Yhteisen strategian painopistealueet

Arvot: Pyhyys, Inhimillisyys, Rohkeus, Luotettavuus.
Visio: Rohkeasti Taivaan asialla.
Missio: Uskomme, toivomme, rakastamme!

Ihmisläheisyys ja osallisuus kirkossa

Tavoite: Vahvistamme toivoa. Vastaamme erilaisiin tarpeisiin. Kirkossa saa olla omalla tavallaan. Armo näkyy ja tuntuu.

Toimenpiteet:  

 • Evankeliumi läpäisee toimintamme.
 • Kirkko menee erityisesti sinne, missä vaarana on unohtuminen.
 • Kirkkoa rakennetaan yhdessä kaikkien kyvyt tunnistaen.
 • Teemme aktiivista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. 

Viestinnän kehittäminen

Tavoite: Kirkon sanoma koskettaa ja jäsenidentiteetti vahvistuu.

Toimenpiteet:

 • Vahvistamme jäsenyyttä kertomalla uskosta ja kirkon hyvästä työstä.
 • Kehitämme viestintää tutkimustiedon ja palautteen perusteella.
 • Käytämme kohderyhmien mukaisia viestintäkanavia.

Siirry tarkastelemaan seurakuntayhtymän viestintäsuunnitelmaa.

Ilmastonmuutoksen torjuminen

Tavoite: Olemme hiilineutraali seurakuntayhtymä vuonna 2029.

Toimenpiteet:

 • Kirkon energia- ja ilmastostrategian toimenpiteisiin ja sen hiilineutraaliustavoitteeseen sitoutuminen.
 • Ympäristödiplomin tavoitteiden kunnianhimoinen asettaminen ja tavoitteiden toteutumisen järjestelmällinen seuraaminen.
 • Yksiköiden ympäristövastaavien koulutus ja tehtävässä tukeminen.
 • Ympäristö-näkökulman huomioinen kaikessa toiminnassa ja päätöksien valmistelussa ja toteutuksessa.
 • Rohkaisemme ja haastamme ihmisiä ilmastotyöhön.

Laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi 

Tavoite: Turun ja Kaarinan seurakunnissa ja yhtymässä on hyvä olla töissä. 

Toimenpiteet:  

 • Työntekijät, luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset tietävät vastuunsa ja ymmärtävät roolinsa. Jatkuva oppiminen on osa toimintaamme.
 • Selkeä johtamisjärjestelmä ja luottamuksellinen työkulttuuri. Uutta voi kokeilla ja toimimattomasta luopua.
 • Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen.
 • Palvelun laadukkuus ja kehittäminen. 

Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen 

Tavoite: Vastuullinen ja ennakoiva taloudenhoito.

Toimenpiteet:

 • Toiminnan ja talouden yhteensovittaminen.
 • Kiinteistömenojen määrittäminen ja yhteisten tavoitetasojen asettaminen.
 • Vastuullinen sijoittaminen.
 • Yhteisten tehtävien ja seurakuntien välisen työnjaon määrittäminen.

Siirry tarkastelemaan seurakuntayhtymän kiinteistöstrategiaa 2021-2024Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf, aukeaa uudessa ikkunassa)

Siirry tarkastelemaan seurakuntayhtymän hautaustoimipalveluiden strategiaa 2021-2024Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf, aukeaa uudessa ikkunassa)

Tutustu strategian taitettuun versioon (pdf, aukeaa uudessa ikkunassa)