Avoimia työpaikkoja

(päivitetty 17.1.2020)


Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän diakonian ja sielunhoidon yksikössä on 5.2.2020 mennessä haettavana:

Sairaalasielunhoitajan virka (602/20)

Etsimme sairaalasielunhoitajaa toteuttamaan ja kehittämään sairaaloissa tehtävää kirkollista työtä. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on seitsemän sairaalasielunhoitajan virkaa. Sisäisessä työnjaossa ne sijoittuvat pääasiassa Turun yliopistolliseen keskussairaalaan (Tyks), Turun hyvinvointitoimialan sairaaloihin, kaupungin vanhainkoteihin ja muutamiin pienempiin yksiköihin.

Nyt täytettävänä olevan sairaalasielunhoitajan pääasiallisena työalueena on Kupittaan psykiatrinen sairaala ja psykiatrian avohoidon potilaat. Virkaan kuuluu myös yhtymän seurakuntien tukeminen ja ohjaaminen mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä ja mielenterveyden asiantuntijana toimiminen seurakuntayhtymässä.

Viran kelpoisuusehtona ovat teologian maisterin tutkinto, pappisvihkimys ja sairaalasielunhoitajan erityiskoulutus tai sitoutuminen sen suorittamiseen. Arvostamme osaamista ja kokemusta sielunhoidosta sekä mielenterveyteen liittyvistä kysymyksistä. Kielivaatimuksena on erinomainen suomen kielen taito ja vähintään tyydyttävä ruotsin kirjallinen ja suullinen osaaminen.

Virkaan valittavan on oltava ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Virkaan valittavan tulee ennen viran vastaanottamista esittää seurakuntayhtymän työterveyslääkärin allekirjoittama hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan.

Palkkaus KirVESTESin vaativuusluokka 602/20. Virkaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkasuhde täytetään 1.3.2020 tai sopimuksen mukaan.

Virkaa haetaan 5.2.2020 mennessä ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella kohdasta "Hae tätä työpaikkaa"

tai
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
Diakoniakeskus
Teemu Hälli
PL 922
20101 Turku
Kuoreen tunnus: Sairaalasielunhoitajan viran haku

Tarkempia tietoja antavat

  • diakonia- ja sielunhoitotyön johtaja Teemu Hälli, 040 341 7266, teemu.halli@evl.fi tai
  • johtava sairaalasielunhoitaja Hilkka Kakko-Helle, 040 341 7355, hilkka.kakko-helle@evl.fi.

» Hae työpaikkaa


Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän diakonian ja sielunhoidon yksikössä on 5.2.2020 mennessä haettavana

Vamossampo-valmentajan määräaikainen (3 vuotta) tehtävä

Haemme valmentajaa ESR-rahoitteiseen yhteishankkeeseen VamosSampo.

Valmentajan tehtävänä on osaltaan vastata projektin asiakas-, verkosto- ja kehittämistyöstä sekä osallistua projektista tiedottamiseen. Valmentaja työskentelee toisen valmentajan sekä kokemusasiantuntijoiden kanssa työparina ja tukee kokemusasiantuntijoita päivittäisessä työskentelyssä. Valmennus pitää sisällään yksilövalmennusta (myös kotiin jalkautuvaa) sekä nuorten tarpeiden mukaisesti myös ryhmävalmennusta.

Tehtävään valittavalta työntekijältä edellytetään vähintään alempaa korkeakoulututkintoa soveltuvalta alalta, erinomaisia vuorovaikutustaitoja sekä kokemusta nuorten kanssa työskentelystä. Työssä tarvitaan kykyä kuunnella, kannustaa ja olla läsnä sekä kykyä sopeutua jatkuvasti muuttuviin tilanteisiin. Arvostamme osaamista nuorten valmennuksesta, sosiaalisesta vahvistamisesta, kansalaistoiminnasta, nuorten kanssa toimimisesta, projektityöskentelystä ja sekä verkostomaisesta työskentelystä.

Lisäksi edellytämme hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä vähintään tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Tehtävään valittavan on oltava ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Tehtävään valittavan tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää seurakuntayhtymän työterveyslääkärin allekirjoittama hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan.

Tarjoamme mielenkiintoista ja innovatiivista työtä monialaista osaamista sisältävässä tiimissä sekä mahdollisuuden luoda uutta ja kehittyä ammatillisesti. Työsuhde alkaa 1.3.2020 tai sopimuksen mukaan ja on määräaikainen enintään 31.1.2023 asti.

Pyydämme tehtävään valitulta rikosrekisterilain mukaisen otteen nähtäväksi. Palkkaus KirVESTESin vaativuusluokka 502/40. Tehtävään sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan 5.2.2020 mennessä ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella kohdasta - Hae tätä työpaikkaa.

tai
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
Diakoniakeskus
Teemu Hälli
PL 922
20101 Turku
Kuoreen tunnus: VamosSampo-valmentajan haku
 
Tarkempia tietoja antaa diakonia- ja sielunhoitotyön johtaja Teemu Hälli, 040 341 7266, teemu.halli@evl.fi.

» Hae työpaikkaa


Kesä- ja kausityöntekijöitä hautausmaiden hoitotöihin

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautausmailla työskentelee kesäisin yli 100 kausityöntekijää. Monet heistä ovat kokeneita, kesä toisensa jälkeen palvelukseemme palaavia osaajia. Joukkoomme otetaan vuosittain mukaan myös uusia voimia.

Työ on reipasta ulkotyötä. Tyypillisiä työtehtäviä ovat viheralueiden hoitotyöt, kuten nurmikoiden leikkuu, kukkien ja pensaidenhoito, kasvien kastelutyöt ja alueiden puhtaanapito.

Muutamia henkilöitä tarvitsemme myös teknisiin ylläpito- ja rakennustöihin, joita ovat esim. hautakivien oikaisu, jäteastioiden pesu- ja muu kunnostus, metalli- ja puurakenteiden maalaustyöt sekä viherrakennustyöt.

Voit olla tutkinnon suorittanut alan ammattilainen, viher- tai hautausmaa-alasta kiinnostunut yleisosaaja tai ulkotöistä pitävä opiskelija. Työaika on ma–to klo 7.00–15.30 ja pe 7.00–14.15.

Kannattaa hakea meille töihin, jos:

  • olet vähintään 18 vuotias
  • olet yhteistyötaitoinen
  • fyysinen kuntosi on hyvä
  • olet valmis työskentelemään ulkona, niin sateessa kuin paisteessa

Työsuhteet ovat 2–6 kk:n mittaisia ja ne ajoittuvat huhtikuun lopulta lokakuulle.

Haku kesätöihin alkaa 16.1.2020 ja päättyy 1.3.2020. Hakuajan päätyttyä tehdään valinnat haastatteluun kutsuttavista. Heihin otetaan erikseen yhteyttä joko sähköpostitse tai puhelimitse maaliskuun 2020 aikana.

Lisätietoja antaa Heidi Auranen, puh. 040 341 7500 tai heidi.auranen@evl.fi.

» Hae työpaikkaa


Diakonian sijaisuuksia

Diakoniatyössä on silloin tällöin tarjolla diakonian ammattilaisille ja opiskelijoille eri mittaisia diakonian sijaisuuksia. Sijaisuudet ovat Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän eri seurakunnissa ja kestoltaan kuukaudesta vuoteen.

Lisätietoja diakoniasihteeri Sari Niemelältä, p. 040 341 7294 tai sari.niemela@evl.fi