Virkatodistusten ja sukuselvitysten tilaaminen

(18.10.2021)

Turun alueellisen keskusrekisterin sukuselvitystilausten käsittelyajat ovat tällä hetkellä normaalia pidemmät. Sukuselvityksen toimitusaika on n. 16 viikkoa. Tällä hetkellä käsitellään viikolla 26 jätettyjä tilauksia.

Todistus jäsentietojärjestelmästä toimitetaan tilauspäivänä tai seuraavana arkipäivänä.

Keskusrekisterin puhelinpalvelu on ruuhkautunut. Ethän soita kysyäksesi tilauksesi tilaa. Voit lähettää kyselyn sähköpostitse.

Virkatodistuksia on kahdentyyppisiä.

 1. Elää-todistukseen merkitään käyttötarkoituksesta riippuen perushenkilötiedot myös puolisosta ja/tai lapsista ja/tai vanhemmista. Todistuksen saa odottaessa. Postitettavat todistukset pyritään tekemään tilauspäivänä.
 2. Sukuselvitysmuotoinen virkatodistus on tietosisällöltään laajempi. Siihen merkitään mm. muuttotiedot ja maininnat puolisosta ja lapsista. Jos henkilöllä ei ole lapsia, todistukseen merkitään vanhemmat ja sisarukset.

Sukuselvitystä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitukseen ja muuhun kuolinpesän asioiden hoitoon. Sukuselvitys ei ole sama asia kuin sukututkimus. Sukuselvityksillä on toimitusaika.

Sukuselvitykset tehdään kirkon jäsenrekisterin ja kirkonkirjojen pohjalta

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat ovat ottaneet käyttöön kirkon yhteisen jäsenrekisterin. Jäsenrekisterissä on seurakunnan jäsenen perhesuhdetiedot (avioliitot, lapset, vanhemmat). Nämä tiedot vastaavat väestötietojärjestelmän tietoja.

Seurakunnat toimivat jäsentensä virallisina väestökirjanpitoviranomaisina 1.10.1999 asti. Sen jälkeen seurakuntien jäsenrekisteriä on pidetty säännöllisesti ajan tasalla yhteistyössä Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmän kanssa.

Kirkon yhteinen jäsenrekisteri ei toistaiseksi sisällä kattavasti tietoja vanhoista tapahtumista, vaan nämä tiedot ovat edelleenkin seurakunnan vanhoissa kirkonkirjoissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että

 • perunkirjoitusta varten vainajasta tilataan sukuselvitys siitä seurakunnasta, jossa hän oli jäsen kuollessaan eli ns. viimeisin seurakunta
 • viimeisin seurakunta antaa todistuksen, joka kattaa vainajan perhesuhdetiedot aina 1.10.1999 asti
 • viimeisen seurakunnan lisäksi vainajasta ei tarvitse tilata erillisiä todistuksia niistä mahdollisista muista seurakunnista, joissa hän on ollut jäsen 1.10.1999 jälkeen
 • ajalta ennen 1.10.1999 todistukset vainajasta tilataan taannehtivasti niistä seurakunnista tai muista rekistereistä, joissa vainaja on ollut kirjoilla 15 vuotta täytettyään.

Valtakunnalliset sukuselvitykset (KirDi)

Turun alueellisessa keskusrekisterissä laaditaan sukuselvitykset/virkatodistukset valtakunnallisesti niistä henkilöistä, joiden seurakuntajäsenyys on tai on viimeksi kirkkoon kuuluessa ollut meidän alueellisen keskusrekisterimme seurakunnassa. Jos henkilön viimeisin seurakunta ei kuulu alueelliseen keskusrekisteriin tehdään todistukset erikseen jokaisessa jäsenseurakunnassa, jossa henkilö on asunut 15 ikävuoden jälkeen.

Alueelliseen keskusrekisteriimme kuuluvat seuraavat seurakunnat:

 • Kaarinan seurakunta (myös Kuusiston seurakunta)
 • Kustavin seurakunta
 • Laitilan seurakunta
 • Liedon seurakunta (myös Auran ja Tarvasjoen seurakunnat)
 • Maarian seurakunta
 • Nousiaisten seurakunta
 • Paattisten seurakunta
 • Piikkiön seurakunta
 • Raision seurakunta
 • Someron seurakunta (myös Somerniemen seurakunta)
 • Taivassalon seurakunta
 • Turun Henrikinseurakunta
 • Turun Katariinanseurakunta
 • Turun Martinseurakunta (myös Kakskerran seurakunta)
 • Turun Mikaelinseurakunta
 • Turun tuomiokirkkoseurakunta
 • Åbo svenska församling

Lakkautettujen seurakuntien jäsentiedot

Jos kyseessä on rajan taakse jäänyt lakkautettu seurakunta, tilaukset tehdään Kansallisarkiston Mikkelin toimipaikkaan. (Linkki johtaa ulkopuoliselle sivustolle ja aukeaa uudessa ikkunassa.) Mikäli henkilö ei ole kuulunut seurakuntaan, tilataan sukuselvitys siltä ajalta Digi- ja väestötietovirastosta (DVV). (Linkki johtaa ulkopuoliselle sivustolle ja aukeaa uudessa ikkunassa.)

Huom! Mikäli sukuselvityksessä on henkilön kohdalla maininta ‘elää’, hänestä ei tarvita erillistä virkatodistusta.

Virkatodistuksen saa tarvittaessa usealla kielellä

Virkatodistuksia saa suomen- ja ruotsinkielisenä. Tarvittaessa virkatodistuksen saa monikielisellä lomakkeella, jolloin todistuksen saa suomen- ja ruotsinkielen lisäksi englanniksi, saksaksi tai ranskaksi. Sukuselvityksiä saa vain suomen- ja ruotsinkielisinä.

Lisätietoja sukuselvityksistä p. 040 341 7222
Ruotsinkieliset tiedustelut p. 040 341 7229

Virkatodistuksen tilaaminen

Tilauksen voi tehdä puhelimitse tai sähköisellä tilauslomakkeella (ei sähköpostitse!). Valmis virkatodistus lähetetään postitse, salatulla sähköpostilla tai sen voi noutaa keskusrekisteristä. Flunssaoireisena ei saa asioida.

Linkki johtaa toiselle Tilaa virkatodistus -sivustolle ja aukeaa uudessa ikkunassa.

Asiointi ja yhteystiedot

 • Alueellisen keskusrekisterin käyntipalvelu on avoinna arkisin 9–14. Puhelinpalveluaika on ma–pe klo 9–15 numerossa 040 341 7222  tai turku.keskusrekisteri@evl.fi 

 • Postiosoite: Turun alueellinen keskusrekisteri, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, PL 922, 20101 TURKU
Vanhoja kirkonkirjoja hyllyssä.

Virkatodistuksen hinta

Virkatodistuksien hinnat 1.1.2020 lähtien ovat kirkkohallituksen yleiskirjeen maksupäätöksen mukaisesti seuraavia:

 1. Manuaalisesti laadittavasta todistuksesta:
  a) 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa perhelehdistä
  b) 9 euroa, jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto- tai kuolintietoa tai kirkollista toimitusta
  c) 30 euroa muusta kuin b)-kohdassa tarkoitetusta kirkonkirjojen tietojen perusteella laaditusta todistuksesta. Jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta.
   
 2. Kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä KirDi-toiminnallisuudella laaditusta todistuksesta päähenkilön osalta 45 euroa ja päähenkilöön liittyvästä todistuksesta 9 euroa. Jokaisesta henkilöstä laaditaan oma todistus. Elossa olevat lapset merkitään kuitenkin vanhempien todistukseen. Jos saman sisältöisiä todistuksia tilataan kaksi tai useampia eri käyttötarkoituksiin, niin kaikista todistuksista veloitetaan alkuperäisen todistuksen hinta.
   
 3. Kirkon yhteisestä jäsentietojärjestelmästä henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi tulostettu seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja koskeva todistus (elää-todistus) 9 euroa.
   
 4. Ote kastekirjasta, monikielinen virkatodistus ja englanninkielinen vihkitodistus 9 euroa.
   
 5. Sukututkimusta varten laadittavasta todistuksesta 45 euroa. Jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 min., veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 min. jaksolta 20 euroa.
   
 6. Tieteelliseen tutkimukseen annettavasta todistuksesta 45 euroa. Jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 min., veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 min. jaksolta 20 euroa.
   
 7. Kirkonkirjojen tietoihin perustuvan, aiemmin laaditun todistuksen kopio 9 euroa.
   
 8. Digitoitujen kirkonkirjojen kuvatiedostojen kopioimisesta aiheutuva työ 45 euroa. Jos kopioimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 min., veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 min. jaksolta 20 euroa. Lisäksi veloitetaan kirkonkirjoihin perustuvan aineiston kopiosta 9 euroa kuvalta.

Maksuttomat todistukset

Maksuttomia todistuksia ovat todistus avioliiton esteiden tutkinnasta sekä muut lain mukaan maksuttomasti annettavat todistukset.

Muut maksut

Todistuksesta peritään käsittelymaksua 5,50 euroa, joka sisältää myös laskutuksen. Jos todistus noudetaan ja maksetaan samalla, siitä ei peritä käsittelymaksua. Kohdan 2) KirDi-todistuksista ja 5) sukututkimuksista peritään aina käsittelymaksu.

Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan sekä laskutuksesta että todistuksen toimituksesta 5,50 euroa. Postiennakolla lähetettävästä todistuksesta peritään postiennakkomaksu. Todistuksen lähettämisestä ulkomaille peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut. Maksukehotuksesta veloitetaan 5 euroa. Uutta maksupäätöstä sovelletaan sen voimaantulon (1.1.2020) jälkeen vireille tulleisiin todistuspyyntöihin.