Uurnan hankinta ja materiaali

Uurnan voi ostaa uurnia myyvistä liikkeistä tai valmistaa itse. Tuhkauurnaksi suunnitellun astian asemesta voi käyttää myös jotakin muuta maatuvaa, tarkoitukseen soveltuvaa astiaa tai tiiviskudoksista kangaspussia. Muistolehtoon haudattaessa omaisen ei tarvitse hankkia uurnaa.

Uurnan vetoisuuden tulee olla vähintään 4–4,5 litraa. Uurna saa olla enintään 16 cm leveä ja 24 cm korkea. Jos uurna on isompi, siitä tulee ilmoittaa hautatoimistoon hyvissä ajoin ennen uurnanlaskua. Uurnan suuaukon mittojen tulee olla vähintään 10 cm x 10 cm.

Maahan haudattavan uurnan tulee lain mukaan olla maatuvaa ainetta kuten puuta, polttamatonta tai matalapolttoista keramiikkaa, paperimassaa, ohutta (helposti ruostuvaa) peltiä, tuohta, turvetta tai luonnonkuitutekstiiliä.

Lainauurnassa tai esimerkiksi suvun yhteisessä perintöuurnassa voidaan käyttää kankaista sisäpussia, jossa tuhka voidaan haudata tai josta se voidaan sirotella lopulliseen sijoituspaikkaansa ilman, että tuhka joutuu kosketuksiin varsinaisen uurnan kanssa. Myös tuhkan kanssa haudattavan sisäpussin tulee olla helposti maatuvaa materiaalia.