Hautapaikka

Hautapaikan voi valita miltä tahansa Turun ja Kaarinan yhdeksältä hautausmaalta riippumatta siitä, minkä seurakunnan alueella hän kuollessaan oli kirjoilla.

Hautapaikka varataan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautatoimistosta. Hautapaikkaa ei voi luovuttaa toiselle eikä periä, niin kuin muuta omaisuutta.

Hautakiviä, lyhtyjä ja kukkia kesäisellä hautausmaalla.

Hautaaminen uuteen hautaan

Infograafi hautapaikasta. Kuvan sisältö on tekstinä sivulla.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautausmailta luovutetaan uusia arkku- ja uurnahautoja 25 vuodeksi. Määräajan jälkeen voidaan sopia hallinta-ajan jatkamisesta. Hautapaikkaa ei voi varata etukäteen, vaan uusia hautoja luovutetaan vain hautauksen yhteydessä.

Yhdessä arkkuhautapaikassa on yleensä kaksi päällekkäistä hautasijaa. Arkkuhautaan voidaan lisäksi haudata uurnia.

Uurnahaudassa on tilaa haudan koosta riippuen joko 9:lle tai 6:lle uurnalle. Vainaja haudataan uurnahautaan tuhkauksen jälkeen uurnassa.

Uusimpana hautatyyppinä on tuhkahauta. Se on pieni pieni 4 -paikkainen sukuhauta, johon vainajan tuhka haudataan ilman uurnaa. Seurakuntayhtymän ensimmäinen tuhkahautalehto vihittiin käyttöön Katariinan hautausmaalla joulukuussa 2022.

» Lue lisää Katariinan tuhkahautalehdosta

Jos hautapaikan haluaa tulla valitsemaan paikan päälle, siitä voi sopia etukäteen ottamalla yhteyttä kyseisen hautausmaan työjohtajaan tai Turun hautausmaalla suunnitteluhortonomiin.

» Katso hautausmaiden yhteystiedot

Hautapaikka vaatii hoitamista. Omaisten tulee huolehtia, että hautapaikka säilyy vainajan muistoa kunnioittavassa kunnossa. Vähimmillään hautakiven edustan nurmikko tulee pitää siistinä ja muistomerkki pitää tarvittaessa oikaista.

Hautaaminen vanhaan sukuhautaan

Infograafi oikeudesta tulla haudatuksi aiemmin luovutettuun sukuhautaan. Kuvan sisältö on tekstinä sivulla.

Vainaja voidaan haudata vanhaan sukuhautaan, jos haudassa on vapaita sijoja ja vainajalla on oikeus tulla haudatuksi kyseiseen hautaan. Näistä oikeuksista säädetään kirkkolaissaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Henkilöt, joilla on oikeus tulla haudatuksi vanhaan sukuhautaan:

  • hautaan ensimmäiseksi haudatun vainajan leski
  • omaiset suoraan etenevässä ja takenevassa polvessa ja heidän aviopuolisonsa, kuolemantapausten mukaisessa järjestyksessä
  • sisarukset sekä heidän jälkeläisensä ja aviopuolisonsa (edellä mainittujen luvalla)
  • muu vainaja hautaoikeuden haltijan suostumuksella.

Vanhaan sukuhautaan haudattaessa on haudan hallinta-aikaa oltava jäljellä arkkuhautauksessa vähintään 20 vuotta ja uurnahautauksessa vähintään 15 vuotta. Jos hallinta-aikaa on jäljellä vähemmän, on puuttuvat vuodet lunastettava hautaamisesta sopimisen yhteydessä.

Sukuhaudan hallinta-ajan pidentäminen

Kun sukuhaudan hallinta-aika päättyy, sitä voi jatkaa sopimalla asiasta seurakuntayhtymän hautatoimiston kanssa ja maksamalla hinnaston mukaisen hallinta-ajan pidennyksen. Hallinta-aikaa voi jatkaa, vaikka se ei olisi vielä päättynyt. Hinta määräytyy haudan koon ja tyypin mukaan.

Jos hallinta-aikaa ei jatketa, haudan hallinta siirtyy seurakuntayhtymälle. Kun hallinta-aika on päättynyt, hautaoikeuden haltijalla on puolitoista vuotta aikaa poistaa hautamuistomerkki. Jos muistomerkkiä ei poisteta tämän ajan kuluessa, siirtyy se seurakuntayhtymälle vastikkeetta, ilman eri ilmoitusta.

Haudan hallinta-ajan päättymisestä ilmoitetaan kirjeellä, jos omainen on ilmoittanut seurakuntayhtymän hautatoimistoon yhteystietonsa. Kuulutusilmoitus laitetaan haudalle hallinta-ajan päättymisvuoden jälkeisenä keväänä.

Hautaoikeuden haltijan nimeäminen

Infograafi hautaoikeuden haltijan nimeämisestä. Kuvan sisältö on tekstinä sivulla.

Hautaoikeuden haltija edustaa niitä, jotka voidaan hautaan haudata, käyttää puhevaltaa hautaa koskevissa asioissa, vastaa haudan hoidosta ja päättää suvun puolesta haudalle sijoitettavista muistomerkeistä.  Hautaoikeuden haltija ei voi kieltää hautaamista, jos vainajalla on oikeus tulla haudatuksi sukuhautaan.

Perikunnan tulee valita hautaoikeuden haltija viimeistään vuoden kuluttua haudan luovuttamisesta. Hautaoikeuden haltijaksi nimetään yksi henkilö. Hautaoikeuden haltijasta tulee toimittaa seurakuntayhtymän hautatoimistoon perillisten allekirjoittama suostumus sekä sukuselvitys, josta haudan oikeudenomistajat selviävät.

Mikäli hautaoikeuden haltijaa ei valita, perikunta vastaa haudasta yhteisvastuullisesti.

» Hautaoikeuden haltijan nimeäminen -lomake (docx)Linkki avautuu uudessa välilehdessä