Virkatodistusten ja sukuselvitysten tilaaminen

Virkatodistuksia on kahdentyyppisiä.

 1. Elää-todistukseen merkitään käyttötarkoituksesta riippuen perushenkilötiedot myös puolisosta ja/tai lapsista ja/tai vanhemmista. Todistuksen saa odottaessa. Postitettavat todistukset pyritään tekemään tilauspäivänä.
 2. Sukuselvitysmuotoinen virkatodistus on tietosisällöltään laajempi. Siihen merkitään mm. muuttotiedot ja maininnat puolisosta ja lapsista. Maininnat sisältävät myös elossaolo-merkinnän, mikäli henkilöt ovat kirjoilla ev.lut. seurakunnissa. Tällöin heistä ei tarvitse erikseen tilata virkatodistusta (elää-todistus). Jos henkilöllä ei ole lapsia, todistukseen merkitään vanhemmat ja sisarukset.

Sukuselvitystä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitukseen ja muuhun kuolinpesän asioiden hoitoon. Sukuselvitys ei ole sama asia kuin sukututkimus. Sukuselvityksillä on toimitusaika.

Valtakunnalliset sukuselvitykset

Turun alueellisessa keskusrekisterissä laaditaan sukuselvitykset/virkatodistukset valtakunnallisesti niistä henkilöistä, joiden seurakuntajäsenyys on tai on viimeksi kirkkoon kuuluessa ollut meidän alueellisen keskusrekisterimme seurakunnassa. 

Alueelliseen keskusrekisteriimme kuuluvat seuraavat seurakunnat:

 • Kaarinan seurakunta (myös Kuusiston seurakunta)
 • Kustavin seurakunta
 • Laitilan seurakunta
 • Liedon seurakunta (myös Auran ja Tarvasjoen seurakunnat)
 • Maarian seurakunta
 • Maskun seurakunta (myös Lemu-Askaisten seurakunta)
 • Merimaskun seurakunta
 • Mynämäen seurakunta (myös Karjalan ja Mietoisten seurakunnat)
 • Naantalin seurakunta (myös Velkuan seurakunta)
 • Nousiaisten seurakunta
 • Paattisten seurakunta
 • Piikkiön seurakunta
 • Raision seurakunta
 • Ruskon seurakunta (myös Vahdon seurakunta)
 • Rymättylän seurakunta
 • Someron seurakunta (myös Somerniemen seurakunta)
 • Säkylä-Köyliön seurakunta
 • Taivassalon seurakunta
 • Turun Henrikinseurakunta
 • Turun Katariinanseurakunta
 • Turun Martinseurakunta (myös Kakskerran seurakunta)
 • Turun Mikaelinseurakunta
 • Turun tuomiokirkkoseurakunta
 • Åbo svenska församling

Turun alueellisessa keskusrekisterissä laaditaan 1.2.2022 alkaen myös Länsi-Turunmaan suomalaisen seurakunnan (Parainen) jäsenten valtakunnalliset sukuselvitysmuotoiset virkatodistukset mahdolliselta ajalta ennen viimeisintä jäsenyyttä Länsi-Turunmaan suomalaisessa seurakunnassa, riippumatta siitä missä nämä ovat olleet jäsenenä.

Aluekeskusrekisterit ja niihin kuuluvat seurakunnat (Linkki johtaa ulkopuoliselle sivustolle ja aukeaa uudessa ikkunassa.)

Lakkautettujen seurakuntien jäsentiedot

Jos kyseessä on rajan taakse jäänyt lakkautettu seurakunta, tilaukset tehdään Kansallisarkiston Mikkelin toimipaikkaan. (Linkki johtaa ulkopuoliselle sivustolle ja aukeaa uudessa ikkunassa.) Mikäli henkilö ei ole kuulunut seurakuntaan, tilataan sukuselvitys siltä ajalta Digi- ja väestötietovirastosta (DVV). (Linkki johtaa ulkopuoliselle sivustolle ja aukeaa uudessa ikkunassa.)

Huom! Mikäli sukuselvityksessä on henkilön kohdalla maininta ‘elää’, hänestä ei tarvita erillistä virkatodistusta.

Virkatodistuksen saa tarvittaessa usealla kielellä

Virkatodistuksia saa suomen- ja ruotsinkielisenä. Tarvittaessa virkatodistuksen saa monikielisellä lomakkeella, jolloin todistuksen saa suomen- ja ruotsinkielen lisäksi englanniksi, saksaksi tai ranskaksi. Sukuselvityksiä saa vain suomen- ja ruotsinkielisinä.

Lisätietoja sukuselvityksistä p. 040 341 7222
Ruotsinkieliset tiedustelut p. 040 341 7229

Virkatodistuksen tilaaminen

Tilauksen voi tehdä puhelimitse tai sähköisellä tilauslomakkeella (ei sähköpostitse!). Valmis virkatodistus lähetetään postitse, salatulla sähköpostilla tai sen voi noutaa keskusrekisteristä. Flunssaoireisena ei saa asioida.

 • Organisaatioasiakkaat: Lokakuussa 2022 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virkatodistustilauspalvelussa tilaavirkatodistus.fi on otettu käyttöön yritysvaltuuttaminen. Jatkossa myös yritys- ja organisaatiotilaajat voivat tilata virkatodistuksia verkkopalvelun kautta.

  Virkatodistuksia palvelun kautta tilaavan organisaation on annettava valtuus tilauksia tekeville työntekijöilleen Suomi.fi-palvelussa. Valtuutuksen voi tehdä jo ennen lokakuuta.Tarkemmat ohjeet valtuuttamisesta löytyvät Digi- ja väestötietoviraston sivuilta suomi.fi/valtuudet. Valtuusasiaksi tulee valita Virkatodistuksen tilaaminen.

  Julkishallinnon organisaatioiden valtuuttaminen tapahtuu Suomi.fi virkailijavaltuuttamispalvelussa. Alueellisten keskusrekisterien yritys- ja organisaatiotilaajille tarkoitetut erilliset tilauslomakkeet poistuvat käytöstä lokakuun aikana.
 • Yksityishenkilöt: Tilaa Virkatodistus -palvelu. (Linkki johtaa ulkopuoliselle sivustolle ja aukeaa uudessa ikkunassa.) Tunnistautumista varten tarvitset pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.
   
 • Kirjoitathan tilauksen lisätietoihin, jos olet jo tilannut muualta todistuksia!

Linkki johtaa toiselle Tilaa virkatodistus -sivustolle ja aukeaa uudessa ikkunassa.

Asiointi ja yhteystiedot

 • Alueellisen keskusrekisterin käyntipalvelu on avoinna arkisin 9–14.  Puhelinpalveluaika on ma–pe klo 9–15 numerossa 040 341 7222  tai turku.keskusrekisteri@evl.fi 

 • Postiosoite: Turun alueellinen keskusrekisteri, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, PL 922, 20101 TURKU
Vanhoja kirkonkirjoja hyllyssä.

Virkatodistuksen hinta

Virkatodistuksien hinnat 1.1.2020 lähtien ovat kirkkohallituksen yleiskirjeen maksupäätöksen mukaisesti seuraavia:

 1. Manuaalisesti laadittavasta todistuksesta:
  a) 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa perhelehdistä
  b) 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto- tai kuolintietoa tai kirkollista toimitusta
  c) 30 euroa muusta kuin b)-kohdassa tarkoitetusta kirkonkirjojen tietojen perusteella laaditusta todistuksesta. Jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta.
   
 2. Kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä KirDi-toiminnallisuudella laaditusta todistuksesta päähenkilön osalta 45 euroa ja päähenkilöön liittyvästä todistuksesta 9 euroa. Jokaisesta henkilöstä laaditaan oma todistus. Elossa olevat lapset merkitään kuitenkin vanhempien todistukseen. Jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, niin kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta.
   
 3. Kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi tulostettu seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskeva todistus (elää-todistus) 9 euroa.
   
 4. Ote kastekirjasta, monikielinen virkatodistus ja englanninkielinen vihkitodistus 9 euroa.
   
 5. Sukututkimusta varten laadittavasta todistuksesta 45 euroa. Jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 min., veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 min. jaksolta 20 euroa.
   
 6. Tieteelliseen tutkimukseen annettavasta todistuksesta 45 euroa. Jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 min., veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 min. jaksolta 20 euroa.
   
 7. Kirkonkirjojen tietoihin perustuvan, aiemmin laaditun todistuksen kopio 9 euroa.
   
 8. Digitoitujen kirkonkirjojen kuvatiedostojen kopioimisesta aiheutuva työ 45 euroa. Jos kopioimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 min., veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 min. jaksolta 20 euroa. Lisäksi veloitetaan kirkonkirjoihin perustuvan aineiston kopiosta 9 euroa kuvalta.

Maksuttomat todistukset

Maksuttomia todistuksia ovat todistus avioliiton esteiden tutkinnasta sekä muut lain mukaan maksuttomasti annettavat todistukset.

Muut maksut

Todistuksesta peritään käsittelymaksua 5,50 euroa, joka sisältää myös laskutuksen. Jos todistus noudetaan ja maksetaan samalla, siitä ei peritä käsittelymaksua. Kohdan 2) KirDi-todistuksista ja 5) sukututkimuksista peritään aina käsittelymaksu.

Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan sekä laskutuksesta että todistuksen toimituksesta 5,50 euroa. Postiennakolla lähetettävästä todistuksesta peritään postiennakkomaksu. Todistuksen lähettämisestä ulkomaille peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut. Maksukehotuksesta veloitetaan 5 euroa. Uutta maksupäätöstä sovelletaan sen voimaantulon (1.1.2020) jälkeen vireille tulleisiin todistuspyyntöihin.