien ajankohdat ovat:

 • 503: 6.–13.6.2020, Eräkämppä, Kunstenniemi
 • 504: 8.–15.6.2020, Harvan saari
 • 505: 18.–25.6.2020, Kunstenkari, Kunstenniemi
 • 507: 9.–16.7.2020, Kunstenkari, Kunstenniemi
 • 508: 16.–23.7.2020, Kunstenpää, Kunstenniemi
 • 510: 30.7.–6.8.2020, Kunstenpää, Kunstenniemi

Kesä- ja kausityöntekijöitä hautausmaiden hoitotöihin

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautausmailla työskentelee kesäisin yli 100 kausityöntekijää. Monet heistä ovat kokeneita, kesä toisensa jälkeen palvelukseemme palaavia osaajia. Joukkoomme otetaan vuosittain mukaan myös uusia voimia.

Työ on reipasta ulkotyötä. Tyypillisiä työtehtäviä ovat viheralueiden hoitotyöt, kuten nurmikoiden leikkuu, kukkien ja pensaidenhoito, kasvien kastelutyöt ja alueiden puhtaanapito.

Muutamia henkilöitä tarvitsemme myös teknisiin ylläpito- ja rakennustöihin, joita ovat esim. hautakivien oikaisu, jäteastioiden pesu- ja muu kunnostus, metalli- ja puurakenteiden maalaustyöt sekä viherrakennustyöt.

Voit olla tutkinnon suorittanut alan ammattilainen, viher- tai hautausmaa-alasta kiinnostunut yleisosaaja tai ulkotöistä pitävä opiskelija. Työaika on ma–to klo 7.00–15.30 ja pe 7.00–14.15.

Kannattaa hakea meille töihin, jos:

 • olet vähintään 18 vuotias
 • olet yhteistyötaitoinen
 • fyysinen kuntosi on hyvä
 • olet valmis työskentelemään ulkona, niin sateessa kuin paisteessa

Työsuhteet ovat 2–6 kk:n mittaisia ja ne ajoittuvat huhtikuun lopulta lokakuulle.

Haku kesätöihin alkaa 16.1.2020 ja päättyy 1.3.2020. Hakuajan päätyttyä tehdään valinnat haastatteluun kutsuttavista. Heihin otetaan erikseen yhteyttä joko sähköpostitse tai puhelimitse maaliskuun 2020 aikana.

Lisätietoja antaa Heidi Auranen, puh. 040 341 7500 tai heidi.auranen@evl.fi.

» Hae työpaikkaa


Diakonian sijaisuuksia

Diakoniatyössä on silloin tällöin tarjolla diakonian ammattilaisille ja opiskelijoille eri mittaisia diakonian sijaisuuksia. Sijaisuudet ovat Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän eri seurakunnissa ja kestoltaan kuukaudesta vuoteen.

Lisätietoja diakoniasihteeri Sari Niemelältä, p. 040 341 7294 tai sari.niemela@evl.fi