Pappi tukena työpaikoilla

Työpaikkapappi on työntekijöiden kuuntelija. Työntekijät voivat keskustella papin kanssa iloistaan ja suruistaan. Ja vielä omalla työpaikalla. Pappi nimittäin vierailee säännöllisesti yhteistyöyrityksissä. Hän voi olla tukena myös silloin, kun yritys joutuu esimerkiksi irtisanomaan työntekijöitään.

Turun tuomiokirkko taustalla, autoja ajaa tietä ja ihmisiä kävelee.

Keskustelusta apua

Työpaikoilla pappi on matalan kynnyksen auttaja, jolle on helppo puhua arjen asioista. Esimerkiksi työhön liittyvistä paineista, ilmapiiristä tai henkilökohtaiseen elämäänkin liittyvistä asioista. Joskus voi olla helpottavaa jakaa pieni pala omaa elämää vaitiolovelvollisen kanssa.

Työpaikkapapin tehtävänä on tukea työntekijän jaksamista ja työkykyä. Keskustelun avulla voidaan ennaltaehkäistä pienien ongelmien pahenemista elämänkriiseiksi. Uskonnollisista asioista puhutaan vain työntekijän aloitteesta.

Säännölliset vierailut

Yrityksen koko vaikuttaa siihen, miten usein pappi vierailee työpaikalla. Pienissä yrityksissä riittää, että hän käy kerran kuukaudessa. Isoissa yrityksissä hän käy yleensä viikoittain.

Työpaikkapappimme on jo vuosien ajan käynyt Meyer Turun telakalla. Hän on työskennellyt yhdessä työterveyshuollon kanssa ja tehnyt työhyvinvoinnin ja työhön paluun koulutuksia. Saamamme palautteen mukaan työntekijät ovat kokeneet koulutukset ja papin vierailut hyödyllisinä. Työpaikkapappi tekee yhteistyötä myös muutaman rakennusalan yrityksen kanssa.

Onko yrityksenne kiinnostunut työpaikkapapin keskusteluavusta? Jos kyllä, ota yhteyttä!

Tukea irtisanomisissa

Irtisanomistilanteessa henkilöstö saattaa tarvita erityistä tukea. Työpaikkapappimme ja yhteiskunnallisen työn diakoniatyöntekijä voivat kartoittaa yhdessä yrityksen kanssa tuen tarvetta. Tarjoamme keskustelumahdollisuutta työntekijöille, luottamushenkilöille ja yritysjohdolle. Kovan paineen alla keskustelu voi olla avuksi.

Autamme mielellämme, joten ole yhteydessä, jos yrityksesi ja työntekijäsi kaipaavat apuamme.

yhteiskunnallisen työn pappi
Yhteinen diakonia- ja sielunhoitotyö

Työpaikkayhteistyö, Työttömät

Eetu Myllymäki on yhteiskunnallisen työn pappi. Eetu on keskittynyt kirkon seinien ulkopuolella tapahtuvaan työhön. Hän kohtaa ihmisiä mm. Meyerin Turun telakan työpaikkapappina, Turun seudun TST ry:n toiminnassa ja Sirkkalan päiväkeskuksessa. Eetuun voit olla yhteydessä, jos sinulla on vaikkapa jokin idea, joka liittyy pitkäaikaistyöttömien hyvinvointiin.

Työssä Eetua kiinnostaa erityisesti asunnottomuuteen ja asumisen onnistumiseen liittyvät asiat. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ympäristövastuuta Eetu edistää ymppäkerhossa, johon kuuluu ympäristöasioista kiinnostuneita kirkon jäseniä.