Avoimia työpaikkoja

(päivitetty 23.9.2021)

 

***

2 toimistosihteerin virkaa

Uusien jäsenten myötä Turun alueellisessa keskusrekisterissä julistetaan avoimeksi kaksi toimistosihteerin virkaa. Virkojen pääasiallisena tehtävänä on valtakunnallisten virkatodistusten laatiminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu erilaisia jäsenrekisterin hoitoon liittyviä kirjaus- ja tilastointitehtäviä ja muita alueellisen keskusrekisterin hoitamia tehtäviä.

Viran hoidon kelpoisuusehtona on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai tutkintouudistusta edeltävä opistotason tutkinto ja työkokemus. Lisäksi vaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito. Valittavan henkilön tulee olla suorittanut kirdi-käyttäjäkoe tai sitoutua työnantajan järjestämään virkatodistuskoulutukseen ja kokeen suorittamiseen.

Toimistosihteereiden esimiehenä toimii alueellisen keskusrekisterin johtaja ja lähiesimiehenä toimii alueellisen keskusrekisterin hoitaja. Virkapaikka on Turun alueellisessa keskusrekisterissä.

Virat perustetaan 1.1.2022 alkaen ja niihin haetaan 1.10.2021 klo 14 mennessä sähköisesti osoitteessa evl.fi/rekryLinkki avautuu uudessa välilehdessä tai Oikotie-palvelussaLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Tämän ensisijaisen hakutavan sijasta kirjallisen hakemuksen voi toimittaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän palvelupisteelle (ma-pe klo 9.00-14.00) viimeistään 1.10.2021 klo 14, PL 922, 20101 Turku. Käyntiosoite on Eerikinkatu 3A.

Haastattelut 7. ja 8.10.2021.

Virkojen palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 403/60 mukaan, jolloin viranhaltijalle maksettava peruspalkka on 2 251,79 € /kk. Virkojen täyttämisen edellytys on, että yhteinen kirkkovaltuusto päättää virkojen perustamisesta 7.10.2021 kokouksessaan. Viran hoito aloitetaan 4.1.2022 tai sopimuksen mukaan työsuhteisena jo syksyllä 2021 ja se jatkuu virkasuhteisena. Peruspalkan lisäksi maksetaan työkokemukseen perustuvaa kokemuslisää. Seurakuntayhtymässä on käytössä myös suorituslisäjärjestelmä. Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu Suomen ev.lut. kirkon jäsen. Virkaan sovelletaan 6 kk:n koeaikaa.

Virkaan valittavan tulee ennen viran vastaanottamista esittää seurakuntayhtymän työterveyslääkärin allekirjoittama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja antaa

  • alueellisen keskusrekisterin johtaja Hanna Lehto hanna.lehto@evl.fi tai
  • alueellisen keskusrekisterin hoitaja Hanne Hieta hanne.hieta@evl.fi.

***

Lastenohjaajan vuorotteluvapaan sijainen (2 paikkaa)

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on avoinna kaksi määräaikaista lastenohjaajan työsuhdetta, molemmat vuorotteluvapaan sijaisuuksia. Ensimmäinen haettava tehtävä on kestoltaan 3.1.-30.6.2022, toinen haettava tehtävä on kestoltaan 1.2.-30.7.2022.

Tervetuloa asiantuntevaan ja luovaan joukkoomme toteuttamaan laaja-alaista kirkon varhaiskasvatusta! Tammikuusta alkavan sijaisuuden pääpaino on iltapäivätoiminnassa, helmikuusta alkavan sijaisuuden pääpaino on perhetyössä, josta 20 h toteutetaan osa-aikaisena perhetyöntekijänä yhdessä paikallisseurakunnan kanssa. Molempiin sijaisuuksiin sisältyy myös muuta varhaiskasvatusta.

Tehtävän kielivaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä ymmärtämisen taito.

Toivomme sinulta hyviä vuorovaikutustaitoja ja innostunutta ja kehittävää työotetta.

Kelpoisuusehtona kumpaankin vuorotteluvapaan sijaisuuteen lastenohjaajan työssä on lapsi- ja perhetyön perustutkinto, nykyinen kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto tai aikaisempi, piispainkokouksen hyväksymä lastenohjaajan koulutus. Eduksi katsomme tarvittaessa myös muun kasvatusalan koulutuksen. Työaika on 38 t 45 min. viikossa.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi hakevan tulee olla TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö, joka on

  • ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai
  • alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnosta on kulunut alle vuosi tai
  • vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Lastenohjaajan vuorotteluvapaan sijaisuuteen valittavan henkilön on lisäksi oltava ev. lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Tehtävään valitun on esitettävä seurakuntayhtymän työterveyslääkärin hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävässä on kahden kuukauden koeaika.

Molempia lastenohjaajan vuorotteluvapaan sijaisuuksia haetaan 30.9.2021 klo 15 mennessä ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella Oikotien palvelussaLinkki avautuu uudessa välilehdessä
 

tai

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
Kirjaamo, PL 922, 20101 Turku.
Kuoreen tunnus: Määräaikaisen lastenohjaajan tehtävän haku.

Palkkaus KirVESTESin vaativuusluokka

  • 3.1. alkavassa sijaisuudessa 402/20
  • 1.2. alkavassa sijaisuudessa 402/40.

Ilmoita hakiessasi selkeästi, kumpaa tehtävää haet ja myös, mikäli haet molempia tehtäviä.

Haastattelut tehtävään järjestetään viikolla 43.

Lisätietoja antaa 16.9., 21.9., 22.9. ja 27.9. klo 14.30-15.30 kasvatustyön johtaja Katja Vanhatalo, puh. 040 341 7237.

***

Diakonian sijaisuuksia

Diakoniatyössä on silloin tällöin tarjolla diakonian ammattilaisille ja opiskelijoille eri mittaisia diakonian sijaisuuksia. Sijaisuudet ovat Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän eri seurakunnissa ja kestoltaan kuukaudesta vuoteen.

Lisätietoja diakoniasihteeri Sari Niemelältä, p. 040 341 7294 tai sari.niemela@evl.fi