Uutislistaukseen

Turun arkkihiippakunnan piispa valitaan neljän ehdokkaan joukosta

Turun arkkihiippakunnan piispan vaalin ehdokasasettelu päättyi tänään 7. syyskuuta. Ehdokkaiksi asetettiin Malmin seurakunnan kirkkoherra Heikki Arikka, Porin Teljän seurakunnan kirkkoherra Kaisa Huhtala, Turun Mikaelinseurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen ja Turun arkkihiippakunnan hiippakuntadekaani Mari Leppänen.

Pyhän Katariinan kirkko, kattomaalaus evankelista Matteuksesta. Kuvituskuva.

Tuomiokapituli järjestää ensimmäisellä vaalikierroksella kaksi vaalipaneelia. Ensimmäinen pidetään tiistaina 6.10.2020 kello 18 Porissa kauppakeskus Puuvillassa. Toinen vaalipaneeli järjestetään tiistaina 20.10.2020 kello 18 Raisiossa, kauppakeskus Myllyssä. Paneelit järjestetään yleisötilaisuuksina yhteistyössä paikallisten medioiden kanssa. Molemmat vaalipaneelit striimataan. Striimien linkit lisätään arkkihiippakunnan verkkosivuille.

Mahdollisen toisen kierroksen ehdokkaiden välinen keskustelu järjestetään keskiviikkona 18.11.2020 kello 18 Turun tuomiokirkossa yhteistyössä Ylen kanssa. Keskustelu striimataan, ja sitä on mahdollista tulla seuraamaan myös paikan päälle.

Tiedot myös muiden tahojen järjestämistä vaalitilaisuuksista kootaan arkkihiippakunnan verkkosivuille.

Ehdokkaille on mahdollista lähettää vaalipaneeleita varten kysymyksiä osoitteeseen pauliina.jarvinen@evl.fi.

Äänioikeutetut ja vaalin aikataulu

Turun arkkihiippakunnan piispan vaalissa äänioikeutettuja on kaikkiaan 1192. Äänioikeutettuja ovat kaikki arkkihiippakunnan papit ja lehtorit sekä heidän lukumääräänsä vastaava määrä maallikkovalitsijoita. Suhdeluku on siis puolet ja puolet. Maallikkovalitsijoista suurin osa on arkkihiippakunnan seurakuntien edustajia.

Kirkkovaltuustot ja seurakuntaneuvostot ovat paikallisesti valinneet omat edustajansa. Seurakuntakohtainen valitsijoiden lukumäärä vaihtelee seurakunnan koon mukaan. Näin valittujen lisäksi äänioikeutettuja maallikkovalitsijoita ovat myös hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenet, Turun arkkihiippakunnasta kirkolliskokoukseen valitut maallikkoedustajat, tuomiokapitulin lakimiesasessori ja tuomiokapitulin maallikkojäsen.

Turun piispan vaali järjestetään rovastikunnittain 5.11.2020. Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa ensimmäisessä vaalissa yli puolta annetuista äänistä, toinen vaali järjestetään kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken 3.12.2020.

Uusi piispa aloittaa virassa 1.2.2021, ja hänet vihitään virkaansa 7.2.2021 Turun tuomiokirkossa. Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala siirtyy eläkkeelle 31.1.2021.

(Kirkon viestintä 7.9.2020)

Kuva: Timo Jakonen 

7.9.2020 16.01