Uutislistaukseen

Talousarvioesitys hyväksyttiin

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän niukasti alijäämäinen talousarvioesitys hyvksyttiin yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa torstaina. Kirkkovaltuustoon esitys etenee 12. joulukuuta.
Hirvensalon kirkkosali.

Hirvensalon seurakuntakeskuksen peruskorjaus alkaa ensi vuonna, mikäli kirkkovaltuusto niin päättää.

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi torstaina seurakuntayhtymän talousarvioesityksen. Lopullisesti talousarviosta päättää yhteinen kirkkovaltuusto 12. joulukuuta kokouksessaan.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuosikatteeksi arvioidaan vuodelle 2020 yhteensä 3,3, miljoonaa euroa ja poistoiksi 3,5 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos on arvion mukaan 0,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Käyttötalouden tuotot ovat yhteensä 9,5 miljoonaa ja kulut 38 miljoonaa euroa. Toimintakate on 28,7 miljoonaa.

Kirkollisvero muodostaa 69 prosenttia, toimintatuotot 19 prosenttia, valtionrahoitus yhdeksän prosenttia ja rahoitustuotot kolme prosenttia seurakuntayhtymän tuloista. Kuluista 55 prosenttia muodostuu henkilökustannuksista. Seurakunnalliseen toimintaan käytetään 33 prosenttia, yhteisiin seurakunnallisiin tehtäviin 24 prosenttia, kiinteistötoimeen 23 prosenttia, yleishallintoon 17 prosenttia ja hautaustoimeen kolme prosenttia toimintakatteesta.

Toimintakuluista suurimmat ovat kiinteistötoimen kulut, 35 prosenttia.

Organisaatio on uudistunut

Seurakuntayhtymässä on toteutettu organisaatiouudistus, jossa yhtymän yksiköt muodostavat palveluyksiköitä: talous- ja kehittämispalvelut, hallintopalvelut, kiinteistö- ja hautaustoimipalvelut, yhteisen diakonia- ja sielunhoitotyön, yhteisen kasvatustyön sekä keskusrekisteripalvelut.

Kirkkovaltuusto saa joulukuussa päätettäväkseen myös Kirkko Turussa ja Kaarinassa -strategian painopisteineen.

Seurakuntayhtymään haetaan ensi vuonna vakituiseen virkaan talous- ja kehittämisjohtaja. Sen sijaan 31.10. eläkkeelle jääneen hallintojohtaja Hannu Kallion virkaan ei heti haeta jatkajaa, vaan viran jatkosta päätetään vuoden kuluttua syksyllä 2020. Hallintojohtajan tehtävät on toistaiseksi jaettu useamman viranhaltijan kesken.

Viime viikon 31.10. kokouksessaan yhteinen kirkkovaltuusto teki päätöksen, jonka mukaan kirkollisveroprosentti säilyy ennallaan eli on myös ensi vuonna 1,25 prosenttia kuten kahtena edellisenäkin vuonna. Syksyllä 2017 tehtiin päätös, jonka mukaan Turun ja Kaarinan seurakuntien kirkollisveroa nostettiin 0,25 prosenttiyksikköä yhdestä prosentista 1,25 prosenttiin.

Investointien osalta tavoitteena on ensi vuonna Hirvensalon seurakuntakuntakeskuksen peruskorjauksen aloittaminen ja krematorion vaatiman suodatinlaitteiston ja lämmöntalteenoton hankkiminen. Selvitetään myös mahdollisuutta rakentaa kokonaan uusi krematiorakennus, koska nykyinen tila on suurelle laitteistolle ahdas.

(Seurakuntayhtymän viestintäpalvelut 7.11.2019 / PH)

7.11.2019 20.09