Avoimia työpaikkoja

(päivitetty 30.6.2022)

 

Diakonin virka

Turun Martinseurakunnassa on haettavana diakonian virka.

Viran tehtäviin kuuluvat diakonian vapaaehtoistyön ja diakonisen perhetyön kehittäminen sekä kaikille diakoniatyöntekijöille yhteiset tehtävät kuten asiakastyö vastaanotolla ja kodeissa, retket ja leirit ja osallistuminen rippikoulutyöhön. Viranhaltija on aktiivisesti mukana saariston alueen (Hirvensalo - Satava - Kakskerta) ryhmissä ja tapahtumissa yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Seurakunnassa on kolme diakonian viranhaltijaa, joista yksi toimii diakoniatiimin lähiesihenkilönä.

Viran kelpoisuusvaatimus määräytyy sen mukaisesti, mitä kirkkohallituksen päätöksessä n:ro 141 säädetään diakonian viran haltijalta ja diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittavasta tutkinnosta. Odotamme virkaan valittavalta diakoniatyön tuntemusta ja osaamista. Arvostamme tunnollista työotetta, empaattisuutta, yhteistyökykyä ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä seurakuntayhtymän työterveyshuollon lääkärintodistus sekä rikosrekisterilain 6 § 2 mukainen rikosrekisteriote. Viranhaltijalta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullista ja kirjallista taitoa. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Viran palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen (vähimmäispalkka 1.6.2022 lukien 2474,71€)

Hakemukset tulee toimittaa ensisijaisesti KirkkoHR:n kautta 10.8.2022 mennessä. Haastattelut suoritetaan keskiviikkona 24.8., ja haastatteluun kutsuttaville ilmoitetaan asiasta tarkemmin. Seurakuntaneuvosto päättää valinnasta 7.9.2022. Virka tulee ottaa vastaan 1.10.2022 lukien tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja antaa johtava diakoniatyöntekijä Erja Viherkoski, erja.viherkoski@evl.fi, p. 040 341 7128.

Hae työpaikkaa sähköisestiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

 

****

 

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisessä kasvatustyössä on 29.7.2022 klo 15.00 mennessä haettavana

Oppilaitosteologin (602/20) viransijaisuus

ajalle 1.10.2022-31.1.2023

Tervetuloa asiantuntevaan ja luovaan joukkoomme toteuttamaan laaja-alaista kirkon oppilaitostyötä!

Oppilaitosteologin viran kelpoisuusehtona on teologian maisterin tutkinto ja pappisvihkimys. Kielivaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Haluamme kaksikielisenä toimijana tarjota laadukkaita palveluita molemmilla virallisilla kielillä, ja arvostamme kielitaitoa ja palveluhalukkuutta suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Arvostamme kokemusta sielunhoidosta, kriisi- ja surutyöstä sekä ennakoivasta hyvinvointityöstä sekä kirkon oppilaitostyön käytännön tuntemusta. Toivomme sinulta hyviä verkostoitumis- ja vuorovaikutustaitoja, viestinnällistä osaamista ja innostunutta ja kehittävää työotetta.

Kristillisenä kasvatusyksikkönä odotamme, että jaat arvomme (Pyhyys, Inhimillisyys, Rohkeus, Luotettavuus). Viransijaisuuteen valittavan on oltava evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Oppilaitostyössä työaikamuotona on hengellisen työn työajaton työaikamuoto.

Viransijaisuutta haetaan 29.7.2022 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköisellä lomakkeellaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Peruspalkka KirVESTESin vaativuusluokka 602/20 (3463,17€) mukainen, jonka päälle maksetaan työkokemuksen perusteella määräytyvää kokemuslisää. Seurakuntayhtymässä on käytössä suorituslisäjärjestelmä.

Viransijaisuuden täytössä sovelletaan kahden kuukauden koeaikaa. Henkilön on ennen viransijaisuuden vastaanottamista esitettävä seurakuntayhtymän työterveyslääkärin hyväksymä lääkärintodistus sekä rikoslain 6§ 2 momentin mukainen rikosrekisteriote.

Viransijaisuus täytetään 1.10.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tarkempia tietoja antaa 30.6.klo 9-10 ja 28.7.klo 13-14 kasvatustyön johtaja Katja Vanhatalo, 040 3417237. Kesäkuussa voit kysyä lisätietoja myös sähköpostitse katja.vanhatalo@evl.fi. Lomakauden vuoksi sähköpostitiedusteluihin ei vastata heinäkuun aikana.
 

***

 

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisessä kasvatustyössä on 29.7.2022 klo 15.00 mennessä haettavana

Varhaiskasvatuksen ohjaajan (503/60) viransijaisuus

ajalle 1.9.2022-13.11.2022.

Tervetuloa asiantuntevaan ja luovaan joukkoomme. Etsimme sinua, jolla on kenties jo kokemusta perhetoiminnan organisoimisesta ja sinulle on tärkeää tukea omalla toiminnallasi perheiden arvostavaa ja laadukasta kohtaamista toiminnoissamme.

Varhaiskasvatuksen ohjaaja toimii osana varhaiskasvatuksen esihenkilötiimiä. Viransijaisuuteen sisältyy vahvasti lähiesihenkilötyötä; ensisijaisesti työ sijaisuusjaksolla on lastenohjaajatiimin esihenkilönä toimimista. Varhaiskasvatuksen ohjaajan tehtävässä tarvitaan henkilöstöjohtamisen taitoja ja kykyä tukea lastenohjaajia ammatillisesti. Toivomme sinulta hyviä vuorovaikutustaitoja ja innostunutta ja ratkaisukeskeistä työotetta.

Varhaiskasvatuksen ohjaaja on myös oman työsektorinsa kristillisen ja pedagogisen kasvatuksen asiantuntijaesihenkilö ja tarvitsee tässä tehtävässä myös sijaisuuden aikana varhaiskasvatuksen asiantuntemusta ja siihen liittyviä suunnittelu-, organisointi- ja verkostoitumistaitoja.

Toimimme seurakuntayhtymänä kahden kunnan, Turun ja Kaarinan alueella ja palvelemme alueen suomen- ja ruotsinkielisiä seurakuntia. Haluamme kaksikielisenä toimijana tarjota laadukkaita palveluita molemmilla virallisilla kielillä, ja arvostamme kielitaitoa ja palveluhalukkuutta suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Tehtävälle asetettuna kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Varhaiskasvatuksen ohjaajan tehtävään kelpoisuuden muodostava tutkinto on vähintään 210 opintopisteen laajuinen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK). Kirkkohallitus on tarkemmin päättänyt, että tutkinnon tulee sisältää lastentarhanopettajan tehtäviin kelpoistavat varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot (60 op) sekä teologisia ja kirkon ja seurakunnan työhön sekä kirkon varhaiskasvatukseen liittyviä opintoja (90 op). Myös vanhempi lapsityönohjaajan virkaan kelpoistava tutkinto kristillisen varhaiskasvatuksen erikoistumisopinnoilla (20 op) tuottaa kelpoisuuden tehtävään. Huomioimme sijaisuutta täytettäessä myös muut kasvatusalan korkeakoulututkinnot. Varhaiskasvatuksen ohjaajan viransijaisuuteen valittavan henkilön on oltava evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Tehtävään valitun on esitettävä seurakuntayhtymän työterveyslääkärin lääkärintodistus sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävässä on kuukauden koeaika.

Kristillisenä kasvatusyksikkönä odotamme, että jaat arvomme (Pyhyys, Inhimillisyys, Rohkeus, Luotettavuus). Viransijaisuuteen valittavan on oltava evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Varhaiskasvatuksen ohjaajan työaikamuotona on toimistotyöaika 36 h 15 min/vko.

Varhaiskasvatuksen ohjaajan määräaikaista tehtävää haetaan 29.7.2022 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköisellä lomakkeellaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Peruspalkka on KirVESTESin vaativuusluokka 503/60 (2748,14€) mukainen, jonka päälle maksetaan työkokemuksen perusteella määräytyvää kokemuslisää. Seurakuntayhtymässä on käytössä suorituslisäjärjestelmä.

Tehtävä täytetään 1.9.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja antaa 29.6.22 klo 9-10 ja 28.7.22 klo 12-13 kasvatustyön johtaja Katja Vanhatalo puh. 040 3417237. Kesäkuussa voit kysyä lisätietoja myös sähköpostitse katja.vanhatalo@evl.fi. Lomakauden vuoksi sähköpostitiedusteluihin ei vastata heinäkuun aikana.
 

***

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kiinteistöpalveluissa on haettavana

Rakennuttajasihteerin virka

Rakennuttajasihteeri toimii kiinteistöjohtajan sihteerinä ja koko kiinteistöpalveluiden osastosihteerinä vastaten siitä, että toimistotehtävät hoituvat joustavasti ja tehokkaasti. Tehtäviin kuuluvat esimerkiksi kokousten sihteerin tehtävät, erilaisten esityslistojen ja kirjeiden laatiminen sekä monitahoiset toimistotehtävät ja kiinteistötoimiston viestinnän tehtävät sekä laskujen tarkastusta.

Rakennuttajasihteeri vastaa kiinteistöpalveluiden arkistoinnista, tallentaa talousarvioita ja ottaa erilaisia talouteen ja toimintaan liittyviä raportteja taloushallinnon järjestelmistä. Edelleen hän toimii tarvittaessa asuntosihteereiden sijaisena asiakaspalvelussa.
Rakennuttajasihteerin esimiehenä toimii kiinteistöjohtaja.

Rakennuttajasihteerin viran pätevyysvaatimuksena on teoreettinen koulutus tai tutkinto (esim. amk) tai vastaava teoreettinen osaaminen ja työkokemus sekä hyvä perehtyneisyys toimistotehtäviin.

Viran menestyksellisessä hoidossa on apuna kiinteistö- ja rakennusalan tuntemus ja kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa sekä eri toimisto- ja taloushallinnon ohjelmien osaaminen tai niiden hyvä omaksumistaito.

Tehtävässä edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.
Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 501/20 mukaan, jolloin viranhaltijalle maksettava peruspalkka on 2.373,33 €/kk. Peruspalkan lisäksi maksetaan kokemuslisää, joka perustuu hakijan työkokemukseen. Lisäksi palkkauksessa on seurakuntayhtymässä käytössä suorituslisä.

Lisätietoja virasta antaa kiinteistöjohtaja Seppo Kosola, p. 0403417257.

Virkaan valittavan tulee ennen viran vastaanottamista esittää seurakuntayhtymän työterveyden työterveyslääkärin allekirjoittama hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen. Virkaan sovelletaan 6 kk:n koeaikaa. Virka on otettava vastaan 1.9.2022 tai sopimuksen mukaan.

Virkaan haetaan sähköisesti ilmoituksessa olevalla linkillä: www.evl.fi/rekrytointiLinkki avautuu uudessa välilehdessä, viimeistään 6.7.2022. Tämän ensisijaisen hakutavan sijasta hakemukset voi toimittaa kirjallisesti Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirjaamoon (ma-pe klo 9.00–14.00). Hakemuksen tulee olla perillä 6.7.2022 klo 14.00 mennessä osoitteessa Eerikinkatu 3, 20100 Turku.

Kokkeja, keittiöapulaisia ja siistijöitä

Olet sitten alan vahva ammattilainen tai tuleva ammattilainen, tee hakemus oheisen linkin kautta: www.evl.fi/rekrytointiLinkki avautuu uudessa välilehdessä tai lähetä CV:llä varustettu vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen hanna.hautajarvi@evl.fi.

Tutustu leirikeskuksiin: Leirikeskukset Turussa ja Kaarinassa – Turun ja Kaarinan seurakunnat

Huomioithan, että kaikkiin leirikeskuksiin ei ole työvuorojen mukaan sopivaa julkista kulkuyhteyttä, joten oma kulkuneuvo katsotaan eduksi. 
 
Tiedustelut: Hanna Hautajärvi, puh. 040 341 7560

Diakonian sijaisuuksia

Diakoniatyössä on silloin tällöin tarjolla diakonian ammattilaisille ja opiskelijoille eri mittaisia diakonian sijaisuuksia. Sijaisuudet ovat Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän eri seurakunnissa ja kestoltaan kuukaudesta vuoteen.

Lisätietoja: diakoniasihteeri Sari Niemelä, puh. 040 341 7294 tai sari.niemela@evl.fi