Uutislistaukseen

Littoisten paivakerho.jpg

Turun ja Kaarinan seurakuntien jäsenmäärä väheni 1 079 henkilöllä

19.2.2020 17.19 Päiväkerhoissa lapsille löytyy hauskaa ja mielekästä tekemistä. Kuva Jussi Vierimaa.

Parissa seurakunnassa jäsenmäärä säilyi käytännössä ennallaan. Ainoa seurakunta, jonka jäsenmäärä kasvoi vuonna 2019, on Åbo svenska församling. Evankelis-luterilaiseen kirkkoon Turussa ja Kaarinassa kuuluu 62,9 prosenttia väestöstä.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä kirkkoon kuuluu 62,9 prosenttia, joka on yhden prosenttiyksikön vähemmän kuin vuosi sitten. Turussa kirkkoon kuuluu 61,9 prosenttia väestöstä, kun Kaarinassa luku on huomattavasti suurempi, 68,2 prosenttia. Tiedot ovat vuoden 2019 lopusta.

Turun ja Kaarinan seurakunnista erosi viime vuonna 2663 henkilöä ja seurakuntiin liittyi 822 henkilöä. Kun kastetut ja kuolleet, kirkkoon liittyneet ja kirkosta eronneet sekä muuttoliike huomioidaan, seurakuntien jäsenmäärä putosi 1 079:ään. Kirkkoon kuului viime vuoden lopussa Turussa ja Kaarinassa 142 816 henkilöä.

Vuonna 2018 kirkkoon liittyi Turussa ja Kaarinassa 797 ja kirkosta erosi 2865 henkilöä.                                                                                                                 

Verrattuna vuoteen 2018 Kaarinan seurakunnan jäsenmäärä pysyi käytännössä samana eli putosi vain kahden henkilön verran. Maarian seurakunnassa jäsenmäärä väheni 220, Paattisten seurakunnassa vähennystä tuli 30 henkilöä, Piikkiön seurakunnassa 94 henkilöä, Henrikinseurakunnassa 175 henkilöä, Katariinanseurakunnassa 26 henkilöä, Martinseurakunnassa 296 henkilöä, Mikaelinseurakunnassa 86 henkilöä ja Tuomiokirkkoseurakunnassa 266 henkilöä. Åbo svenska församling oli ainoa seurakunta, joka kasvatti jäsenmääräänsä 117 jäsenen verran.

Muuttoliike koskettaa vilkkaimmin Mikaelinseurakuntaa, Tuomiokirkkoseurakuntaa ja Maarian seurakuntaa. Muuttoliikenne on jäsenmäärään suhteutettuna suurinta Tuomiokirkkoseurakunnassa johtuen seurakunnan alueella asuvasta opiskelijaväestöstä. Turun ja Kaarinan seurakunnissa kastettiin viime vuonna yhteensä 1 040 lasta. Tämä luku oli edellisvuonna 1 113 lasta.

Vuoden 2019 lopussa Kaarinan seurakuntaan kuului 17 257 (v. 2018 vastaava luku 17 259), Maarian seurakuntaan 26 297 (26 517), Paattisten seurakuntaan 1 592 (1 622), Piikkiön seurakuntaan 5 892 (5 986), Henrikinseurakuntaan 14 634 (14 809), Katariinanseurakuntaan 15 022 (15 048), Martinseurakuntaan 19 229 (19 525), Mikaelinseurakuntaan 20 096 (20 182), Tuomiokirkkoseurakuntaan 13 546 (13 812) ja Åbo svenska församlingiin 9 251 (9 134) kirkon jäsentä. Vuoden 2018 lopussa kirkkoon kuului Turussa ja Kaarinassa kaikkiaan 143 894 henkilöä.

 

 

 

(Tilastotiedot: Turun alueellinen keskusrekisteri)

Seurakuntayhtymän viestintäpalvelut 19.2.2020 / PH