Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto vuosille 2023 -2026

 • Aulikki Mäkinen, tuomiorovasti, puheenjohtaja
 • Kaisa Pyöräniemi – myös Yhteinen kirkkovaltuusto
 • Hannu Isolauri
 • Amanda Lehtovaara
 • Tom Linkinen – myös Yhteinen kirkkovaltuusto
 • Mirva Matikka
 • Inna Nurmi
 • Heikki Palmu
 • Lauri Palmunen – myös Yhteinen kirkkovaltuusto
 • Maija Palonheimo
 • Laura Pirilä
 • Anni Puhakka – myös Yhteinen kirkkovaltuusto
 • Laura Rantanen
 • Jouni Riekki
 • Helmi-Riitta Toivari – myös Yhteinen kirkkovaltuusto
 • Mika Mäntyranta, kappalainen, sihteeri

Seurakuntaneuvosto päättää niiden varojen käytöstä, jotka yksittäiselle seurakunnalle osoitetaan seurakuntayhtymän talousarviossa, sekä antaa lausuntoja yhteiselle kirkkovaltuustolle sen päätettävistä asioista. Seurakuntaneuvosto johtaa osaltaan seurakunnan toimintaa ja edistää sen hengellistä elämää.

Seurakuntaneuvosto valitaan vaalilla. Seurakuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi marraskuussa. Seuraavat seurakuntavaalit pidetään vuonna 2026. Vaaleissa voivat äänestää kaikki seurakunnan 16 vuotta täyttäneet jäsenet.

 

Kohtaamista ja kumppanuutta - Turun tuomiokirkkoseurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020

Seurakunnan tehtävä:

Seurakunta kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen ja hänen läsnäolonsa kokemiseen sanan ja sakramenttien kautta. Se kutsuu kohtaamiseen ja kumppanuuteen.  Seurakunta rohkaisee välittämään ja ottamaan vastuuta lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Seurakunnan arvot:

Usko – Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta.

Toivo – Jeesuksen lupaus tulevaisuudesta tuo toivon.

Rakkaus – Pyhä Henki rohkaisee meitä rakastamaan toisiamme. 

”Usko, toivo, rakkaus, niissä aina siunaus.”

Kohtaamisen ja kumppanuuden seurakunta vuonna 2020:                       

Seurakunnan jäsen kokee uskon Jumalaan voimavarana, ja yhä useampi pitää yhteyttä seurakuntaan ja kirkkoon merkittävänä. Seurakunta on luottamuksen yhteisö, joka tuo erilaisia ihmisiä yhteen sekä rakentaa kaupunkilaisten juhlaa ja arkea. Kirkon sanoma kuuluu ja vaikuttaa kaikkialla.

Nostamme sanoman esiin

Puhumme Jumalasta, Jeesuksesta ja Pyhästä Hengestä rohkeasti ja ymmärrettävästi.

Hengellinen elämä seurakunnassa on monipuolista ja vastaa ihmisten tarpeisiin.

Jumalanpalvelukset ovat huolellisesti suunniteltuja, vieraanvaraisia ja saavutettavia. Niissä otetaan huomioon kaiken ikäiset. Seurakuntalaiset osallistuvat niiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Tavoittaaksemme jokaisen välitämme sanomaa ennakkoluulottomasti ja vuorovaikutteisesti myös uusilla viestimillä.

Tuemme kristillistä kasvua kaikissa elämänvaiheissa. Tavoitteenamme on, että kaikki seurakunnan jäsenten lapset kastetaan.

Kohtaaminen koskettaa

Yhteydessä seurakuntaan ihminen kohtaa Jumalan ja lähimmäisen sekä oman elämänsä todellisuuden.

Vuorovaikutukselle luodaan tilaa. Kirkko toimii siellä, missä ihmiset elävät ja liikkuvat.

Kuljemme toistemme rinnalla ja jaamme tarinamme.

Viestintä puhuttelee sekä tunteita että älyä ja haastaa toimintaan.

Rakastamme lähimmäistä

Toimimme haavoittuvassa asemassa olevien hyväksi Suomessa ja ulkomailla.

Seurakunta yhdistää avuntarvitsijat ja -tarjoajat.

Kirkko viestii arvoistaan ja tekemästään hyvästä uskottavasti.

Rakennamme tuleville sukupolville parempaa maailmaa.

Arvostamme jäsenyyttä

Ihmisten elämä, odotukset ja palautteet auttavat linjaamaan seurakunnan toimintaa.

Seurakuntalaiset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä saavat kykynsä käyttöön.

Tiedostamme henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyden ja annamme sille tilaa (fellowship).

Luottamus seurakuntaan ja kirkkoon vahvistuu. Se on haluttu yhteistyökumppani.