Avoimia työpaikkoja

(päivitetty 6.11.2019)


Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautaustoimipalveluissa on haettavana

Koneenkuljettajan työsuhde

Haemme ammattilaista erityisesti hautausmaiden ja kiinteistöpihojen hoidossa ja rakentamisessa käytettävien koneiden sekä muiden ajoneuvojen kuljettajaksi. Tehtävään kuuluu osallistuminen tarvittaessa myös muihin hautausmaiden ja kiinteistöpihojen hoito- ja rakennustehtäviin.

Edellytämme hakijalta vähintään 2 vuoden kokemusta viher- tai katualueiden hoidon ja/tai rakentamisen koneiden käytöstä sekä vähintään AB-ajokorttia. Kuorma-autokortti on plussaa. Arvostamme viher-, maanrakennus-, kuljetus- tai logistiikka-alan koulutusta, yhteistyötaitoja sekä asiakaspalveluhenkisyyttä.

Tehtävän pääsiallinen sijaintipaikka on Turun hautausmaa.

Nykyinen konekantamme koostuu kolmesta Wille 665/655 ja yhdestä Wille 855 -taajamatraktorista, Hansa-kaivurista, kahdesta pakettiautosta sekä kuorma-autosta. Lisäksi runsaasti pienempää konekantaa.

Tehtävän palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 402 mukaan. Peruspalkka on erityisin perustein 2 055,90 €/kk. Peruspalkan lisäksi maksetaan edellytysten täyttyessä henkilökohtaista palkanosaa, joka perustuu hakijan työkokemukseen ja on enintään 15 % peruspalkasta.

Tehtävää haetaan sähköisesti. Hakuaika päättyy 18.11.2019. Sähköisen hakutavan sijasta kirjallisen hakemuksen voi toimittaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirjaamoon (ma-pe klo 8-15.45). Kirjallisen hakemuksen tulee olla perillä 18.11.2019 klo 15.45 mennessä osoitteessa Eerikinkatu 3, 20100 Turku.

Tehtävään valittavan tulee ennen tehtävän vastaanottoa esittää seurakuntayhtymän työterveyslääkärin allekirjoittama hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävän koeaika on 6 kk. Tehtävä on otettava vastaan 2.1.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja antavat

  • työnjohtaja Jorma Reiman, p. 040 341 7520, jorma.reiman@evl.fi ja
  • hautaustoimen päällikkö Pekka Sorri, p. 040 341 7512, pekka.sorri@evl.fi

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisessä kasvatustyössä on 15.11.2019 klo 15 mennessä haettavana

Toimistosihteerin (402/40) viransijaisuus

ajalla 2.1.2020–29.5.2021

Toimistosihteerin tehtävänkuva painottuu varhaiskasvatuksen toimistotehtäviin. Tehtävänkuvaan kuuluvat mm. asiakaspalvelutehtävät, varhaiskasvatuksen palvelussuhdeasioihin liittyvät toimistotehtävät, varhaiskasvatuksen viranhaltijapäätösten valmistelu, varhaiskasvatuksen viestintä- ja toimistotehtävät, varhaiskasvatuksen laskutukseen ja maksuliikenteeseen liittyvät esivalmistelut, sijaispuhelimen hoitajan varahenkilönä toimiminen, kokoushallintaan, tilastointiin ja arkistointiin liittyvät tehtävät sekä muut varhaiskasvatuksen esimiesten sihteerin tehtävät.

Hakijalta edellytämme vahvaa asiakaspalveluasennetta, asianhallintataitoja, hyviä tietoteknisiä taitoja sekä hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa. Lisäksi edellytämme tarkkuutta ja näkemystä tietosuojan mukaisesta tietojen käsittelystä.

Arvostamme varhaiskasvatuksen toimintaympäristön tuntemusta sekä ruotsin ja englannin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Kyky aikatauluttaa omaa työtä on tehtävässä eduksi.

Toimistosihteerin työparina ja tukena on toimistonhoitaja.

Kelpoisia hakijoita ovat vähintään toisen asteen liiketalouden perustutkinnon (merkonomi) suorittaneet tai alan ammattitutkinnon (sihteeri, liiketalous, asiakirjahallinto tai arkistotoimi) suorittaneet. Aiempi kokemus toimistosihteerin työstä katsotaan eduksi.

Viransijaisuuteen valittavan on oltava ev. lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Viransijaisuuden täytössä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Henkilön on ennen viransijaisuuden vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan sekä rikoslain 6§ mukainen rikosrekisteriote.

Viransijaisuutta haetaan 15.11.2019 klo 15 mennessä sähköisellä lomakkeella

tai 

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
Kirjaamo
PL 922
20101 Turku

Kuoreen tunnus: Toimistosihteerin viransijaisuuden haku

Palkkaus Kirkon virka- ja työehtosopimus KirVESTESin vaativuusluokka  402/40. Virkasuhde täytetään 2.1.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tarkempia tietoja antaa kasvatustyön johtaja Katja Vanhatalo, 040 3417 237, katja.vanhatalo@evl.fi. Puhelinajat: 1.11. klo 10–11.30, 7.11. klo 12–14 ja 14.11. klo 12–14. Haastattelemme haastatteluun kutsuttavat hakijat viikoilla 47 ja 48.


Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kiinteistöpalvelut vastaa seurakuntayhtymän kiinteistöjen, leirialueiden, hautausmaiden ja maa-alueiden hallinnasta ja kunnossapidosta.

Sinä kiinteistöalan ammattilainen. Haluatko tulla mukaan hyvään työyhteisöön pitämään huolta kansallisomaisuudestamme. Luvassa on mielenkiintoisia työtehtäviä kiinteistöalan eri tehtävissä kulttuurihistoriallisista rakennuksista vuokra-asuntoihin.

Kiinteistöpalvelussa on haettavana

Teknisen isännöitsijän virka

Tekninen isännöitsijä vastaa yhdessä muiden ammattilaisten kanssa seurakuntayhtymän erikseen nimettyjen kiinteistöjen kokonaisvaltaisesta hoidosta, kiinteistöjen kunnossapidosta ja huollosta sekä tarvittaessa kiinteistöjen peruskorjauksista, laajennuksista ja saneerauksista. Lisäksi hän toimii kiinteistönhoitohenkilöstön esimiehenä.

Teknisen isännöitsijän esimiehenä toimii kiinteistöjohtaja.

Edellytämme sinulta rakennusmestarin, AMK-insinöörin tai sitä vastaavaa aiempaa tutkintoa, joka palvelee kiinteistö- ja rakennusalaa. Viran menestyksellistä hoitamista auttaa koulutus ja kokemus rakennusalalta, talotekniikan tai toimitilapalveluiden alalta on eduksi viran hoidossa samoin kuin hyvä kokemus rakennusten peruskorjauksista ja kunnossapidosta. Työaika keskittyy pääosin virka-aikaan.

Arvostamme aikaisempaa kokemusta esimiestyössä, hyvää palveluasennetta sekä joustavuutta ja kykyä mukautua vaihteleviin työtehtäviin.

Tarjoamme sinulle mukavan työyhteisön ja hyvät henkilöstöedut sekä hyvät koulutusmahdollisuudet ja hyvät vuosilomat.

Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 503 mukaisesti, Viranhaltijalle maksettava peruspalkka on erityisin perustein 2.793,66 €/kk. Peruspalkan lisäksi maksetaan vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa, joka perustuu viranhaltijan työkokemukseen ja on enintään 15 % peruspalkasta. Loppupalkka on tällöin 13 vuoden alan työkokemuksen jälkeen 3.212,70 €/kk. Lisäksi viranhaltijalle on mahdollista maksaa erikseen päätettävää vuotuista suorituslisää tehtävän hyvästä hoidosta ja tämä lisä on tällä hetkellä 4 % peruspalkasta.

Lisätietoja virasta antaa kiinteistöjohtaja Seppo Kosola, puh. 040 3417 257.

Virkaan valittavan tulee ennen viran vastaanottamista esittää seurakuntayhtymän työterveyden työterveyslääkärin allekirjoittama hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen. Virkaan sovelletaan 6 kk:n koeaikaa. Virka on otettava vastaan 1.1.2020 tai sopimuksen mukaan.

Virkaa haetaan sähköisesti viimeistään 11.11.2019. Tämän ensisijaisen hakutavan sijasta kirjallisen hakemuksen voi toimittaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirjaamoon (ma-pe klo 8-15.45). Hakemuksen tulee olla perillä 11.11.2019 klo 15.45 mennessä osoitteessa Eerikinkatu 3, 20100 Turku.


Diakonian sijaisuuksia

Diakoniatyössä on silloin tällöin tarjolla diakonian ammattilaisille ja opiskelijoille eri mittaisia diakonian sijaisuuksia. Sijaisuudet ovat Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän eri seurakunnissa ja kestoltaan kuukaudesta vuoteen.

Lisätietoja diakoniasihteeri Sari Niemelältä, p. 040 341 7294 tai sari.niemela@evl.fi