Asiakkaita lähetyskahvila Domcaféssa. Kuvituskuva.

Lähetys- ja avustustyö

Kirkon lähetystyön tehtävä on julistaa sanoin ja teoin rajat ylittävää Jumalan armoa ja rakkautta.

Tehtävä perustuu Jeesuksen antamaan käskyyn

Minulle on annettu kaikki valta
taivaassa ja maan päällä.
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat
minun opetuslapsikseni:
kastakaa heitä
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea,
mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.
Ja katso, minä olen teidän kanssanne
kaikki päivät maailman loppuun asti. (Matt. 28:18–20)​​​​​​

Lähetysjärjestöt

Ulkomailla lähetystehtävää toteuttavat kirkon kanssa sopimuksen tehneet lähetysjärjestöt. Järjestöt ja niiden työntekijät eli lähetystyöntekijät tukevat ulkomailla toimivien paikalliskirkkojen ja -seurakuntien työtä.

 

Uskontodialogi

Seurakuntayhtymän lähetystyön piiriin kuuluu myös uskontodialogi. Uskontodialogissa eri uskontojen edustajat tutustuvat toisiinsa keskustelujen ja yhteisten tapahtumien kautta tasavertaisina keskustelukumppaneina. Uskontodialogitoiminnan tavoitteena on tukea yhteiskuntarauhan rakentumista purkamalla uskontoihin ja uskontoyhteisöihin liittyviä ennakkoluuloja.

Lue lisää uskontodialogista Kirkon kotisivuilla.

Ota yhteyttä

seurakuntapastori | Reverend
Tuomiokirkkoseurakunta

Kansainvälinen työ ja lähetys | International work and mission

Uskontojen rauhankävely 2017

Lähetystyö seurakunnissa

Seurakunnat tukevat lähetysjärjestöjen toimintaa Suomesta käsin rukouksin ja lahjoitusvaroin. Rahaa järjestöille kerätään esimerkiksi kolehtivaroin sekä erilaisissa lähetystapahtumissa ja lähetyspiireissä. Seurakuntalaisena voit tukea lähetystyötä rukouksin, osallistumalla lähetystilaisuuksiin, lahjoittamalla tai tekemällä vapaaehtoistyötä. Lisäksi seurakunnilla on nimikkosopimuksia lähetysjärjestöjen kanssa. Sopimuksissa seurakunnat ovat sitoutuneet avustamaan järjestöjä tai niiden piirissä toimivia lähetystyöntekijöitä.